Viribus Unitis - Egyesült erőkkel!

2019. szeptember 26., csütörtök

2019. szeptember 13-án került sor a Selye János Egyetem aulájában a 2019/2020-as akadémiai év megnyitójára, és egyben az egyetem megalakulásának 15. évfordulója alkalmából rendezett díszünnepségre.

A meghívott vendégek között volt Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, Orbán Balázs a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, valamint számos hazai és külföldi felsőoktatási intézmény legfőbb tisztségviselője, a diplomáciai, politikai, közéleti, tudományos és a kulturális élet előkelősége.  Az ünnepségen részt vett a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, Fazekas László is. Elsőként Juhász György, az egyetem rektora szólt a jelenlévőkhöz, és az elmúlt időszakra való visszatekintéssel kezdte ünnepi beszédét. Felidézte a történelmi jelentőségű parlamenti szavazást, melynek eredményeként 2004. január 1-vel lépett érvénybe a Selye János Egyetem alapítására vonatkozó jogszabály. Köszönetet mondott a Szlovák Köztársaságnak és Magyarországnak az eddig nyújtott jelentős támogatásokért, majd mindazokra emlékezett, akik kezdettől fogva szívügyüknek tekintették az egyetemet.

I. Ferenc József jelmondata: „Viribus Unitis– olvasható a komáromi Tiszti Pavilon homlokzatán. Ez magyarul annyit jelent: „Egyesült erőkkel!”  Ez érvényes a tudományos világban is. „Egyesült erőkkel! Ehhez oda kell állnunk egymás mellé, át kell tudnunk érezni a közös céljaink fontosságát és egyesült erőkkel kell cselekedni. Egyetemünk tizenöt éves fennállása bizonyíték arra, hogy ez sikerülhet!” – mondta a rektor, majd ismertette az elmúlt 15 év alatt elért eredményeket. Ezen időszak alatt az egyetem három karán 8194 diplomát adtak át. Az akkreditációs megmérettetésben is szépen helyt állt az oktatók és alkalmazottak közössége. A felsőoktatási közintézmények publikációs tevékenységének értékelése alapján is nagyon előkelő helyet foglal el az egyetem. A Selye János Egyetem (továbbiakban SJE) 60 európai felsőoktatási intézménnyel is kapcsolatban áll. Ünnepi beszéde végén Juhász György az elsőéves hallgatókhoz szólt, biztatva őket a világ felfedezésére és önmaguk megismerésére, miszerint „ne csak diplomás ember, hanem valódi értelmiség váljék Önökből nemzetközösségünk javára!” Ezt követően a rektor megnyitotta a 2019/20-as tanévet. Juhász György beszéde után Kövér László köszöntője következett, melyben a Közép-európai tanévnyitók adta lehetőségekről beszélt, kiemelve a Kárpát-medence földrajzi gyűrűjében élő nemzetek, különösen a magyar nemzet lehetőségét, felelősségteljes feladatát. Hálával emlékezett vissza az egyetem megálmodóira Duray Miklós, Popély Gyula, Sidó Zoltán egykori parlamenti képviselőkre, akik 1990-ben, az akkor Csehszlovákiában kezdték el a magyar oktatási nyelvű egyetemért folyó küzdelmet, mely 14 év után, 2004-ben hozta meg gyümölcsét. Az elmúlt 15 év cáfolta az egyetem ellenzőinek érveit, hiszen az azóta elért eredmények önmagukért beszélnek. Majd a fiatalokhoz szólt, hogy törekedjenek a környező nemzetekkel való összefogásra! Együttesen sokkal nagyobb az esély az Európát – keresztyén kultúránkat, nemzeti államainkat – fenyegető veszély legyőzésére. A 15 évvel ezelőtt megnyílt egyetem jó alapot teremt a helytállásra: „A Gazdaságtudományi és Informatikai Kar a korszerű tudomány megszerzését, a Tanárképző Kar az elsajátított tudás átruházásának tudományát biztosítja a felvidéki fiataloknak, míg a Református Teológiai Kar összeköti a tudást a hittel, mert ahogy Einstein mondta: A tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak.” Beszédében Orbán Balázs, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese az anyanyelven való tanulás fontosságát hangsúlyozta: „A tudomány leghatékonyabb művelési módja az, ha az anyanyelven történik. Mi magyarok tehát magyarul tanulva nyújtjuk a legjobb teljesítményt.  A magyarok magyarul tanulva gazdagítják legjobban Szlovákiát, gazdagítják legjobban a magyarságot, és így a Kárpát-medencét.”

A meghívott vendégek közül Bukovszky László, a Szlovák Kormány kisebbségi biztosa, Rudolf Kropil, a Szlovák Rektori Konferencia elnöke és Keszegh Béla, Komárom városának polgármestere is mondott ünnepi beszédet. Rövid kultúrműsor után az egyetem 15 éves fennállása alkalmából készített emlékérmeket átadták a meghívott vendégeknek, köztük Kövér Lászlónak, Fazekas László püspöknek, Erdélyi Géza nyugalmazott püspöknek és Albert Sándornak, a SJE első rektorának is. 

Albert Sándor meghatódva emlékezett vissza az egyetem megalapítása körüli parlamenti vitára, mely bár 2003. október 22-i ülésen kezdődött, de csak október 23-án ért véget, amikor röviddel 11 óra után megtörtént a szavazás, mely szinte végtelennek tűnt. Végül 11 óra 14 perckor a hirdetőtáblán megjelent az eredmény: 77 igen szavazattal, 49 ellenében és 7 tartózkodás mellett a parlament elfogadta a Selye János Egyetem megalapításról szóló törvénytervezetet. Ezekre a percekre így emlékezett vissza: „Az előadói pulpitusról képviselőtársaimat figyeltem. Néma csendben ültek. Nem volt örömujjongás, és elmaradt a szokásos taps is. A húsz magyar honatya arcán mélységes meghatódás honolt. Átérezték a történelmi pillanat súlyát, és bizony volt, akinek könny csillant a szemében. Hosszú percek teltek el, míg eljutott a tudatunkig, hogy megvan az egyetem. Hogy valóra vált egy nyolcvan esztendeje dédelgetett álom!” A hírt nagy örömmel fogadták Magyarország Pozsonyi Nagykövetségén is, ahol éppen az 1956-os forradalom tiszteletére rendezett fogadás zajlott. Rövidesen „mindenki az új egyetemet ünnepelte. Szép volt! Gratulálunk! Most már csak meg kell csinálni! – ismételgették. És megcsináltuk!” - mondta ünnepi visszaemlékezésében az első szlovákiai magyar egyetem első rektora. Az ünnepség a Rektori Díjak átadásával és az elsőévesek eskütételével fejeződött be. Kép és szöveg: Fritz Beke Éva

Népszámlálás 2021

események továbbiak →