Nagy összefogással épül a gyülekezeti komplexum Kövecsesen

2019. október 11., péntek

Négy település reformátusságának az összefogása és a magyar kormány támogatásával mintegy 400 ezer eurós költségvetéssel lelkészlakással egybekötött gyülekezeti központ épül a nemzetközi útvonalon elhelyezkedő Kövecsesen.

Látványterv

A Kövecsesen, Naprágyon, Sajórecskén és Sajószentkirályon élő reformátusokat a közöttük 49 évig szolgáló Sápos Gyula lelkipásztor még Naprágyról szolgálta be. A községben lévő parókia biztosította a lelkész és családja lakhatását, azonban az évek során az épület elavult, falai repedeznek, statikailag már nem biztonságos, így alapos felújításra szorul.

A munkálatokhoz szükséges jogi környezetet azonban rendezni kell, mivel a tulajdonlapján csak három pont szerepel. A tulajdonlap bemutatása viszont ma már szinte valamennyi pályázathoz szükséges. Folyik is ez ügyben ennek tisztázása, s az ügyintézés átnyúlik Magyarországra. De a parókia felújítása szempontjából ez csak másodlagos probléma. Sokkal baljóslatúbb prognózis Naprágynak a népességbeli fogyatkozása, amely magával hozhatja a református gyülekezet lassú elnéptelenedését.

A megvásárolt telken elkezdődött az alapozás

A helyi hívek élni akarása ugyanakkor nem hagyja parókiájuk történelmi épületét az enyészetnek átvenni. A helyi önkormányzattal összefogva tájházzá alakították ár, amely – az egyházközség histórikus alakjáról, a mártírhalált halt gályarab-prédikátorról – Füleki Istvánról kapta a nevét. Az épület így nem élettelen, hanem nagyon is élő tájházként funkcionál, hiszen – egy nagy teljesítményű kemencét építve benne – a gyakori látogatók mellett mind az egyházközség, mind a község alkalmainak helyszínéül is szolgál.

Alapozás

Korábban Kövecsesen is volt parókia, csak máig tisztázatlan körülmények között a tulajdonjoga átszállt a községre, amelyben jelenleg is a falu óvodája működik. Ezt követően Naprágyról szolgálták be a híveket. A Kövecses-Naprágyi Református Társult Anyaegyházközség élére 2014-ben megválasztott Rákos Lóránt lelkipásztor, akihez két leányegyházközség Sajórecske és Sajószentkirály is tartozik, a hívekkel közösen arra az elhatározásra jutottak, hogy Kövecsesen építenek miden igénynek megfelelő parókiát. Másrészt a Gömöri Református Egyházmegyének - a Sajó jobb partján - ez az egyik potenciális gyülekezeti körzete is, amely viszont egy gócpontot biztosító központi épület nélkül nagyon nehezen tudna megfelelő terepet biztosítani szolgálatainak.

Alapozás

„Kövecses stratégiai és infrastrukturális szempontból is egy ideális helyszín, amely könnyen elérhető nemcsak a körzethez tartozó négy gyülekezet számára, hanem az egyházmegye többi gyülekezetei számára is. Tehát az anyaegyházközségi jelleg mellett inkább ez a ráció volt a mérvadó az építkezés lokalizálása kapcsán” – mondja a gyülekezet lelkipásztora, Rákos Lóránt a választással kapcsolatban.

Mivel a községben a templom környékén lévő telkek már foglaltak voltak, le kellett mondaniuk arról az álmukról, hogy az egykori parókaiépülethez hasonlóan (amely közvetlenül a templom mellett volt található) szintén a templomhoz közel épüljön fel az új parókia és gyülekezeti helyiség épületkomplexuma. Így a község által építési területekként kínált telkek sorában vásároltak egy dupla parcellát, a Kövecsesen csak „új sorként” emlegetett utca végében, amelynek nyugodt és barátságos környezete a jövőre vonatkozólag is jó feltételekkel rendelkezik az egyházi alkalmak szervezése tekintetében. Mivel Kövecsesen nincsenek nagy távolságok, a templom gyalogosan is - egy-két perc - alatt elérhető.

Látványterv

A  több mint 300 m2-es  épület két összeépített részből fog állni, praktikus átjárhatósággal: egy lakóegységből és egy 60 személy befogadására alkalmas gyülekezeti helyiségből. A lakóegység terveztetése során arra törekedtek, hogy egy önfenntartásra és valóban közösségi célokra alkalmas kialakítású épület álljon rendelkezésre. Ezt szolgálja majd a két komponensből (archív- és kamrahelyiségből álló) vagy éppen a történelmi viszontagságoktól is megóvó pince, a több gyermekes család részére is helyet biztosító laktér, a vendéglátásra is alkalmas vendégszoba. A gyülekezeti helyiség pedig külön teakonyhával és mellékhelyiséggel lesz ellátva, ezzel a gyülekezeti alkalmak feltételei önállóan is biztosíthatóak lesznek.

Látványterv

Az épületkomplexum tervezett költsége  440 ezer euró, amely nagy összefogással épülne meg. A Zsinati Tanács engedélyével egyetemes egyházi gyűjtést szerveztek, amelyre nagyon sok gyülekezet pozitívan viszonyult és adományával az építkezés támogatására sietett. Ezt a gyülekezet ez úton is köszöni az adakozóknak. Az építkezés jelentős részében a Gömöri Református Egyházmegye által prioritássá nyilvánított programok keretében valósul meg, amelynek keretét a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n keresztül a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak juttatott magyarországi támogatás adja. Az idén erre a célra 76 500 eurós keretet különítettek el. Ezen kívül a hívek adakozásaival, illetve egyéb pályázati lehetőségek összegével is számolnak.

Látványterv

Ha elkészül a komplexum, amellett, hogy négy egyházközség lelkészének és családjának a méltó lakhatását biztosítaná, a gyülekezeti/egyházi élet bázisát is jelentené. A négy egyházközség életében pedig bőven vannak alkalmak, új elképzelések, amelynek már nagyon várt helyét tudná nyújtani ez az épület.

A Kövecses-Naprágyi Református Társult Anyaegyházközséghez  összesen 271 egyháztag tartozik (Kövecses 118, Naprágy 57, Sajórecske 30, Sajószentkirály 66).

Iski Ibolya

Fotó: gyülekezeti archívum

Népszámlálás 2021

események továbbiak →