Elkezdődött Perbetén a református magyar óvoda és bölcsőde építése

2019. augusztus 05., hétfő

Ünnepélyes keretek között tették le 2019. augusztus 4-én, a vasárnap istentisztelet után Perbetén a Napraforgó bölcsőde és óvoda alapkövét. Az oktatási-nevelési komplexum a községben élő Nagy Béla nyugalmazott bátorkeszi lelkipásztor által adományként felajánlott telken épül fel a magyar kormány támogatásával a Kárpát-medencei óvodafejlesztési Program keretén belül.

Az eseményen megjelent az Egyetemes Egyház főgondnoka Fekete Vince, Czinke Zsolt egyházmegyei főjegyző, Molnár Sándor, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati főtanácsosa, Papp Dániel nyugalmazott lelkipásztor, aki negyvenöt éven keresztül volt a református egyházközség lelkipásztora, valamint Nagy Béla, a telket adományozó, szintén nyugalmazott bátorkeszi lelkipásztor.Az alkalmon tiszteletét tette Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Vörös Mária alelnök, Cséplő Viktória, a Komáromi Területi Választmány elnöke, Kiss Beáta, a Magyar Közösség Pártja oktatási és kulturális alelnöke, Gyarmati Tihamér, az MKP Nyitra megyei képviselője, valamint az intézmény tervezője Csémy Krisztián és a község polgármestere, Zsitva Norbert is. Erdélyi Adél lelkipásztor köszöntötte a megjelent vendégeket.Az istentiszteleten Czinke Zsolt egyházmegyei főjegyző, bátorkeszi lelkipásztor szólt a megjelentekhez, aki reményét fejezte ki, hogy a három tantermes épület, amelyben a bölcsőde és az óvoda kap helyet a gyerekek zsivajától lesz hangos hamarosan. „Úgy tekintsünk és neveljük majd ezekre a gyermekekre, mint a következő generáció szolgálattevőire - gyülekezeti tagokra, presbiterekre, pedagógusokra, lelkészekre vagy közszereplőkre: politikusokra vagy akár tudósokra, sportolókra“ – mondta Czinke Zsolt, aki a híveket imára kérte, hogy azzal segítsék az építkezés menetét.

Az egyházközség presbitériuma kezdetben egy kisebb projektben gondolkodott. Az egykor oktatási célt szolgáló épületet szerették volna felújítani óvoda és bölcsőde céljára. Végül elvetették ezt a gondolatot egyrészt azért, mert sikerült bérbe adniuk és bevételi forrást biztosít az egyházközség számára, másrészt mivel többen is visszaköltöztek a faluba, úgy vélték, több gyereknek tudnak majd így helyet biztosítani.

A megfelelő telek keresése közben kereste fel őket a Perbetén élő, egykori bátorkeszi, ma már nyugalomban lévő lelkipásztor Nagy Béla, aki a legjobb helyen, éppen a református templom szomszédságában lévő, közel egy hektáron fekvő saját tulajdonban lévő telküket ajánlották fel erre a célra: adományként, Isten dicsőségére. Az alapkőletétel előtt Erdélyi Zoltán helyi lelkipásztor beszédét egy történettel kezdte, amelyben egy nemesember  valamilyen örökséget akart hagyni a falu lakói számára. Végül eldöntötte, hogy templomot épít. Amikor elkészült, az emberek csodálkoztak a szépségén és tökéletességén, majd valaki a lámpákat hiányolva megkérdezte, hogy mivel lesz megvilágítva? A falon lévő lámpatartókból minden családnak adott adott egy lámpát, hogy az istentiszteleten függesszék fel a falra. „Valahányszor itt vagytok, az a hely, ahol ültök, világos lesz. Amikor távol maradtok a templomtól, Isten házának bizonyos része sötéten marad" – válaszolta a nemesember. Erdélyi Zoltán rámutatott arra, hogy a történetben szereplő templom megvilágításának a fontossága hasonló a felépítendő óvodához. „Feladatunk van, fontos világossággá lenni, mert egyre nagyobb sötétség vesz bennünket körül, az identitászavar, asszimiláció“ – mondta a lelkipásztor, majd megosztotta a hallgatósággal, hogy egy olyan városba született és járt iskolába, ahol a múlt század elején a lakosságnak több mint 75% magyar volt. Száz évvel később 4,5%-ra csökkent ez az arány. 2011-ben már nem egész három százalékot tett ki. Hangsúlyozta, hogy ebben a városban született Márai Sándor is, akinek minden írását átszőtte a gyökerekhez való ragaszkodás és a szülőhely feltétel nélküli szeretete. Erdélyi Zoltán három pillérét emelte ki magyarsága megmaradásának: a családi hátteret, az iskolát és tanárokat.

„Meg kell tanulnunk nem a múltban élni, hanem a múltból tanulva jövőt építeni: összefogni és világossággá lenni! Úgy hiszem, hogy ez az intézmény be fogja tölteni ezt a célt és olyan generációt fog felnevelni, aki szintén büszke lesz múltjára, hagyományaira, gyökereire és épülésére lesz a perbetei, felvidéki, de az egész Kárpát-medencei magyarság számára“ – hangsúlyozta a lelkipásztor. Az alapkőletételkor beszédet mondott még Kiss Beáta,a Magyar Közösség Pártja oktatási és kulturális alelnöke, Zsitva Norbert, község polgármestere.

A Perbetei Református Egyházközség a magyar kormánytól a Bethlen Gábor Alapon keresztül a felépítendő a Napraforgó név alatt futó, két különálló részből álló oktatásügyi épületegyüttesre 980 ezer eurót, azaz 305 millió forintot kapott. Az egyikben egyosztályos, 10-12 csöppség számára kialakított bölcsőde működik majd, a másikban felekezeti hovatartozás nélkül negyven gyermeknek biztosítanak két óvodai osztályt. Az épületkomplexumban a saját konyha és kiszolgáló helyiségek is helyet kapnak, a gyermekek étkeztetését is innen oldják meg. A berendezéshez sem kell anyagilag hozzájárulni az egyházközségnek, ezt is a magyar kormány fedezi egy másik csomagból és a szükséges kellékek megvásárlása már folyamatban van. Az ünnepélyes alapkőletétel után azonnal megkezdődtek az építkezései munkálatok. Az egyházközség korábban már beszerezte az engedélyezéshez szükséges dokumentumokat és pályázat útján kiválasztotta a kivitelezőt is. A tervek szerint a beruházás tíz hónapig - egy évig tartana és a következő év szeptemberében adnák át az intézményt rendeltetésének, amennyiben megkapják az épület használatbavételi engedélyét. Az intézmény igazgatói posztjára a pályázatot 2020 márciusában írják ki. A bölcsőde az igényeknek megfelelően már az átadás után megkezdheti működését. A magyar nevelési nyelvű óvoda a 2020/21-es iskolai évben fogadhatja leghamarább a gyermekeket. Az ünnepség az alapkő leleplezésével és a Nemzeti Imádság eléneklésével fejeződött be, majd ünnepi ebédre került sor.

Iski Ibolya

Fotó: Varga Tibor

események továbbiak →