„Börtönben voltam és eljöttetek hozzám...“

2019. október 08., kedd

A Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság 2019. október 1-3 között Albániában, Durresben tartotta európai regionális fórumát. A konferencián az európai és közép-ázsiai országokból több mint 50 résztvevő vett rész, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Antala Éva lelkipásztor képviselte. A konferencia témája a címként megjelenő Máté evangéliumából vett igevers: „Börtönben voltam és eljöttetek hozzám!“ volt.   

Minden nap  bibliatanulmányozással, közös énekléssel és áhítattal kezdődött. A konferenciát a szervezet amerikai elnöke Andy Corley és  európai vezetője Hugh Greathead nyitották meg, akik vázolták az irányelveket, elképzeléseket és leginkább a prioritásokat. A rendezvény résztvevőit köszöntötte az albán börtöntársaság köszöntése sem Fred Westerink tolmácsolásában, aki egyben bemutatta az albán börtöntársaság munkáját is.                                                                                   

A fórum nagy hangsúlyt fektetett az egyes országokban működő börtöntársaságok projektjeinek bemutatására. Az első előadásban Dave Van Pattern a nemzetközi szervezet vezető tanácsának tagja arról beszélt, miként lehet növelni a nonprofit szervezetek kapacitását, ugyanis minden tagországban nonprofit szervezetként működnek az egyes országos szervezetek. Andy Corley elnök előadásában példákon keresztül szemléltette, hogy hogyan lehet a missziót még intenzívebben végezni, ezáltal összekapcsolni az egyes országos szervezeteket, azokban elmélyíteni és kiszélesíteni a programokat. Az egyik délelőtt lehetősége volt csoportfoglalkozások keretén belül imaközösségekben imádkozni az egyes tagszervezetek munkájáért, előtte megismerve a szolgálatunk során felmerülő akadályokat és nehézségeket.

Több országban nagyon sikeresen működik a Zákeus program is, ahogy az APAC körlet is a büntetés-végrehajtás belső rendszerében. Erről tartott előadást Hans Barendrecht és Tobias Merckle.

Ton Daans előadásában hangsúlyozta, hogy a jövőben egyre nagyobb szerep jut majd a civil szervezeteknek a büntetés-végrehajtást illetően is, mert a bebörtönzés következtében nemcsak a börtönviselt, hanem a bűntényben érintettek is valamilyen szintű segítséget igényelnek.

Műhelymunka keretében az egyes csoportok javaslatokat fogalmaztak meg, hogy miképpen lehetne még hasznosabb a börtöntársaságok munkája a társadalomban. Az erőforrásokról is beszélni kell, hiszen minden országban, társadalomban, egyházban jelen vannak, de sok esetben nincsenek teljesen kihasználva. Ezeket kell feltárni és Isten vezetésével felhasználni. A konferencia ünnepi estéjén a világszervezet vezetésétől a Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság elnökétől Andy Corleytől a sorok írója átvehette a Szlovák Testvéri Börtöntársaság 25 éves munkája elismeréséért járó oklevelet, melynek 20 éve aktív elnökségi tagja és hosszú ideje ügyvezető igazgatója.

E pár nap alatt ismét gazdagodhattunk tapasztalattal, ötletekkel, bíztatással, de legfőképpen Isten kegyelmének nagyságát csodálhattuk, aki vezeti és felemeli mindazokat, akik őreá néznek és minden segítséget Tőle várnak. Soli Deo Gloria!                             

Antala Éva                                                                                                  

események továbbiak →