Testvérek

2019. augusztus 07., szerda

Egységnap előtt és után c. beszámolómat azzal fejeztem be: „Hétfőn, miután elköszöntünk vendéglátóinktól és megbeszéltük, hogy július 26-28-án látogatnak el hozzánk, s aláírjuk a testvérgyülekezeti szerződést” … s tele élménnyel és Isten iránti hálával jöttünk haza. A családok, a lelkészek azóta is intenzíven tartják a kapcsolatot, várva a július végi találkozást.” Az akkori Sárosmagyarberkeszen tett látogatásért is, erdélyi és kárpátaljai testvéreinkért is, július utolsó hétvégéjéért is Istené a dicsőség.

Sárosmagyarberkesz gyülekezetéből Kovács Péter lelkipásztor, Demeter Sándor gondnok és a gyülekezet tagjai, presbiterei családjukkal, Salánkról Balogh Attila lelkipásztor családjával érkeztek Ipolypásztóra pénteken. Három gyülekezetben voltak vendégeink elszállásolva családoknál, Ipolypásztón, Garamsallón és Zalabán. Rövid pihenő után Garamsallón találkoztak a vendégek és vendéglátók és a sallói gyülekezet tagjai, ahol a tájház és a parókia megtekintése után a templomban imaközösségben adtunk hálát ezért a lehetőségért. Zsigmond István presbiter pedig bemutatta a falu és a gyülekezet, illetve a templom történetét. Garamsalló a Peszeki Leánykáról híres, presbitereinknek (Borum-os is) helyezett borai vannak, így hát adott volt a borkóstoló. A pincesoron, a szabad ég alatt megterített asztalnál vacsoráztunk. Szombat délelőtt vendégeinkkel az oroszkai magán hadtörténeti múzeumot néztük meg. Ez is nagy élmény volt mindenkinek. Itt is ebédeltünk. Bár szakadt az eső, Zalabára mentünk, ahol a Szikince Fesztivál kezdődött a kora délutánban. Bár az eső többször megzavarta a fesztivál közönségét, nagyon szép órákat töltöttünk itt. Külön öröm volt vendégeinknek Marosán Csaba kolozsvári színművész előadása, aki több alkalommal is szolgált már vendégeinknél. A kicsi zalabai templomban is elcsendesedtünk egy ima erejéig, s Nemzeti Imánk énekléséig. A fesztivál hangulata, pörgése, a gulyás és lepények, a színes forgatag, a kézműves foglalkozások…mind-mind szebbé tették ezt a napot. Vasárnap pedig a közös istentisztelet alkalma, ahol a vendégek és a négy gyülekezetem együtt lehetett egy szívvel, egy lélekkel. A liturgiát hármunk között megosztva Kovács Péter tiszteletes igehirdetése, Ipolypásztó polgármestere Mészáros Ottó köszöntése. A két gyülekezet és község bemutatása után Sárosmagyarberkesz és leányegyházközsége a Nagysomkút gyülekezetek képviseletében a lelkész és a gondnok alárták a testvérgyülekezeti szerződést. A helyi társult egyházközség képviseletében pedig a lelkész, a pásztói és a sallói gondnokok. „Az Ipolypásztói-Garamsallói Református Társegyházközség és a Sáromagyarberkeszi Református Egyházközség e parancsolatnak engedelmeskedve (Nagy parancsolat, Mt 22:37-39-ből) tanúbizonyságul – írásban hitelt adva – fogadjuk egymás gyülekezeteinek testvéri együvétartozását” – áll a szerződésen-emléklapon a hat templom, Garamsalló, Ipolypásztó, Sárosmagyarberkesz, és Ipolybél, Zalaba és Nagysomkút református templomainak fotóival. Az ipolypásztói kultúrházban közösen elköltött ebéd után jött a búcsúzás. Ez volt a kezdet, s hamarosan találkozunk, ha Isten is úgy akarja. Ambrus Erika   

Fotó: gyülekezeti archívum

események továbbiak →