„Egy vérből valók vagyunk?!”

2019. november 23., szombat

„Egy vérből valók vagyunk?!” címmel november 20-án cigánymissziós konferenciát szervezett a rimaszombati Csillagházban a Missio Reformata nonprofit szervezet. Szó volt a romastratégiáról, a befogadás nehézségeiről, különböző modellekről és gyülekezeti fejlesztési programokról.

A konferenciát Tóth Zsuzsanna lévita, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház romamissziójának a vezetője nyitotta meg. Bevezetőjében beszámolt az elmúlt év tevékenységéről, amelyben kiemelte az első alkalommal megszervezett romamissziós konferenciát, amelyen svájci és hollandiai szervezetek képviselői is részt vettek. Képekkel is illusztrált előadásában elmondta, hogy sikeresen megvalósult a Nyilas Misi cipősdoboz-akció, de evangelizációk, bábmissziós előadások és nyári programok is gazdagították az elmúlt évet.

Örömmel tájékoztatott arról, hogy a cigánymissziót elősegítő zenekar is alakult Érted névvel, akiknek a tagjai szívesen kiveszik a részüket a cigányok felé végzendő szolgálatból, és külön megtiszteltetésnek veszik, ha meghívást kapnak más településre is, ahol másoknak is beszélhetnek szolgálatukról, vagy zenéjükkel dicsérhetik az Urat. Legutóbb a teljesen megtelt oroszkai templom felszentelésekor mutatkozhattak be énekszámaikkal. 

Tóth Zsuzsanna elmondta, hogy szeretnék felkarolni az ambiciózus fiatalokat. Ennek szép példái valósulhatnak meg Barkán, ahol tanoda és „biztos kezdet ház” épül. Felsővályban pedig már el is kezdődött a munka, Csata pedig az első tanodájával büszkélkedhet, a tevékenységük példaértékű. A cigányság felkarolása érdekében több külföldi és nemzetközi konferencia is megvalósult Szlovákiában és másutt, de a szakmabeliekkel több alkalommal is találkoztak, hogy közösen kidolgozzanak egy cigánymissziós stratégiát, amelyen elindulhatnának.

„Egy vérből valók vagyunk?!” című előadásában Tomes Attila Kárpátaljáról származó nyírbátori református lelkipásztor  a bibliai alapvetés 1 Jn 1,7 és 1 Pt 1,19 alapján arra kereste a választ, hogy megnyitottuk-e szívünket Krisztusnak, de hangsúlyozta, hogy Isten előtt mindannyian – legyen az roma, cigány, magyar, szlovák vagy ukrán – egyenlőek vagyunk. „ Aki szereti az Istent, az szeresse az embert is. Ha világosságban járunk, akkor közösségünk van egymással, s kijelenthetjük, hogy Jézus vére tesz eggyé bennünket, ebben van az egység. Egy Isten van, egy megváltó“ – nyomatékosította az előadó. Felhívta a figyelmet arra is, hogy előítéletessé az emberi romlottság tesz bennünket. Előadásában három üzenetet fogalmazott meg:  megállni a hitben, felismerni, hogy mindenkit csakis Krisztus vére moshat tisztára, valamint a keresztyének összefogásával hatással lenni a világra.

Tóth Anita cigánymissziós referens előadásában szólt a befogadás nehézségeiről és a cigánymisszió térnyeréséről a Magyarországi Református Egyházban. Elmondta, hogy Magyarországon 2013-ban fogadták el a református cigánymissziós stratégiát, amely három pilléren nyugszik: a megbékélés, egészség és a reménység. Megemlíttte, hogy az 1200 gyülekezetből csupán 60-70-ben végeznek egyfajta cigánymissziót, de figyelmeztetett arra is, hogy prioritássá kellene tenni a cigányok közötti szolgálatot, amelyet nem lehet tovább halogatni „Az a jó cigánymisszió, amikor inkluzív közösségek jönnek létre, ahol mindenki jelenlévő értékes“.

Csoma László deregnyői lelkipásztor a Jehova tanúiról tartott előadást, röviden bemutatva szervezetüket és működésüket, de arra is kereste a választ, hogy vajon testvérek-e ők is Krisztusban? A résztvevők megtudhatták, hogy az Őrtorony egy gazdasági társaság, saját pénzintézetük és nyomdaipari vállalatuk van, kiadványaikat szinte ingyen terjesztik, tagjaiktól megkövetelik az engedelmessége és a szolgálatkészséget. Az aktív tagjaikat még segítik, de aki valamilyen oknál fogva már nem tudja folytatni az elvárt szolgálatot, azzal nem törődnek.Csoma László elmondta azt is, hogy nem folytatnak karitatív tevékenységet: nincs szeretetszolgálatuk, sem öregotthont, sem árvaházat nem tartanak fenn. „Nem Krisztus-követők, Bibliafordításaik félrevezetőek, de imádkozni kell értük, mert az Úr Isten őket is meg tudja menteni“.

Mózes Áron, a Wáli István Református Cigány Szakkollégium igazgatója a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház cigánymissziós stratégiáját ismertette. Először tájékoztatott arról, hogy készítettek egy kérdőíves kutatást a közöttünk élő cigányok helyzetéről, amelyből érdektelenség miatt nem nagyon tudtak messzemenő következtetést levonni. Annyi azonban kiderült, hogy nem aktív tagjai a gyülekezetnek, csak jelentős életeseményeknél jelennek meg a református gyülekezetekben. Aki részt vesz a hitoktatáskor, annak tartósabb a kapcsolata a lelkésszel. Az előadó elmondta, hogy az egyház szereplői bizalmatlanok a cigányság iránt, viszont hosszú távú munkára készek a cigánymisszióban résztvevők. A tradicionális gyülekezetek azonban nem tudnak együtt dolgozni a cigánymisszióval. A megoldást a keresztyén szakemberek adhatják meg, de megoldást jelentene, ha az egyház felvállalná a cigánymisszió ügyét, mert a jelenlegi helyzet a cselekvéstől változhat meg – fogalmazta meg Mózes Áron, aki fontosnak tartja egy jogszabályi és missziós törvény megalkotását, a missziói látásmód kiszélesitését, a lelkészek ingerküszöbének növelése kommunikációs stratégiával.

Fitos Renáta az Együtt egymásért projektet, a Magyarországi Református Cigánymisszió gyülekezeti közösségfejlesztő programját ismertette, amelynek célja a szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés, a romákkal szembeni előítéletek csökkentése, a társadalmi együttélés javítása.

Márton Richárd a józsefvárosi Te+Én közösség modelljét mutatta be, aki elmondta, hogy nagy nyitottsággal kell lenni a cigányság iránt, de a közülük való munkatársak nélkül nehezen megoldható. Hangsúlyozta, hogy valódi az elkötelezettségre, élő hitre jutásra van szükség.

Az Érted együttes

Reformata, ii

Fotó: Dezső Attila

események továbbiak →