Menedék, otthon és védelem - átadták a Mózeskosár református bölcsődét Zselízen

2019. szeptember 09., hétfő

Ünnepi istentisztelet keretében adták át a zselízi magyar tanítási nyelvű gimnázium volt épületében a tizenkét gyermek számára kialakított Mózeskosár bölcsődét, valamint az önkormányzati Cimbora óvodát. A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programba bekapcsolódott református egyházközség a magyar kormány támogatásával közel nyolcszázezer euróból valósította meg az elképzelését.

Az alkalmon igei üzenettel szolgált Révészné Bellai Csilla lelkipásztor, aki egy képpel kezdte beszédét. Elmondta, hogy a sok munka végén az előző este beült a templomba és egy énekeskönyvi énekek között lapozgatva jött elé egy hálaének. „Ahogyan olvastam, életre keltek a sorok, életre keltek a sorok, láttam magam előtt a gyülekezetet. A sokat fáradó kedves gyülekezeti tagjainkat, akik új épületünk körül serénykednek. Láttam az örvendező sokaságot is. Megadatott nekünk, hogy ma vigadozzunk, örvendezzünk. Ahogyan a dicséret vallja, számunkra is megnyíltak az ajtajai az Úr tárházának. Közel három esztendővel ezelőtt léptünk rá arra az útra, aminek áldásaiért, eredményeiért ma köszönetet mondhatunk“ – mondta a lelkipásztor.

Ezalatt az időszak alatt a sok-sok öröm mellett rengeteg kihívással és kétséggel is meg kellett küzdeniük. Hatalmas dolognak tartotta, hogy ünnepelhetnek. Majd úgy fogalmazott, hogy ez a kis gyülekezet, amely az óvodaprogram között talán a legszegényebb anyagi javakban, de nagyon gazdag Isten ajándékaiban - hatalmas ajándékot kapott a Mindenhatótól. Ez a megajándékozottság pedig hálássá kell, hogy tegyen mindenkit. „Így a mai napon elsőként Isten hordozó és gondviselő szeretetéért mondunk köszönetet. Terve van még a kicsinyekkel. Még velünk is s különleges jövőt szán nekünk. Kiválasztottjai vagyunk az Istennek, s ezt látjuk napról napra. S ez arra indít bennünket, hogy a lehető legjobb sáfárai legyünk Isten ajándékainak“ - közölte Révészné Bellai Csilla, majd arról beszélt, hogy mindenük, ami csak van, ajándék. Emlékeztetett arra a megtapasztalásra is, hogy az Úr mögöttük állt a dolgainkban, vitte a lábukat, fogta a kezüket, őrizte a szívüket és emelte a fejüket egyedül az ő dicsőségére. „Ma egy megújult épületért, egy induló bölcsődéért és egy otthonra találó óvodáért adunk hálát. A munka java még csak most kezdődik. Adja az Isten, hogy sose szűnjünk meg hálát adni azért, hogy ajándékainkkal szolgálhatunk gyermekeink, városunk, magyarságunk örömére“ – mondta beszéde végén a lelkipásztor. Az igei szolgálat után a megjelenteket Cserba Gabriella, az egyházközség gondnoka köszöntötte. Csenger Tibor Nyitra megye alispánja, az egyházközség presbitere is megosztotta gondolatait az esemény kapcsán: „Magyarország felelősséget visel a egész nemzet gondjáért, bajáért, öröméért. Az óvoda átadó legékesebb példája annak, hogy a magyar kormány mennyire szívén viseli a sorsunkat“ – mondta beszéde elején. Majd emlékeztetett arra, hogy 2011-ig az épület a nagy múltú, kitűnően működő magyar tannyelvű gimnáziumnak adott otthont. Gazdasági okokból azonban máshová kellett költöznie. A magyar óvodával kapcsolatban pedig megemlítette, hogy 2014-ben első ízben merült fel az a gondolat, hogy annak egy része beköltözne az épületbe a magyar alapiskolával együtt. Az épület tulajdonosa Nyitra megye ugyan pozitívan viszonyult az elképzeléshez, ám az mégsem valósult meg. Két évvel később, 2016-ban körvonalazódott Magyarország Kormányának az Óvodafejlesztési programja. Tárgyalásokat kezdtek az illetékesekkel az óvoda helyzetének megoldása érdekében. Később a református egyházközség is bekapcsolódott a folyamatokba bölcsőde alapítási szándékkal. A döntéshozók javaslatára végül az a megoldás született, hogy az egyházközség tulajdonába megvásárolt épületben kapna elhelyezést a református bölcsőde mellett az önkormányzati Cimbora magyar óvoda. „Nemcsak Zselízhez méltó komplexum jött létre, hanem egy igényes, magas színvonalú épület, amelyre mindenki nagyon büszke lehet. Megnyugodhatunk, mert a zselíziek szívéhez oly közel álló épület ismét a helyi magyarságot szolgálja. De ne felejtsük el azt sem, hogy a beruházás nemcsak kényelmi, és egyéb feladatokat szolgál, hanem valós nemzetstratégiai pont. Tájainkon ugyanis fogyóban van a magyar gyermek, ezért oktatási intézményeinknek nem elég jónak lenni, hanem jó minőségűnek is kell tenni. A hezitáló szülők a körülményeket látva biztosak legyenek döntésükben és bátran vállalják azt“ – mondta Csenger Tibor, hozzátéve, hogy a távlati cél egy oktatási központ kialakítása, amelynek a részévé válna az alapiskola.Nagy Csaba somogyi esperes, Kaposvári lelkipásztor is köszöntötte az egybegyűlteket. Révész Tibor röviden ismertette e az épület felújítási munkálatait. Előtte elmondta, örömmel vállalták 2016 november végén, hogy részt vesznek az Egyetemes Egyháznak a magyar kormány által támogatott Kárpát-medencei Óvoda- és Bölcsődefejlesztési projektjében. Visszaemlékezett arra is, hogy amikor Géresi Róbert püspökhelyettes felhívta őt, egy fél órát kaptak arra, hogy eldöntsék "fel szállnak-e erre a vonatra, vagy sem“, vagyis kiveszik-e a részüket a magyar kormány által az Egyemetes Egyház számára felkínált lehetőségből.. „Ez a fél óra a párommal együtt az imádság csendje volt a számunkra, majd szép lassan minden beindult“ – emlékezett vissza Révész Tibor. A kezdeti terveik után, több felmérés és beszélgetés után döntött  úgy a presbitérium, hogy konszenzusra lépve a helyi szervezetekkel az egykori magyar tannyelvű gimnázium épületét vásárolják meg annak tulajdonosától Nyitra megyétől, amelyben helyet kapna elsősorban a református egyházközség által alapított Mózeskosár bölcsőde és az önkormányzati tulajdonban maradó magyar tanítási nyelvű Cimbora óvoda. Az egyházközségi közgyűlés 2017. februárjában ellenszavazat nélkül támogatta az egykori gimnáziumi épületének a megvásárlását és a tervezett fúziót. Az értékbecslés után Nyitra vezetése által zöld utat kapott az épület egyházközségi tulajdonba való megvétele. 131 ezer eurót fizettek az ingatlanért, amelyben a belső terek átmozgatásával tizenkét gyermeket ellátó bölcsődét, valamint mintegy hetven gyermeket számláló, három csoportos óvoda részére alakítottak ki. A kiszolgáló helyiségek, a tornatermek a pincében kaptak helyet. A kisebb pincerészben a gyülekezet népes fiatalságának lesz a jövőben találkozóhelye. A pályázat útján kiválasztott kivitelező 2018. novemberének a végén kezdte meg az átalakítási, felújítási munkálatokat, amelyek augusztus végén fejeződtek be. „A Kárpát-medencei Óvodaprogramban egyedülálló módon a református bölcsőde mellett önkormányzati intézménynek is otthont ad a felújított épületünk. A város támogatása mellett jön létre majd az a fúzió, amely reménység szerint mindenki megelégedésére lesz a jövőben. Kilenc hónap elteltével megszületett egy intézmény, amely nevéhez méltóan menedék, otthon és védelem  lesz a kicsik számára“ – zárta beszédét  Révész Tibor lelkipásztor.Fazekas László püspök arról a munkáról beszélt, ami a református gyülekezetekben zajlik Pozsonytól Nagykaposig. Emlékeztetett arra, hogy 2016. október 13-án a Miniszterelnökség illetékeseivel beszélgetve ajánlották fel a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház számára a Kárpát-medencei Óvodaprogramban való részvételt.  Elmondta, hogy megdöbbentő volt számára a lehetőség,  mert végigfutott rajta, hogy ez mivel jár és még mi jöhet. 

„Később kiderült, még több mindennel jár és még több jöhet. Azért vágtunk bele, mert kétfajta missziót láttunk magunk előtt. Egy nemzetit és egy egyházit, a kettő pedig egymást erősíti. A nemzeti misszió azért fontos, mert, ha ezen a téren nem kapunk erősítést, és nem tudjuk felvértezni magunkat, akkor nagyon hamar prédává válunk. Az egyházi misszióban pedig teret kapunk arra, hogy a felépített, elindított bölcsődékben és óvodákban az Isten Igéjét szólhassuk, azokat az értékeket élhessük és adhassuk oda gyermekeink elé, amelyekről hiszem, hogy Istentől kapott örök érvényű értékek. Ez a kettő egymást erősíteni hivatott. Így tudunk jövőt álmodni magunknak. Bár tudjuk, hogy ez a jövő Istennél van, és mindez ajándék“ – hangsúlyozta a püspök.Majd rövid számvetést téve elmondta, hogy az Egyetemes Egyház területén a tervek szerint tizennyolc óvoda és hat bölcsőde nyílik, amelyekben mintegy ezer gyermek lesz, akikkel foglalkozhatnak az óvópedagógusok és a bölcsődei dajkák. A gyermekek révén pedig kétezer szülővel is kapcsolatba kerülhetnek a lelkipásztorok és hitoktatók. Az óvodapedagógusok és az intézmények alkalmazottai mintegy kétszázhatvan főt tesznek majd ki. „Ez egy csodálatos dolog és Isten kegyelme. Reméljük, hogy ez a folyamat meghozza majd a gyümölcsét“ – mondta Fazekas László, majd azt kívánta, hogy a Mózeskosár református bölcsőde minden megmozdulása hozzon boldogságot, örömet a pici lelkeknek.

Ünnepi beszédet mondott Juhász András a város polgármestere is.

A beszédek között a gyermekek kultúrműsorral szolgálatak.

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott beszéde elején elmondta, hogy miért is volt számára öröm eljönni erre az átadásra. Gyermekkorában édesanyja ugyanis sokat mesélt neki azokról az osztálytársakról, akik Zselízről származtak, s a negyvenes évek történelmi viharaiban el kellett hagyni otthonukat és Bajcsra kerültek. Ő pedig a település szülötteként, későbbi díszpolgáraként megtisztelő feladatnak tartotta a felkérést az intézmény átadására. „Egy olyan településre jöttem, ahol a közösség összefogása és összetartó ereje megteremtette azt az óvodát és bölcsődét, amelynek átadására ma sor kerül". Majd utalt arra, hogy van összefogás abban, ami számunkra a legfontosabb: az identitásunk magyarságunk megőrzése. Annak a megőrzése, ami a magyar nyelv, a kultúra ápolását, a hagyományaink megőrzését jelenti, s annak reményét, hogy ötven – száz év múlva is legyen Zselízen magyar szó. Tájékoztatásul elmondta, hogy a magyar kormánynak a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési programjának a keretében csak  a Felvidéken 155 óvoda és bölcsőde építésére, felújítására és átadására kerül sor.

„Nem hiszem, hogy az elmúlt száz esztendőben volt valaha ekkora nemzetépítése feladat, mint amit most a kormány végre hajt“ – emlékeztetett Szili Katalin, majd utalt arra, hogy a nemzet hosszútávú megmaradásához össze kell fogni és együttműködni.

„Ha mindenki a szülőföldjén akar boldogulni, gyarapodni, ahhoz van egy magasabb szempont. A közösség összefogása, összetartása“ – mondta a miniszteri biztos, majd felidézte, hogy a magyar kormány nemcsak felelősséget vállal a határon túliakért, hanem visel is, amit a hétköznapi lépésében tanújelét is adja. Ennek egyik jele az, ami a Kárpát-medencei Óvodai fejlesztési program első két ütemében zajlott.

„Itt most egy európai színvonalú, de nemzetet szolgáló intézmény átadására kerül sor. Ahol már ott sorakozik a bölcsődében az a tizenkét kis fekhely, ami jól jelzi azt is, hogy valóban itt olyan körülmények közé kerülnek a gyermekek, ami nemcsak a kizárólag a családokat segíti, hanem ennek a közösségnek a gyarapítását is szolgálja“ – mondta Szili Katalin ünnepi beszédében.

Az alkalom a nemzeti imádság eléneklésével és Kassai Gyula esperes áldásával zárult. A Mózeskosár bölcsődét szalagátvágással – Szili Katalin miniszteri biztos, Fazekas László püspök, Révész Tibor lelkipásztor, Révészné Bellai Csilla lelkipásztor és Csenger Tibor Nyitra megye alispánja közreműködésével – adták át rendeltetésének. Az érdeklődők ezt követően megtekinthették a bölcsőde és az óvoda számára kialakitott helyiségket. A tizenkét férőhelyes bölcsőde október 2-án kezdi meg működését hat gyermekkel.  

Kép és szöveg: Iski Ibolya

 

események továbbiak →