Isten jó kedve volt mi rajtunk…

2019. augusztus 12., hétfő

Mintegy 30 gyermek részvételével ez évben debütált a Kövecses-Naprágyi Reformtáus Társult Anyaegyházközség és a hozzátartozó sajórecskei és sajószentkirályi leányegyházközség a KOEN gyermektábor megtartásával 2019. augusztus 5. és 9. között.

Az öt napos tábor mintegy öt községből vonzotta a fiatalokat, akik nagy érdeklődéssel és még nagyobb lelkesedéssel érkeztek meg a tábor helyszínére, a kövecsesi általános iskola udvarára. A szervezők a kiadott, Krisztus nyomdokában példaadásra hívó témát igyekeztek úgy megismertetni a gyermekekkel, hogy a bibliai értékeken nyugvó példamutatást – a tábor ideje alatt – a foglalkozások, a játékok és valamennyi tábori program keretében is meg tudják élni társaikkal szemben. A gyülekezetek területén működő – vagy éppen az onnan elszármazott, de segítőkészséggel hazatérő – pedagógusok, sőt, egyes napokon külső segítők, buzgó gyülekezeti tagok, valamint a helyi lelkipásztor lelkes közreműködésével a tábor hamar egy vidám nagycsaláddá nőtte ki magát. Senkinek sem maradhatott a teste-lelke éhesen. A gyermekek pedig az agyagozás, csigatészta-készítés, kalandos kincskeresés, templomlátogatás, szalvétatechnika, a rozsnyói bányászati múzeum által kínált foglalkozás, a naprágyi Lócz-pusztán található lovarda meglátogatása, rengeteg játék és csoportfoglalkozás kavalkádjában élhették át a Krisztushoz való tartozás élményét. A tábor helyszíne csütörtök és péntek délután a naprágyi parókia és udvara volt, ahol a gyermekeket már a parókián található befűtött kemence várta, várt arra, hogy bevetésre kerüljön a táborzók által készített mézeskalács, amit aztán – amíg még meleg volt – jó ízűen el is fogyasztottak. Péntek délután a naprágyi Hélia Szociális Otthon lakóival vehettek részt a gyermekek közös kézműves-foglalkozásban, amely találkozás egyben a toleráns odafordulás mintapéldáját is megjelenítette, valóban arra mutatva, hogy miként is legyünk példává az elesett embertársainkhoz való viszonyulásban. A találkozás éneklésbe és közös táncba torkollott, majd a gyermekek és az otthon lakói magképet készítettek, amit aztán emlékként mindenki hazavihetett. A négy gyülekezet 2019. augusztus 11-én a kövecsesi református templomban adott hálát az egész hétért, Isten igéjével méltó zárását adva az egész alkalomnak. Az istentiszteleten a gyermekek bemutatták a szülőkkel, rokonokkal gyarapodott gyülekezetnek, hogy miről szólt ez az öt napos tábor – erről a több mint 300 kivetített fénykép is tanúságot tett –, végül pedig a gyermekek egy közös csoportképet kaptak ajándékba, amelynek díszes kerete szintén az ő kezük munkáját dicsérte. Az összegzés során mindenkit egyrészt a jövőbe tekintő reménység érzése fogott el, hogy vajon lesz-e folytatás, másrészt pedig a hálaadás töltötte el a szíveket, hiszen e tábor sok önkéntes felajánlás és hozzájárulás, de leginkább az Úristen áldása által valósulhatott meg; hiszen mindenki érezhette, hogy Isten jó kedve volt e tábori közösségen.

Rákos Lóránt

 

Fotó: gyülekezeti album

események továbbiak →