A Világosság református egyházi műsor 2019. november 3-ai ajánlata

2019. október 31., csütörtök

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Dániel bűnvalló imádsága, Oroszkán felszentelték a négy évig épült református templomot, a kisgéresi Mustármag Bábcsoport 3+1 című előadása Dániel korát idézi.

A káldeusok országában királlyá lett Dárius uralkodásának első évében Dániel megértette az írásokból, hogy mit jelent azoknak az éveknek a száma, amelyekről az Úr Igéje szólt Jeremiás prófétának: hetven évnek kell eltelnie a rombadőlt Jeruzsálem felett. Dániel miután ezt megtudta, az Úr Istenhez fordult, imádsággal és könyörgéssel. A kor szokásának megfelelően zsákruhában és hamuban böjtölt. A témáról bővebben Fazekas Ágnes tornaljai lelkipásztor osztja meg gondolatait.A nyolc évvel ezelőtt újjáalakult oroszkai református közösség négy éve kezdett hozzá Istenbe vetett bizalommal mintegy két ezer euróval saját templomának, illetve gyülekezeti központjának a megépítéséhez. A százezer eurós költséggel felépült templomot ünnepi istentisztelet keretében október 6-án szentelték fel.  Az ünnepségre  mintegy háromszázan jöttek el, hogy együtt örvendezzenek  a gyülekezettel, és hálát adjanak Istennek ezért a csodáért. A helyszínen készített összeállításban megszólal  özv. Mészáros Sándorné Pásztor Erzsébet, a gyülekezet 80 éves gondnoka, Nagy Szilvia, Babindák István, Nagy Lajos polgármester, Tóth Árpád lelkipásztor, valamint Fazekas László püspök.A kisgéresi alapiskola tanulóiból álló, bibliai történetet vagy evangéliumi üzenetet tartalmazó témákat feldolgozó Mustármag bábcsoport legutóbbi, 3+1 című előadásukban Dániel próféta élettörténetének egy-egy izgalmas részét elevenítették fel, feldolgozva azt a mai gyermekek nyelvezetére, beleszőve a kor sajátosságait, hatvanas évekbeli zeneszámokkal fűszerezve. Az előadásról a bábcsoport vezetője, Blanárné Pituk Gabriella, a gyülekezet beosztott lelkipásztora és a gyermekek mondják el meglátásukat.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

Ismétlés másnap, hétfőn 13.05 órakor.

események továbbiak →