Tizenhetedik alkalommal szerveztek bibliai-kézműves tábort Dunaszerdahelyen

2019. augusztus 04., vasárnap

A Dunaszerdahelyi Református Egyházközség 2003 óta folyamatosan szervezi a bibliai-kézműves táborát. Az idén is a KOEN – Keresztyén Oktatás és Erkölcsi Nevelés – Vakációs Bibliahtének a programja szolgálta a tábor témájának az alapját, amelyet saját elgondolás alapján dolgoztak fel. A hagyományosan négy naposra tervezett és a városban nagy népszerűségnek örvendő tábornak a segítőkkel együtt mintegy száz résztvevője volt.

„A tábor elsődleges célja, amit csak az egyházi tábor tud nyújtani, hogy a 6-12 éves korú gyermekeknek valamit felvillantsunk, megmutassunk a keresztyén értékrendekből. Az egész kultúránk ezen alapul és szeretnénk, ha a gyerekek ezt megismernék. Az idei téma a hit, a szeretet, s ennek jegyében arra törekszünk, hogy az egymással való kapcsolatunkban megmutassuk a hitünket” – mondja Görözdi Zsolt lelkipásztor. A táborba a gyerekeket hat éves kortól fogadják, vagyis a nagycsoportos, iskolás kor előtt álló, szeptembertől már az iskolapadokat elfoglalókat egészen a hatodik osztályos tanulókig. A foglalkozásokra eljöttek a behatárolt korcsoporttól fiatalabbak és idősebbek is, főleg a gyermektáborból már kinőtt, 7-9. osztályosok, sőt középiskolások is, mintegy húszan. /A korábbi években annyira jól érezték magukat, hogy nem akarták az idei nyarat sem elmulasztani egyházi tábor nélkül./ A tábor folyamatos menetét tíz felnőtt biztosította. Volt, aki a kézműveskedéshez adott ötleteket vagy a csoport vezetéséből vette ki a részét, mások a konyhai szolgálatot vállalva tízórait és uzsonnát készítettek, illetve az ebéd kiszolgálásában segédkeztek. A tábor menete sem változott az évek során. A gyerekeket reggel nyolc órától várták kézműves-foglalkozásokkal. A templomudvarán lévő hűs és árnyat adó lugasok alatt készültek a kis alkotások kartonlapokra gyöngyökből, vagy különféle színes figurák üvegre, illetve színes papírból hajtogatások és sok már érdekesség. Jó másfél órán keresztül a természetes anyagok felhasználásával sok ötletet kipróbálhattak a gyerekek.

A tízórai után közös éneklés a templomban Görözdi Zsolt lelkipásztor gitárkíséretével. A bibliai történetre való ráhangolódásul nem marad el az imádság sem, majd a napnak megfelelő téma ismertetése. Ezt a feladatot minden nap más szolgálattevő vállalta el. Látogatásunkkor Jézus keresztre feszítésének a történetével ismerkedtek meg a gyerekek Takács Klaudia beosztott lelkipásztor tolmácsolásában, majd az aranymondást memorizálták, hogy emlékezzenek rá máskor is.

A hallottakat még aprólékosabban csoportokban beszélték meg a gyerekek a felnőtt vezetőik irányításával. A foglalkozások ebéd után is folytatódtak, illetve ekkor készültek a csütörtök délutáni táborzáróra, amelyre a szülők is meghívást kaptak. De ilyenkor is volt éneklés, sőt, a közös játékra is ismét lehetőség nyílt. Görözdi Zsolt lelkipásztor elmondja, hogy az idén is nagy volt az érdeklődés a tábor iránt és több jelentkezőt vissza kellett utasítaniuk. Elsősorban azt tartották szem előtt, hogy aki az egyházközségbe tartozik, azoknak biztosítsák ezt a négy napot. De voltak kivételes helyzetek is. Ott, ahol látták, hogy szükséges akár a nevelés terén egy kis segítség a szülőknek, vagy akár valamilyen lelki alapot megadni gyermekeik számára, akkor teret adtak más felekezetűeknek, illetve olyanoknak is, akik nem tartoznak egyik gyülekezethez sem.

A tábor csütörtök délután zárult a templomban a szülők és nagyszülők részvételével. A bibliai-kézműves tábor megvalósulását – a részvételi díj mellett - anyagilag Dunaszerdahely Városa is támogatta.

Reformata, Iski Ibolya

Kép: iski Ibolya, Simon Anikó

események továbbiak →