Pályázat lelkészi állás betöltésére

2019. november 13., szerda

A Rozsnyói Református Egyházközség presbitériumának 2019. október 10-én megtartott presbiteri gyűlése a 2/2019-es határozat értelmében élni kíván a lelkészválasztás jogával.

A Rozsnyói Református Egyházközség a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 3/2012-es számú, a lelkészek választásáról szóló törvénye 6. § (2) bekezdésével összhangban pályázatot hirdet a megüresedett első lelkészi, valamint második lelkészi állás betöltésére. A gyülekezet biztosítja a teljes gyülekezeti fenntartású lakhatást, az egyéb juttatásokat pedig díjlevélben határozza meg.

A gyülekezet elvárja a lelkészi szolgálattal járó általános szolgálatok teljes körű és önálló ellátását. Pályázhatnak mindazon lelkészek, akik teljesítik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház általános érvényű belső jogszabályainak idevonatkozó rendelkezéseit.

A meghívással megbízott gondnokok neve és elérhetősége:

Petri Sándor 0944 397 895, Nagy András 0948 063 638

A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni:

Református Lelkészi Hivatal

Kóšu Schoppera 25

048 01 Rozsnyó/Rožňava

A borítékon kérjük feltüntetni: „ PÁLYÁZAT”

A pályázat beküldési határideje: 2019. november 30.

események továbbiak →