Beszámoló a Firesz – Duna Mente szolgálatáról

2019. augusztus 13., kedd

A Fiatal Reformátusok Szövetsége 1992-ben alakult Losoncon, hogy a fiatalok közötti evangéliumi munkát segítse, szervezze, összefogja a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban. A Firesz nyugati területi egységének neve hivatalosan Firesz – Duna Mente, amely a pozsonyi, komáromi és barsi egyházmegyében fejti ki tevékenységét.

A hétköznapi működést és gazdálkodást megkönnyítendő a Duna Mente az országos szervezet részeként, de egy hivatalosan bejegyzett polgári társulásként is működik. A szolgálatot egy öt főből álló vezetőség fogja össze, akiket a közgyűlés választ meg a munkatársak közül. Jelenleg Chrén Veronika, Tóth Veronika, Édes János, Gaál Zoltán és Szabó András alkotja a vezetőséget. Korábban egyházunk egy lelkészi állás fenntartásával is segítette a Duna Mente munkáját, de három éve a vezetőségben már csak a civil foglalkozásuk mellett szolgáló önkéntesek vannak.

A Firesz – Duna Mente az évközi munkát, missziót támogatandó ifjúsági irodát tart fenn Komáromban, melynek jelenleg két fizetett munkatársa van Gyurcsis Júlia fő-, Szabó Ágnes félállásban dolgozik. Az iroda bérleti díját, a munkatársak fizetését és a missziót rendszeres magánadományokból, pályázatokból és egyházi támogatásból finanszírozzuk. Egész évben szervezünk ifjúsági alkalmakat, fél- és egynapos rendezvényektől az egyhetes táborokig. A tini korosztály különösen fontos a missziónkban, évente több tini hétvégét tartunk és nyáron tini tábort. Ezeken az alkalmakon sok tinivel kerülünk kapcsolatba és örömünk, hogy láthatjuk életükben Isten munkáját.

De az idősebb korosztályok számára (ifi, fiatal felnőtt és fiatal családosok) is vannak alkalmaink, mint például a legutóbbi téli tábor volt. Itt több, mint 70 fiatal jött össze egy hosszú hétvégére. Sok áldást kaptunk, megerősödve tértünk haza. Kétévente szervezi a Firesz az országos táborát, az ÉlesztŐ-t. Minden második országos tábornak a fő szervezési feladatait a Duna Mente végzi. Így volt ez a legutóbbi, 2018-as ÉlesztŐ esetében is, amelynek jó gyümölcseit a mai napig látjuk a téli táborunk, de egyéb alkalmaink, munkánk során is.

A missziónk, a munka a fiatalok között sokszor nem egyszerű, de újra és újra átéljük, hogy Isten harcol értünk, a fiatalokért, és a mi ügyünk valójában az Ő ügye. Ez fantasztikus dolog. Izgalmas az is, hogy társadalmunk – és a fiatal generációkra ez különösen igaz – gyorsan változik. Isten ígéretei változatlanok, az evangélium örök, de éppen az emberi és közösségi változások miatt az örömüzenetet másként kell átadni, hirdetni, kommunikálni.

Céljainkat, víziónkat ezért többször újra kell fogalmaznunk. Az előző év őszi munkatársi hétvégéjén (minden évben szervezünk két munkatársi hétvégét) közösen újrafogalmaztuk víziónkat, ennek megfelelően szeretnénk végezni szolgálatunkat. Így hangzik: „Krisztus tanítása alapján hatással lenni a fiatalokra, megtérésre hívni őket, a fiatalokat közösségbe hívni, ahol Istent jobban megismerhetik, hitben megerősödhetnek és eljuthatnak oda, hogy önmaguk is tanítványokká váljanak. Példát mutatni a Krisztust követő életvitelre és családépítésre.”

A munka sok, a missziós terület nagy. És ez jó. Kell foglalkoznunk a gyerektáborokból „kiöregedő” tini generációval, az ifi korosztállyal, a fiatal felnőttekkel, és már jelen vannak a fiatal családosok is, akik természetesen egy külön csoportot alkotnak. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok a saját helyükön közösségre találjanak a gyülekezetükben az ifiben, vagy házi kiscsoportban tudjanak napról napra növekedni. Ehhez az is kell, hogy legyenek fiatal vezetők, ha úgy tetszik: fiatal tanítványok, akik a saját helyükön tudják segíteni az ifi munkát. Nagy öröm számunkra, hogy több munkatársunk is részt vesz a MRE Zsinati Ifjúsági Irodája és az Exodus észak-ír szervezet (mindkét szervezettel jó viszonyt ápol a Duna Mente, ahogyan több más keresztyén ifjúsági szervezettel is) által életre hívott vezetőképzőn. A továbbiakban is célunk, hogy minél több önkéntesünk éljen ezzel a lehetősséggel, és saját helyén kamatoztassa az ott átélteket, megtanultakat.

Hiszem, hogy Isten szervezetünket is használja az Ő dicsőségére. Kapcsolatban vagyunk sok fiatallal és tudjuk, hogy Isten szereti őket, rengeteg kincset helyezett el bennük, ezért szolgálnunk kell feléjük. Ami tőlünk telik, igyekszünk megtenni, és Isten hívásának engedelmeskedni. Örömmel fogadunk minden támogatást, mellénk álló segítséget a misszióban. De a legfontosabb, hogy imádkozzunk a fiatalokért, akiket magunk körül tudunk. És kérjük, hogy előttünk álló alkalmainkra hívogassuk és engedjük bátran a fiatalokat! Most húsvétban szólított meg újra ez az ige, ami hiszem, hogy a fiataloknak is szól: „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra” (1Pt 1,3–4).

Alkalmaink, melyekre szeretettel hívjuk a fiatalokat:

Lélekzetvétel – Cseszte, 2019. augusztus 21–24.,

Ki- Belépő –  Alistál, 2019 szeptember 6–8.,

Munkatársi hétvége – Bátorkeszi, 2019. október 11–13.,

Tinihétvége – Jóka, 2019. november 8–10.

Alkalmainkról tájékozódni a Firesz honlapján, a www.firesz.sk/dunamente oldalon lehet, jelentkezni pedig a reg.firesz.sk címen. Elérhetőek vagyunk a dunamente@firesz.sk e-mail címen is. Áldás, békesség!                                                              

Kálvinista Szemle 4-5/2019, Édes János

események továbbiak →