Kicsomagoltuk az Istentől kapott ajándékot

2019. szeptember 02., hétfő

„A mai nap bizonyíték arra, hogy a jó földbe vetett mag kihajtott. Ez pedig már az aratás örömünnepe. Úgy is mondhatjuk, hogy a megnyesett fa kizöldült“ – summázta röviden a gyors eredményt Grezsa István miniszteri biztos az ünnepi átadáson.

Az ünnepi istentisztelet után a diákok, tanárok, meghívott vendégek, a helyi gyülekezet tagjai gyalog vonultak át a Református Óvoda Gólyavár épületéhez. Az ünnepélyes szalagátvágás előtt Molnár Sándor főtanácsos, a református gyülekezet lelkipásztora foglalta össze az elmúlt évek eredményeit. Beszéde elején emlékeztetett arra, hogy egy évvel ezelőtt a még meg nem épült óvoda tornyának mértani közepén egy időkapszulát helyeztek el. „Nem egész egy év alatt felépült az óvoda, mellé egy iskolaépületnek szánt ingatlant vásároltunk, amelynek a felújítása is a végéhez közeledik“ – foglalta össze röviden a történéseket. Majd Pál apostol szavaival élve arról beszélt, hogy Isten kimondhatatlan ajándékkal ajándékozta meg a gyülekezetet. Felidézte, hogy húsz évvel ezelőtt nyitotta meg kapuját újból Rimaszombatban a Tompa Mihály Református Gimnázium. Néhány hónappal később pedig kollégium és Magyar Közösségi Ház is létesült, amelyhez kapcsolódott egy étterem, s a reformáció 500. évfordulója alkalmából megnyitotta kapuját a Csillagház.

„Ezek Mennyei Atyánk kézzelfogható ajándékai. A húsz éves jubileumra újabb ajándékkal lepett meg bennünket. Ezekhez az áldásosan működő intézményekhez egy református óvodát és alapiskolát is készített a számunkra. Kimondhatatlan ajándékkal ajándékozott meg bennünket az Úr, jó ha ezzel tisztában vagyunk“– figyelmeztetett Molnár Sándor, majd úgy fogalmazott, hogy az épületek és az azokban működő közösségek Mennyei Atyánk ajándékai. Az ajándékokkal kapcsolatban kiemelte, hogy külön öröm volt a számunkra, hogy a kicsomagolásukba ők is be lettünk vonva. „Ahogy minden értékes ajándék, úgy ez is tisztességesen be volt csomagolva. Mi rimaszombatiak félve hittük, hogy ez az ajándék nekünk szól. Nem mertük kibontani. Magyarország Kormánya kellett ahhoz, hogy ezt bátran megtehessük“. Beszédében emlékeztetett arra, hogy a Kárpát-medencei Óvodaprogram elindításával és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházak bekapcsolódásával a közös tulajdonban lévő terület megosztásával a helyi evangélikus egyházközség, egy másik terület eladásával, ami eredetileg is az egyház tulajdona volt, csak államosították, a város önkormányzata is részt vett a kicsomagolásban. Majd felsorolta, hogy ki mindenki vett részt az ajándék kicsomagolásában. Elmondta, hogy elkészült a református iskola is, de itt ötven szülővel együtt még csak reménykedhetnek, hogy ezt az ajándékot is ki tudják majd csomagolni.

Mindkét beruházás költségét a magyar kormány fedezte a Bethlen Gábor Alapon keresztül. Az alapiskola 639 m2 hasznos területén öt tanterem és egy hatalmas tornaszoba áll majd 80 tanuló rendelkezésére. Az ingatlan megvételének, átépítésének és kibővítésének költségei 639 800 euróba került. A járulékos költségek, ami a berendezéseket és felszereléseket illeti, azok is a Bethlen Gábor Alapon keresztül kerültek megtérítésre. A Gólyavár Református Óvoda 748 m2 hasznos területén három csoportszoba, három hálószoba, étterem, közösségi tér, a toronyban található felház és egy fedett terasz áll a 60 óvodás rendelkezésére. A beruházás költsége 657 320 eurót tett ki. „Nem mi vagyunk azok, akik elkészítettük ezt az ajándékot. Mi csak azok vagyunk, akik kicsomagolták az Úrtól kapott ajándékot. A hála az Úré, aki kimondhatatlan ajándékkal ajándékozott meg bennünket“ – ismételte meg beszámolója végén a korábban elhangzottakat Molnár Sándor főtanácsos, a gyülekezet lelkipásztora.  Az átadás alkalmával ünnepi beszédet mondott Grezsa István miniszteri biztos. Ő is az egy évvel ezelőtt történésre – az alapkőletételre hívta fel a figyelmet utalva arra, hogy ez nap bizonyíték arra, hogy a jó földbe vetett mag kihajtott. „Ez pedig már az aratás örömünnepe. Úgy is mondhatjuk, hogy a megnyesett fa kizöldült“ – summázta röviden a gyors eredményt. Majd arról beszélt, hogy a Kárpát-medencei magyar közösségben belül a közös dolgok rendezése több gondolatot is generál. Emlékeztetett arra, hogy a nemzetrészek összetartoznak, ezért is hirdette meg a magyar kormány a 2020-ra, Trianon századik évfordulójára az összetartozás évét. „Össze is rezzent egy-két Kárpát-medencei szomszédunk erre a hírre, holott semmi mást nem jelent ez az egyszerű összetartozás érzés, mint hogy végre határoktól függetlenül tudunk működni és hű állampolgárai lehetünk annak az országnak, amelybe  a sorsunk vetett“. Majd úgy fogalmazott, hogy a nemzeti összetartozás éve alkalmat ad arra is, hogy a mérhetetlen trianoni veszteség és annak minden igazságtalanságának elmondása és megvallása mellett eljött az ideje annak, hogy sok-sok munkával meghaladjuk Trianon veszteségeit. „Erre példa a ma avatandó rimaszombati óvoda is. Ma a jobb időket éljük meg azzal, hogy itt a Felvidéken a közeli hetekben és napokban tíz óvodát avathatunk fel zömében a református egyház építésében. Itt egy Gólyavár fantázianevet viselő óvodát avatunk a Tompa Mihály Református Gimnázium udvarán. Azt kívánom Önöknek, hogy sok-sok gólya, sok-sok kicsi ajándékot helyezzen el ebbe az óvodába, hogy soha ne fulladjon ki a magyar gyermekzsivaj. Legyen ez az óvoda kicsi ennek a közösségnek, hogy újat építhessenek Magyarország Kormányának segítségével. Az átadást a Tompa Mihály Református Gimnázium diákjainak kis műsora színesítette. Grezsa István miniszteri biztos, Molnárné Pelle Beáta, a Tompa Mihály Református Gimnázium igazgatónője, Fazekas László püspök, Molnár Sándor főtanácsos, rimaszombati lelkipásztor szalagátvágással adták át rendeltetésének a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház által alapított és fenntartott a Gólyavár Református Óvodát. Az érdeklődök bejárhatták a Kerekerdő terv alapján újonnan épített, hatvan gyermek befogadására alkalmas, ízlésesen berendezett óvodát. A magyar nevelési nyelvű óvoda igazgatónőjének - a tervezett iskolaközpont létrejöttéig - Varga Tündét nevezték ki, aki Kónya Katalin, Kovács Zsuzsanna, Balajthy Györgyi és Ibos Gabriella óvodapedagógusokkal együtt  gondoskodnak szeptemtertől a gyermekek neveléséről. Az óvoda épületének a megtekintése után szintén szalagátvágással – Grezsa István miniszteri biztos, Kovács Ildikó lelkipásztor, Fazekas László püspök – adták át a nyolcvan tanuló számára kialakított Református Alapiskola megvásárolt, bővített és felújított épületét, amelynek a működéséhez az új iskolaév kezdéséig nem érkezett meg az Iskolaügyi Minisztérium hozzájárulása.

Szöveg: Iski Ibolya

Kép: Szarvas László

Népszámlálás 2021

események továbbiak →