„Jobban boldogul kettő…” (Préd 4,9) - Konferencia Szarajevóban

2019. október 15., kedd

Európai Roma Missziós Konferenciát tartottak 2019. október 9-12-én „Egészséges Partnerség” központi témában, Szarajevóban. A találkozón részt vett a Holland Missziói Alapítvány jóvoltából a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház cigánymissziós referense Tóth Zsuzsanna közösen Tabitha Schurink missziói munkatárssal.

A konferencián 24 ország misszionáriusai, pásztorai vettek részt. Aki érdemben tesz a cigány közösségekért Európában, azok jelentős része részt vett az egyházak, alapítványok, szervezetek képviseletében. Mély hatással volt a résztvevőkre, hogy a legtöbb országból cigány származású misszionáriusok jöttek el. Szeretetteljes üdvözletet érkezett Indiából egy szolgatárs által, akinek három gyermeke benn égett tavaly karácsonykor egy házban, de rendíthetetlen hittel és hálás szívvel beszélt az Úrról, és a Banjarak etnikai népcsoportról, akik közül 16 millió cigány. Jóleső volt hallani olyan misszionáriust, akit  Afrikában szólított meg az Úr a cigányok felé való szolgálatra, és most Moldáviában hirdeti az igét. De volt bizonyságtétel és ima, amit spanyol cigány származású misszionárius mondott el.

Az alkalmon részt vett Balog Zoltán református lelkész, az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt vezetője. Magyarországról minden nagyobb egyház képviseltette magát: Dani Eszter a református, Bakay Péter az evangélikus és Durkó Albert a pünkösdi egyház képviseletében, sok karizmatikus felekezettel egyetemben. Az erős, mély  hítatokat és bizonyságtételeket sokszínű dicsőítés követte, több országból. Az előadások az egészséges partneri viszony, az együttműködés, baráti bizalom, megbízhatóság, felelősségvállalás, elvárásokról szóltak. Egyértelműnek tűnhet, viszont nem lehet elégszer hangsúlyozni a közös ima, a közös látás, közös célok fontosságát, a rendszeres kommunikációt. A kölcsönös függőség témájában ültünk a leghosszabban a nemzetek asztalához, a cseh és szlovák testvérekkel. Jó alkalom volt ez arra, hogy megismerjük az országunkban mellettünk ezen területen szolgáló testvéreket. Például egy chicagói,15 éve Poprádon élő a baptista felekezetben szolgáló misszionáriust. Jó volt rácsodálkozni arra, hogy sokkal több bennünk a közös, mint a különbözőség. A fenntartható modellek kapcsán sikerélmény volt a magyarországi modellekkel, az integrációt és közösségépítést elősegítő példákkal előállni, a tanodák és Biztos Kezdet házakkal, a munkatársképzésekkel. Kompatibilitás témában mindenki elmondta az erősségeit, gyengeségeit, negatív és pozitív tapasztalatait a partneri kapcsolatokon belül. S ha már partnerség, megállapítást nyert, hogy a Krisztus szolgálatában minden partneri kapcsolatnak: egyházak, szervezetek, de csak ember-ember között is úgy kellene működnie, mint a bibliában leírt házassági modellnek. Az egyetértés, együttműködés, kölcsönös bizalom, tisztelet és szeretet jegyében. A kötelezettségvállalás kapcsán súlyoztuk, hogy vajon valóban adunk-e annyit, amennyit elvárunk, s hogy megvan-e kellő egyensúly a partnerszervezetekkel. A nemzetiségi kicsoportokban az egészséges és egészségtelen függőségekkel zártuk az utolsó nap végét, illetve, hogy milyen hiányt kellene még betölteni a szolgálati területünkön, s ezt hogyan tudnák orvosolni a jelenlévők. A konferencia betöltötte a küldetését. Sok új, hasznos és tekintélyes kapcsolatra tett szert a cigánymisszió. A cigány nép, kultúra, a köztük való szolgálat rendkívül sokszínű. Áldás volt beletestesülni ebbe a vérkeringésbe is. Hálás vagyok az egyházamnak, a Holland Missziói Alapítványnak, de elsősorban az Úrnak a lehetőségért, a sok áldott emberért, a Szentlélek érezhető jelenlétéért, hogy ez által is formálta látásomat. Adja az Úr, hogy ez hasznára legyen a cigánymissziós szolgálatnak.

Tóth Zsuzsanna

események továbbiak →