Legyen jövője a magyarságnak - Szepsiben átadták a református bölcsődét

2019. szeptember 16., hétfő

Ünnepi alkalom keretében adták át szeptember 15-én rendeltetésének Szepsiben, az egyházközség által alapított, mintegy tizenöt gyermek számára kialakított református bölcsődét. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak ez már a hatodik olyan intézménye, amely a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési program keretében valósult meg.

A református templomban Fazekas László püspök az ApCsel 18, 18-23 versei alapján szólt a megjelentekhez. Beszéde elején elmondta, hogy a bölcsődék és óvodák átadása alkalmával mindig ki kell hangsúlyozni azoknak a feladatoknak a nagyságát, amelyeket a gyülekezetek ezáltal felvállalnak. Utalt arra, hogy Pál apostol idejében a hatóság üldözte a Krisztus nevében szóló keresztyéneket, most a hatalmat nyertek támogatják az egyházat. “Ezért is vagyunk együtt a magyar kormány küldöttével, más felekezet, valamint társadalmi és politikai élet képviselőivel. Ez a Szentlélek munkája. A támogatás által pedig kényszerítve vagyunk a cselekvésre, hogy tegyünk valamit. Nekünk azonban irányt kell mutatnunk” – nyomatékosította a püspök, majd a magyar kormány támogatását az ezüst tányéron lévő aranyalmához hasonlította. “Kegyelmi ajándék ez. Azt mondták, tessék, itt a pénz. Ez pedig felfoghatatlan, megmagyarázhatatlan kegyelem” – mondta, majd kiemelte, hogy száz évre visszamenőleg az Egyetemes Egyház nem részesült még olyan támogatásban, mint most Magyarország kormányától. “Nehéz ezt felfogni. A gyülekezetek is megdöbbennek. De Isten munkálkodik” – jelentette ki a püspök. Majd arról beszélt, hogy Pál apostol vállalta a szenvedést azért, mert felragyogott neki a Krisztus. Mindenkinek mindenütt tudtul akarta ezt adni, hogy másnak is üdvössége legyen. “Nagy kérdés számunkra, hogy mi miért dolgozunk, szolgálunk, építünk óvodákat, bölcsődéket, iskolákat – mondta a püspök, majd úgy fogalmazott, az egyház feladata Krisztus és az ő feltámadása erejének megismertetése. “Hogy sokan eljussanak a halottak feltámadására. Ezáltal nyernek értelmet a földi dolgaink, s mutatkozik meg annak értéke. Sőt, ebben élve csak az értékes dolgokkal fogunk törődni. Így nem hiábavaló a munkánk Krisztusban” – hangsúlyozta Fazekas László. A bölcsőde kapcsán beszélt arról is, hogy Isten parányi életeket bíz a gyülekezetekre, amelyeknek életutat kell mutatni. „Ha azt szeretnénk, hogy jobb életet éljenek, mint mi, akkor adjunk nekik olyan nevelést, amely által bátran elindíthatjuk őket életük útján. Magyarország Kormányának ez a terve, ami kiterjed az egész Kárpát-medencére, az életet munkálja. Félelemmel és rettegéssel álltunk bele ebbe a munkába. Hála az Úrnak, nőnek ki a földből a bölcsődék, óvodák. Reméljük, hogy Isten áldása kíséri majd  mi szolgálatunkat, s a mi életünket, s mindazokét, akik majd a parányi életeknek életutat mutatnak – mondta Fazekas László püspök. Igehirdetési szolgálata után Molnár Árpád lelkipásztor számolt be a megtett útról, a bölcsőde alapításától az átadásig. Elmondta, hogy az ószövetségi időkben is voltak elöljárók, akik azt tették, amit helyesnek tart az Úr, s akiket Istenfélelemre tanítottak, keresték az Urat, s az Úr sikerrel koronázta a fáradozásukat. Majd utalt arra, hogy van egy olyan ország, amelynek fontos anyai gondoskodással felkarolni azokat a közösségeket, amelyek egykor akaratukon kívül szakadtak el tőle, s amelyek kormányai legtöbbször mostohán mellőzik őket, beleértve intézményeiket, életterüket. „Ennek egyik módja a magyar kormány által támogatott Kárpát-medencei bölcsőde és óvodafejlesztési program, amellyel az Egyetemes Egyházat is megszólították. Nem győzünk ezért hálát adni. De ez a fajta segítség és a hozzá kapcsolódó bizalom kötelez is bennünket. Ijesztő is egyben, mert elszoktunk az elmúlt évtizedek során, hogy felelősséget vállaljunk a környezetünkért ilyen módon is” – mondta a lelkipásztor. Majd visszaemlékezett arra, hogy ennek ez elköteleződésnek tett eleget a szepsi gyülekezet is, amikor 2017-ben felkérték őket a programba való bekapcsolódásra. A lelkipásztor elárulta, először úgy érezték, őket ez nem érinti, mivel a városban van egy jól működő óvoda, amelyhez később párosult egy egyházi fenntartású is, s nem szerettek volna mellé még egyet. Mikor kiderült, a bölcsődealapítás is a program része, felmérve a helyi viszonyokat döntöttek úgy, hogy a legkisebbek felé irányítják majd a szolgálatukat. "Szepsiben évtizedek óta nincs bölcsőde, az anyukák nem tudják hol elhelyezni gyermeküket, ha vissza szeretnének térni dolgozni, mi ezt a hiányt szeretettük volna pótolni - mondta Molnár Árpád.A gyülekezet vezetősége 2017 végén és 2018 elején több épületet is megtekintett a leendő intézmény számára, de valamennyit alkalmatlannak tartotta bölcsőde számára. Felmerült egy zöldmezős beruházás gondolata is, de azt végül a presbitérium elvetette. Az utolsó pillanatban végül találtak a városban egy alkalmas épületet, egy jó karban tartott, patinás, felújított polgári házat, amelynek egykori építői, a malom tulajdonosai voltak. A Fő utcán található épületet vásárolta meg az egyházközség 2018 júliusában 144 ezer euróért. Az átépítési terv elkészítése után 2018 novemberében kiválasztották a legkorábban érkező legjobb árajánlatot tevő kivitelezőt. A következő év elején elkezdődtek a felújítási munkálatok, amelyek szeptember 9-én fejeződtek be. Az építkezési költségek 165 713 eurót tettek ki. A gyülekezet több mint tízezer euróval járult hozzá a költségvetésből kimaradt munkálatok fedezésére, valamint önkéntes munkával is segítették a mielőbbi befejezést. Már januárban elindult az érintett célcsoport érdeklődése és a leendő alkalmazottak kiválasztása. Két héttel ezelőtt kiválasztották a gyermekekkel foglalkozó négy bölcsődei alkalmazottat. A lelkipásztor elmondta, hogy jelenleg 6-17 gyermeket írattak be a bölcsődébe, amelyet maximálisan tizenöt gyermek számára alakítottak ki. 

„Gyülekezetünk, élén a presbitériummal úgy tekint a bölcsődéjére, mint a szeretetszolgálat egyik hathatós eszközére, amellyel az itt élő családoknak szeretetnénk segítséget nyújtani” – mondta beszéde végén Molnár Árpád lelkipásztor, majd tájékoztatott arról is, hogy a bölcsőde kommunikációs nyelve a gyülekezetükben is használt magyar nyelv lesz és előreláthatólag november elején nyitja meg kapuját a kisgyermekek előtt. Az istentisztelet után a gyülekezet közösen vonult a templomtól mintegy 15 percre lévő bölcsődéhez, ahol Szili Katalin miniszterelnöki megbízott osztotta meg gondolatait az átadással kapcsolatban.

“Örömteli mindannyiunk számára, ahogy az egyház és a kormányzat együttműködésében óvodák és bölcsődék átadására kerül sor. Néhány évvel ezelőtt indította el a magyar kormány a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési programját, amelynek keretében 155 bölcsőde és óvoda kerül átadásra. Ebből több mint húszat a református egyház gondoz, amelyek a református közösségeinket segítik – mondta a miniszterelnöki megbízott. Kiemelte: Ünneplőbe öltöztettük a lelkünket, mert értékeket továbbítunk és értékes életet szeretnénk, ha élne a magyarság. Ezért is fontos számunkra az a projekt, amely az óvodafejlesztéseket jelenti, ahol a legkisebbek számára biztosítjuk annak a lehetőségét, hogy megőrizzék azt, ami a sajátunk, csakis kizárólag a miénk: a nyelvet, a kultúránkat, örökségünket, hagyományainkat, amire azt mondjuk összefoglalóan: az identitásunkat. Számunkra ez nagyon fontos, mert ez garantálja azt, hogy legyen jövője a magyarságnak itt a Kárpát-medencében száz-kétszáz év múlva, vagy akár a következő ezer esztendőben is. Majd arról beszélt, hogy jelképes értékű Szepsi, mert az itt található Szojka-kapun ez olvasható: Égtem, égtem, de el nem égtem. „Ez a kapu a megmaradást segíti, azt az isteni segítséget, hogy ez a kapu meg tudott maradni akkor is, ha körülötte minden elégett. Számomra azért is jelzésértékű Szepsi, mert az itt élő magyarság is ugyanúgy meg tudott maradni. Köszönet érte” - hangsúlyozta Szili Katalin.

Kifejtette, hogy a bölcsődével lehetőség nyílik arra, hogy megfelelő körülmények között éljenek és nyíljanak a kis értelmük a picinyeknek, hiszen hamar eltelik az az egy-két év, amit bölcsődében el tudnak tölteni. De mégis óriási segítséget jelent ez a szolgálat a szülőknek, nagyszülőknek, de annak a közösségnek is, ami jelen esetben a református keresztyén egyház tesz itt Szepsiben, vagy akár Kassán, illetvea Felvidék bármely szegletében is.

"Aki épít, az bízik a jövőben. Aki egyházi óvodát épít, az nemcsak bízik a jövőben, hanem hisz is benne és hittel éli meg a jövőjét" - ismételte meg a miniszterelnöki megbízott korábban elhangzott gondolatait Szepsiben is, majd azzal folytatta, hogy azok a gyermekek, akik itt fognak nevelkedni, olyan értékvilághoz jutnak, amely reménység szerint az egész életüket áthatja. A magyar kormány mivel nemcsak felelősséget érez, hanem visel is a határon túli magyarokért, ezért nap mint nap tesz azért, hogy a közösségek megmaradjanak és mindenki büszke legyen magyarságára abban a 21. században, amelyben leginkább a feloldódás az, ami kezd trenddé válni. Úgy tudunk ennek ellenállni, ha összekapaszkodunk és az értékeinket megőrizzük, segítjük a gyarapodást, s emellett mi magunk is mindig többé, jobbá válunk" - hangsúlyozta Szili Katalin.

„Számukra minden gyermek fontos, és számít. Ha meg akarjuk tartani Európát keresztyénnek, akkor nekünk ez korpancs. Ennek tesz eleget a kormány, amikor az intézménynek több mint 300 ezer euróval a beruházását támogatta” – mondta beszéde végén a miniszterelnöki megbízott.Az intézményt Fazekas László püspök, Szili Katalin miniszterelnöki megbízott és Molnár Árpád lelkipásztor szalagátvágással adta át. Ezt követően az érdeklődők megtekinthették a bölcsődét.

Az ünnepségen tiszteletét tette többek Fekete Vince főgondnok, Géresi Róbert püspökhelyettes, Molnár Sándor zsinati főtanácsos, Borovsky Slavomír polgármester, Vranai Klára hivatalvezető, Gábor Bertalan római katolikus esperes, Gočík József görögkatolikus parókus, Furik Csaba megyei MKP-s képviselő és Zsinati Tanácstag, Papp Gergely Adrianna Kassa vidék MKP járási elnöke.

Szöveg: Iski Ibolya

Kép: Szarvas László

események továbbiak →