Az egyházközségekben folytatódnak a felújítások és fejlesztések

2019. október 02., szerda

A magyar kormány harmadik alkalommal hagyott jóvá jelentős összegű támogatást a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n keresztül érkezett pénzcsomag egy részéből, 1 961 000 euróból a hét magyar egyházmegye 152 egyházközsége újítja meg vagy fejleszti ingatlanját, illetve valósítja meg új beruházását. A munkálatok több helyen már befejeződtek, másutt folyamatban vannak, illetve még el sem kezdődtek. 

A Pozsonyi Református Egyházmegyében 21 egyházközség pályázott támogatásra. A 270 500 eurós keretösszeg jelentős részét templomfelújítási programra kérték a gyülekezetek. Az Egyházmegyei Tanács a legnagyobb összeget, 26 500 eurós hozzájárulást a somorjai egyházközségnek hagytak jóvá a parókia tetőcseréjére. A tervezett beruházást már sikerült elvégezni. Egyaránt 25 ezer eurós támogatásban részesültek a csilizradványiak és a diósförgepatonyiak. Az előbbiek a templomuk külső felújítására kérték, az utóbbiak is erre a célra, valamint a parókia és a gyülekezeti ház külső falainak a festésére is. A munkálatok még jelenleg is zajlanak.

A Komáromi Református Egyházmegyében a 321 ezer eurós keretösszegből 25 egyházközség pályázatát támogatták. Három tervezet kapott kiemelt támogatást. Mintegy 39 ezer euróban részesült a kisújfalui egyházközség a templomuk tetőszerkezetének a teljes felújítására. A tervezett munkálatok augusztusban befejeződtek. A perbetei gyülekezet 35 ezer eurós támogatást kapott a parókia felújítására, a munkálatok jelenleg is zajlanak. Az izsaiaknak a templom teljes körű javítására 25 ezer eurót hagytak jóvá.

A perbetei parókia

A Barsi Református Egyházmegyének 317 ezer euró állt a rendelkezésére, amelyet az Egyházmegyei Tanács 31 egyházközség között osztott szét a tervezett munkálatokra. A legnagyobb, 21 ezer eurós összegű támogatásból a lévai egyházközség szeretné a parókia tetőcseréjét megvalósítani. 17 400 eurós hozzájárulást kaptak a nagyölvediek a gyülekezeti háza felújítására, ahol még folynak a munkálatok. A kiskálnaiak a 17 ezer eurót kaptak a lelkészlak tetőzetének a felújítására.

A legnagyobb támogatási keretösszegben, 360 500 euróban részesülő Gömöri Református Egyházmegyében 24 egyházközség pályázatát támogatták az illetékesek. A legnagyobb összegben, 34 ezer euróban a hanvai egyházközség részesült a templom és a gyülekezeti ház tetőcseréjére. A munkálatok hamarosan elkezdődnek. Szintén jelentős összegű hozzájárulást, mintegy 30 ezer eurót kapott a gömörhorkai egyházközség a temploma külső homlokzatának a felújítására. A templom és a templomfal külső javítását 24 ezer eurós támogatásból valósítja meg a simonyi egyházközség.

Az Abaúj-tornai Református Egyházmegyében a 313 500 euró keretösszegből 22 egyházközség pályázatát támogatták. Közel 22 ezer eurót határoztak meg a zsarnói gyülekezeti ház szigetelésére a fűtési rendszer bevezetésére, a munkálatok jelenleg is zajlanak. A nagyszalánciak az egykori református iskola tetőcseréjére és támfalának megerősítésére 20 500 eurót, a szalóciak a parókia vakolatának a felújítására közel 20 ezer eurót kaptak.

A megújult bacskai református templom

A Zempléni Református Egyházmegyének meghatározott 251 500 eurós pénzcsomagból 18 egyházközség pályázatát támogatta az Egyházmegyei Tanács. A legnagyobb, 27 ezer eurós összeget a bacskai templom teljes felújítására szánták.  A munkálatok már be is fejeződtek. A pólyániak 25 ezer eurós hozzájárulást kaptak a templom belső terének a felújítására, amely már meg is valósult.A pólyáni református templom

A temploma tetőzetének teljes rekonstrukciójához 20 ezer eurós támogatást kapott a nagykövesdi gyülekezet. A munkálatok egyelőre még nem kezdődtek el. 

Az Ungi Református Egyházmegye Tanácsa a 127 ezer eurós keretösszegből 11 egyházközségi pályázatot támogatott. A vajániak az imaházuk felújítására 21 ezer eurót, az ungmogyorósiak a templom hajójának tetőcseréjére 18 ezer eurót, a mátyóc-vajkóciak a templom javítására, valamint a felázott falak és padló, a padok és szószék felújítására 15 ezer eurós hozzájárulást kaptak. A munkálatok már mind a három helyszínen befejeződtek, sőt Nagyszelmencen, Nagykaposon, Deregnyőn és Iskén is. 

A nagyobb beruházásokról részletesebben is beszámolunk.

Iski Ibolya

Kép: egyházközségek archívumai


Népszámlálás 2021

események továbbiak →