Gyászjelentés

2019. november 12., kedd

Papp Dániel egykori perbetei református lelkipásztor életének 82. életévében váratlan hirtelenséggel hazaköltözött Teremtőjéhez. Temetése 2019. november 14-én, csütörtökön 12.30 órától lesz a komáromi református temetőben.

Papp Dániel volt perbetei lelkipásztor 1938. május 18-án születet Izsán. Édesapja preoráns tanító volt. Az elődök mind két ágon az egyházat segítő szolgálattevők voltak. A kitelepítés az ő családjukat is érintette. Ekkor a rokonoknál, Győrben járt iskolába testvérével együtt. A polgári iskolát már Komáromba végezte, majd a gimnáziumi évek következtek.  

1957-ben kezdte meg tanulmányait Prágában a teológián, ahol lelkészi oklevelet szerzett 1962-ben. Még az év novemberében állt szolgálatba, mint esperesi káplán. Ebben az időben Perbetén és Érsekújvárban szolgált, majd egy évig Rimaszombatban volt püspöki káplán. 1964. október 1-én került vissza Perbetére, 1965 decemberében iktatták be, mint megválasztott lelkipásztort.

Negyvennégy éven szolgálta a helyi hiveket. 2008. május 18-án, pontosan 70 éves korában búcsúzott a perbetei és az udvardi gyülekezettől és vonult nyugdíjba. 

1971-ben vette feleségül Szabó Katalint, két gyermekük születet: Éva (1972) és Dániel (1975).


események továbbiak →