Megtartotta rendes őszi közgyűlését a Pozsonyi Református Egyházmegye

2019. október 23., szerda

Az alistáli református templomban október 19-én megtartott közgyűlés tagjai megválasztották az Egyetemes Választási Bizottság egyházmegyei képviselőit, jóváhagyta a bősi egyházközségnek a Közalap egyházépítői keretéhez nyújtandó támogatási kérelmét az épülő református templom ablakainak a beszerelésére. Megszavazta a nemeshodosi, a gelléri és bogyai gyülekezeteknek a presbiterek létszámának a csökkentésére vonatkozó felterjesztését is.

A református templomban megjelenteket Somogyi Alfréd esperes köszöntötte, majd az áhítat keretében a Mal 3, 13-24 igerészeket olvasta fel. A közgyűlés 48 alkotó – 25 lelkipásztor, 16 világi képviselő és 7 hivatali küldöttel – taggal való megalakulása után elfogadták a beterjesztés szerinti napirendi pontokat, majd Görözdi Miklós főjegyző ismertette az előző, 2019. május 4-én, Somorján megtartott közgyűlés határozatait, valamint az Egyházmegyei Tanács /szeptember 17-én/ Apácaszakállason megtartott ülésének jegyzőkönyvét. A közgyűlés tudomásul vette a határozatokat.Mivel a következő évben választások lesznek a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban, egyházközségi, egyházmegyei és egyetemes egyházi szinten, így a napirendi pontok között szerepelt az Egyetemes Választási Bizottság egyházmegyei /egyházi/ képviselőjének és /világi/ pótképviselőjének a megválasztása. A tisztségre két személyt, Kiss Tibor jókai lelkipásztort és Lőrincz Olíviát jelölték. A szavazatszámláló bizottság /Krechňák Dezső, Lőrincz Ildikó, Horváth Andrea és Lőrincz Gábor/ megválasztása után a két jelöltet titkos szavazással választotta meg a közgyűlés.A 2020-as évi, az Egyetemes Egyház Közalapjának az építkezési keretéhez csak a bősi gyülekezet nyújtott be segélykérelmi igényt. Bősön 2018 februárjában tették le a református templom alapkövét, majd indult el az építkezés. A falak már állnak, a következő évben, júliusban és augusztusban szeretnének beszerelni huszonöt műanyag ablakot, amelynek a teljes költsége 9 ezer eurót tesz ki. A beruházáshoz az egyházközség 2 077 eurós önrésszel tud hozzájárulni, amelyhez 6 923 eurós támogatást kérnek. Mivel azonban nem tudják teljes mértékben vállalni az előirányzott egyharmados önrészt, így erre vonatkozólag külön mentességet is kértek az Egyházmegyei Tanácstól, amelyet meg is kaptak. A gyülekezet lelkipásztora, Oros Csaba elmondta, hogy a tető már elkészült és az állagmegóvás miatt is fontos lenne az ablakok mielőbbi beszerelése. Molnár Rudolf egyházmegyei gondnok viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy erre a célra a közalapi támogatást csak a kuratóriumi jóváhagyás után következő év júniusában kapják meg. A közgyűlés tagjai támogatták, hogy a bősi egyházközség segélykérelmet felterjesztését a Közalapi kuratóriumhoz elbírálás céljából. 

Két egyházközség, Nemeshodos, Gellér és Bogya kérvényezte a presbiterek létszámának csökkenését, amelyet a küldöttek szintén támogattak. A beterjesztett pontok között szerepelt az ekecsi illetőségű Fekete Tóth Andrea volt lelkipásztor kérvénye a lelkészi jogállásának érvényben tartásáról, amelyet a képviselők támogattak. Az Egyetemes Választási Bizottság egyházmegyei képviselője Kiss Tibor jókai lelkipásztor az eredményhirdetés után letette esküjét. A közgyűlés végén Somogyi Alfréd esperes először arról tájékoztatott, hogy november 22-én, pénteken Lakszakállas ad otthont a Kárpát-alja Nincs Egyedül jótékonysági rendezvénynek. Majd a 2020-as évben sorra kerülő választás kapcsán elmondta, hogy tavasszal, a májusi hónap folyamán presbiterválasztások lesznek, ősszel pedig egyetemes egyházi választásra kerül sor. A következő évben, június 4-én, a trianoni évfordulón az egyházmegye látogatást tervez Veszprémbe. /A Veszprémi és a Pozsonyi Református Egyházmegyék esperesei 2017. június 3-án, ünnepélyes konferencia keretében, Alsóörsön írták alá az együttműködési nyilatkozatot./ Tájékoztatott arról is, hogy az egyházmegye iratanyagát  Nagymegyerről Apácaszakállásra vitték át, ahonnan a 60-as és 90-es évek rendszerezése után az Egyetemes Egyház Központi Levéltárában helyezik el.A közgyűlésen felszólalt Buza Zsolt pozsonyi megválasztott lelkipásztor is, aki meghívta az egyházmegye lelkipásztorait a december 1-én, advent első vasárnapjára, 10 órára tervezett beiktatására. A felsőpatonyi gyülekezet nevében Horváth Andrea gondnok mondott köszönetet az egyházmegyének a parókia tetőterének a beépítést elősegítő támogatásokért. Az esperes emlékeztetett arra is, hogy tovább folyik az adománygyűjtés a Gulácsi Lajos Ösztöndíjra, amellyel a hátrányos helyzetű Kárpátaljai diákokat kívánják támogatni.

A közgyűlés Sebők János madi lelkipásztor imádságával zárult. A Pozsonyi Református Egyházmegye következő, tavaszi ülésre május első szombatján, Jókán kerül sor.

Iski Ibolya

Kép: Bucsuházy István és Iski Ibolya

események továbbiak →