A sziklára épített ház a viharban is erősen áll

2019. július 30., kedd

Harmadik alkalommal szervezett gyülekezeti napközis tábort az Érsekújvári Református Egyházközség. Gyere utánam! Lépj a nyomdokomba! – itt is ez a két felszólító mondat határozta meg a Vakációs Bibliahét témáját és programját. Sok-sok ének, játék és érdekes kis történetek színesítették az öt napos együttlétet.

Kilenc órakor kezdődnek a foglalkozások az érsekújvári gyülekezet által szervezett táborban, de már nyolc után fokozatosan érkeznek a gyerekek a Czuczor Gergely Alapiskolába. Az oktatási intézmény tantermei adnak otthont, illetve a sportolásra az udvar és a parkosított rész az ötnapos KOEN Vakációs Bibliahétnek. Itt is a példamutatásra próbálják a gyerekek figyelmét ráirányítani. A Sasák lelkészházaspár, Attila és Ilona, amikor az egyházközség megválasztotta őket a megüresedett lelkészi állásba, majd elfoglalták új szolgálati helyüket, az első nyáron már meg is szervezték az első bibliai táborukat. Természetesnek tartották, hogy tovább folytatják a már tizenkét éve elkezdett szolgálatukat, a gyerekek felé irányuló Vakációs Bibliahetet. Három évig Nagybalogon, majd nyolc évig Kamocsán szervezték a napközis bibliai táborokat. Érsekújvárott ez volt a harmadik táboruk. Hasonlóan, mint Csúzon, amely a városi gyülekezet leányegyházközsége, mert az ott élő gyerekekről sem akarnak elfeledkezni, velük az előző héten szintén öt napos program keretében vették át az idei programot.

A tábor szervezője Sasák Ilona lelkipásztor elmondja, hogy ez utóbbi helyen azért is tartják fontosnak a bibliahetet, mert a missziójuk - magyar alapiskola hiányában - elsősorban a magyarság megerősítését is szolgálja. Érsekújvárott ez nem annyira hangsúlyos, hiszen van magyar alap- és középiskola, így az evangéliumi üzenetre jobban tudnak összpontosítani.

„Isten igéje egy olyan szilárd alap, amelyre lehet építeni. Olyan értékeket közvetítünk, amelyek nagyon fontosak és hasznosak akár a gyerekek vagy a felnőttek számára is. A táborban hallottak alapján a gyerekek otthon egyfajta missziót folytathatnak a szülők, nagyszülők között. Itt még nem tapasztaltuk meg, de előző helyünkön igen, hogy a gyermekek által a szülők is templomlátogatók lettek”. A napi foglalkozás reggeli tornával kezdődik. Az osztályból mindenki az iskolai udvarba tart, majd a fák alatt, árnyékban egymást követik a test mozgatására irányuló feladatok. Nem mindenki végzi el az utasításokat, a futásba meg még nehezebb bekapcsolni a gyerekeket, de azért a cél teljesült. Torna után kézmosás, reggeli az iskolai étteremben. Fél óra elteltével folytatódik a program az egyik tanteremben. A történetre való ráhangolódásul egy kis éneklés következik Maga Péter római katolikus plébános gitárkíséretével. A bátrabbak a többieknek el is mutogatják, hogy miről énekelnek. Majd fontos kérdések hangzanak el a tiszteletes asszony részéről a gyerekek felé: Milyenek legyenek a szüleitek? Milyen a jó szülő? Hogyan viselkedjen? Mit vártok el tőlük? És a testvéretektől? Milyenek legyenek a pedagógusok? A gyerekek pedig sorolják vágyaikat, amelyeket talán eddig sohasem fogalmaztak meg. A mostani táborba huszonheten jöttek el, elég vegyes korosztályt képviselve. Ilonka elmondja, hogy eredetileg az volt az elképzelésük, hogy az alapiskolásoknak készítik a tábort, de a szülők, nagyszülők kérésére az óvodásoknak is teret adtak. Sőt, vannak visszajáró középiskolások is. Ők általában délutánonként csatlakoztak a többiekhez, amikor a hangsúly a játékokra vagy a szabad foglalkozásra terelődött. Elsősorban református családból származó gyerekek a résztvevők és főleg helybeliek. Sok nagyszülőnél nyaraló gyerek is itt töltött el egy pár napot. Az idén nemzetközire is sikeredett a táboruk, Angliából, vagy már onnan hazaköltözöttből is volt pár nagyobb, felső tagozatos gyerek, akik csak angolul vagy szlovákul értettek, de voltak, akik segítettek nekik leküzdeni ezeket az akadályokat. Voltak olyanok is, akik itt ismerkedtek meg a vallással, a hittel, de a hittanórára rendszeresen járók is közöttük voltak.

Az osztályba táskával a hátán bevonul Pál, Timóteus nagyon óvatosan követi. Gyanakodva figyeli Pált és a kezét. Amikor a táskája felé nyúl Timóteus megijed, ugrik egyet. Azt gondolja, hogy a bilincseket akarja kivenni, majd Pál tenyerére kíváncsi, hogy véres-e. Később megtudja megtérésének történetét. Majd arra terelődik a beszélgetés, hogy a jó szándék jó cselekedetek nélkül semmit sem ér.

Magyarázatként kérdésként elhangzott, hogy milyen fa az, amelyiknek minden gyümölcse férges, vagy lenne-e valaki olyan házban, amelyiknek minden egyes téglája törött, üszkös, porhanyós.  Erre való magyarázatul kisvártatva mindenki kivonul az udvarra. Egy talicskán két hatalmas tégla. A piros kendővel bekötött melós /Sasák Attila lelkipásztor/ mobilon értekezik valakivel, majd a gyerekeknek magyarázza, hogy milyen alapokra épített ház a legjobb: nem a homokra épített, hanem a sziklára, mert csak azt nem viszi el az ár, az eső, a szélvihar. A napközis tábor a Keresztyén Oktatás és Erkölcsi Nevelés kárpátaljai csoportja által készített program alapján zajlott Gyere utánam! címmel. „Ez egy nagyszerű segítség minden lelkipásztor számára, amelyet szépen kidolgoztak. Délelőtt a tanításra fektetjük a hangsúlyt, Isten igéjére és az elmélyülésre, aranymondás megtanulására, valamint az éneklésre. A délután pedig már inkább a szabad foglalkozásról szól, ahol helyet kapnak a különböző játékok és a kézműves foglakozások. A táborba mindig belecsempészünk egy kis extrát is. Hétfőn a szegedi látványszínház látogatott el hozzánk. Noé csodálatos bárkája címmel egy nagyon jó előadást láthattunk tőlük. Kedden a Czeglédi Péter Református Gimnázium diákja, Farkas Szilárd jött el a közénk, hogy bűvészmutatványával elbűvölje a gyerekeket” – sorolja a tábor programját Sasák Ilona lelkipásztor. „A tábor vezérigéje: Légy példa! Nem egyszerű feladat erről beszélni, hogy miként kellene példát mutatniuk a gyerekeknek, mondjuk magaviseletben. Ez a mostani jó program, mert nagyon sok ötleteket találunk arra nézve, hogy milyen foglalkozásokat készítsünk a számukra, ami leköti a figyelmüket és érdekli is őket”- mondja a táborszervező hozzátéve, néha úgy tűnik, hogy nem fogtak fel semmit a hallottakból, de amikor a tábor végén összefoglaljuk a héten tanultakat kiderül, hogy megértették az üzenetet.A két lelkipásztor mellett a tábornak több felnőtt segítője van, többségük itt tanít ebben az alapiskolában, vagy a gyülekezetben is vállalnak szolgálatot. Közéjük tartozik Petes Emese. „A többség tanító vagy óvónő, akik vállalták ezt a segítséget, de a gyülekezetben is nagyon szívesen tevékenykedünk. Van, akik presbiter, vagy az énekkar oszlopos tagja. Úgy éreztük, hogy ezt az egy hetet rászánhatjuk a gyerekekre és segíthetünk a lelkipásztoroknak ebben a munkájukban. Öröm a gyerekekkel együtt lenni nyáron” – mondja Emese, aki a gyülekezeti énekkar vezetője is. Ő egy kis színdarabban is vállalt feladatot, ő játszotta el Simon tanítómestert, aki a jeruzsálemi templomban találkozott a 12 éves Jézussal. Kettejük találkozását mesélte el a gyerekeknek. Galla Katalin szintén pedagógus a helyi alapiskolában, de az egyházközség presbitere is, sőt tagja az énekkarnak. Erkölcsi kötelességének tartotta, hogy itt legyen. Abban segít, amiben tud. „Tízórai készítek a többiekkel, a foglalkozásoknál valamikor nézők vagyunk, vagy besegítünk, akinek kell, vagy valamelyik szerepjátékot vállaljuk fel. Nekem csütörtökön volt egy kis szerepem az egyik előadásban. De felügyelünk a játékoknál, kézműves-foglalkozásoknál. Mindenki testreszabott feladatot vállalt” - sorolja örömmel Galla Katalin. Maga Péter római katolikus plébános naponta járt be Kürtről erősíteni a tábort. Kezdetben, még a kamocsai szolgálati helyükön kérte fel őt a tábor idejére a Sasák lelkészházaspár gitárszolgálatra, később más feladattal is megbízták. Szímőről akkoriban néhány római katolikus gyereket is magával vitt Kamocsára a táborba. Az akkor kialakult barátság alapján vállalta ezt a fajta szolgálatot Érsekújvárban is. Az idén is így volt. Aktívan kivette a részét a biblikus kerettörténetekben, de a szabad foglalkozások alatt is segített abban, hogy minden egyes játék, foglalkozás minél jobban sikerüljön. A gyerekek ebéd után az iskolai parkban csoportot alkotva versenyt énekeltek. Hadd lássák és hallják a járókelők is a vidám kis csapatot. Majd az önfeledt játékokban elmerülve  lelkiekben és testiekben megfáradva, de gazdag élményekben térhettek haza minden egyes nap. Kép és szöveg: Iski Ibolya

események továbbiak →