Tinitábor Léván

2019. augusztus 08., csütörtök

Miként lehet a serdülőknek szívükre helyezni Isten parancsolatait, ha eleve ellenállnak mindennemű elvárásnak, követelésnek, és minden erejükkel elutasítanak bárminemű kérést vagy parancsot? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a tinik 2019. július 8. és 12. között a Léván. A táborozásnak a Czeglédi Péter Református Gimnázium kollégiuma adott otthont.

„Nem igazán tudom megszámolni, hogy hány tinitábort éltem már meg, de mindegyikről elmondhatom, hogy nagyon értékes volt – így erről is. Ez az a korosztály, mely azonnal látványosan kifejezi, ha valami nem tetszik neki, de mély érzelmekkel viszonozzák, ha megértést és elfogadást élnek meg. A viselkedésük így is felteszi a felnőtteknek a leckét” – vallja Süll Tamás lelkész, mentálhigiénés szakember, a tábor egyik előadója.

Az idei Tinitábor központi témája a Tízparancsolat volt, melyet Süll Tamás boncolgatott és próbált feltárni a fiatalok előtt. „Úgy gondolom, hogy bármi okosat és magasztosat is mondtam volna nekik, mit sem ért volna. Így arra törekedtem, hogy élményszerűen bekerüljünk közösen Isten jelenlétébe. Így állapítottuk meg közösen, hogy a Tízparncsolat nem is parancsokból áll, hanem életre szóló ajándékok. Önmagukban csak üres edények, melyeket Jézus betöltött és nekünk adja Szent Lelkét, hogy a mi életünk is megteljen benne általa” – magyarázza a szakember.

A tinik minden nap két parancsolattal foglalkoztak. Nem hosszú előadások formájában, hanem rövid ráhangoló játékokkal, kiscsoportos feladatokkal, és közös kiértékelések által a fiatalok a maguk tempójukban haladhattak. A tábor megszervezését Ficzere Tamás nyitrai lelkipásztor vállalta magára, akinek Antala Éva nagyölvedi, Ambrus Erika garamsalló-ipolypásztói lelkipásztorok és Dukon András pozbai lelkipásztor voltak a szorgos segítői. Biztosították az esti igei elcsendesedéseket, zenei kíséretet és a délutáni játék programokat bonyolították le. Kassai Gyula és Tímea helyi lelkészházaspár pedig a helyszín, szállás és minden egyéb szükséges technikai háttérről gondoskodott. A tábor egyes napjait rendhagyó programpontok is gazdagították. Egyik nap egy személyes bizonyságtételt hallgathattunk meg Pásztor Ildikótól, aki már több éve él Amerikában, távol az otthonától. Másnap Csiba Zoltán madari lelkipásztor nem mindennapi kerékpáros élményeit osztotta meg a táborozókkal. Harmadnap Icso Sándor vámosladányi lelkipásztor idegenvezetésével a társaság a Bacska-tóhoz kirándult, onnan a szityinai hegyre túráztak.

„Hiszem, hogy a fiatalok e pár nap alatt nem puszta tíz ősrégi parancsolatot tanultak meg, hanem egy  olyan személyes élményt éltek meg, melyben ajándékként élhették meg az eltöltött pillanatokat” – mondta Süll Tamás a táborral kapcsolatban.

-st-

fotó: Ambrus Erika archívuma

Népszámlálás 2021

események továbbiak →