37 ezer euróból újult meg a bacskai református templom

2019. november 29., péntek

Száz évvel ezelőtt nyerte el a mai formáját az 1830-ra felépült bacskai református templom, amely az idén is tovább szépült. Ezúttal a homlokzat újult meg köszönhetően a Bethlen Gábor Alaptól érkezett támogatásnak és a gyülekezet adakozásának. Egy tizenkét éves felújítási folyamat zárult le ezzel.

A bacskai református templom 1823 és 1830 között épült. Érdekessége, hogy a jelenlegi a sorrendben már a harmadik temploma a helyi reformátusoknak. 1715-ig a római katolikus templomot használták, melynek elődje már a XIV. század első felében is megvolt. 1782-ben, esetleg 1787-ben fatemplomot építenek, amely a jelenlegi templom megépítéséig szolgálta a gyülekezetet.

A templom 1823 és 1830 között megépült hajórészéhez először 1850-ben harangláb, majd később, 1858-ban torony épült. Az idők folyamán azonban a meglévő templom szűknek bizonyult, ezért 1914 és 1918 között átépítették. Az akkor eszközölt kibővítő munkákkal, illetve új torony megépítésével nyerte el a templom mai formáját. Az első világháború végén, 1918 őszén szentelték fel.Az eltelt időszak alatt karbantartó és állagmegőrző munkálatok 1935-ben, illetve 1968-ban voltak. 2001-ben a külső és belső homlokzatot tatarozták, 2007-ben új tetőt kapott a hajórész. 2016-ban a templom belső berendezése újult meg.

„A most befejeződött munkálatot nagyságrendileg az 1918-ban lezárult kibővítő munkálatokhoz hasonlítható.  Ez azt jelenti, hogy templomunkon legutóbb egy évszázada végeztek hasonló mértékű munkát“ – mondta a felújítással kapcsolatban Kendi Csaba esperes, a gyülekezet lelkipásztora.

A 2016-ban elvégzett belső munkálatok keretén a gyülekezet saját költségén a nedves falrészek új, légáteresztő vakolatot kaptak. A javított falrészek így elváltak a homlokzat további részeitől. A belső homlokzaton kisebb-nagyobb repedések voltak, illetve a tetőcsere előtti (2007) beázások nyomait ki kellett javítani.

A külső homlokzat szilíciumos homok és cement keverékéből készült vakolatfajtával (brizolit) lett kezelve egy korábbi felújítás során elfedve a templomhajó eredetei díszítőelemeit. A felújítás során azonban a külső homlokzat újra sima struktúrát kapott, a régi díszítőelemeket pedig helyre állították.A munkálatokat a megbízott kivitelező 2019. május 15. és 2019 szeptember 15. között végezte el. A kiadások fedezésére az egyházközség a Bethlen Gábor Alapkezelő a Egyetemes Egyházhoz érkezett támogatása egyházmegyei keretének terhére 27 ezer euró támogatásban részesült, amelyet még közel hat ezer euró önrésszel kellett kiegészíteni.

Mivel a teljes felújításhoz szükség volt a torony zsalugátereinek a cseréjére, valamint a toronysüveg festésére is, ezeket a munkálatokat a gyülekezet szintén saját költségére végeztette el.  Így az egyházközség saját kiadásai megközelítették a 10 ezer  eurót.

„A mostani felújítással lezárult egy hosszabb, 2007-től tartó folyamat, melynek keretében templomunk tetőzete, belső berendezése, külső és belső homlokzata egyaránt megújult, valamint az ablakok cseréje is megvalósult“ – tájékoztatott az elvégzett munkákkal kapcsolatban Kendi Csaba esperes, lelkipásztor.

Az egyházközség jövőbeli tervei között szerepel a templom padlózatának szőnyegezése, valamint a parókia épületében lévő gyülekezeti terem melletti helységek felújítása, illetve hosszútávú tervük  a parókia és a templom közös udvara feljárójának a felújítása.

Iski Ibolya

Fotó: gyülekezeti archívum

események továbbiak →