II. Egyházmegyei Családi Nap Abaúj-Tornában

2019. június 29., szombat

Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye  44 gyülekezetéből mintegy hétszáz lélek találkozott két év után ismét, június 22-én, a festői Szádalmáson. Az immár hagyománnyá váló alkalom - az Egyházmegyei Családi Nap - célja, hogy egy szívvel, egy lélekkel Isten nagy családjaként legyünk együtt, egyszerre figyelve Őrá és egymásra is, mint testvérekre a hitben, és így egymás hite által megbátorodjunk, és megerősödjünk az Úr Jézus Krisztus követésében.

A gyülekezést a kora reggeli órákban a gulyásversenyre benevezett gyülekezetek csapatai kezdték, hogy időben hozzálássanak az asztalközösséget teremtő étkek elkészítéséhez. Bár versenyként tartottuk ezt számon, a lényege mégiscsak az volt, hogy az egyházmegye nagy családjához tartozó minden nemzedék az asztal körül is átélje a testvéri együttlét és a vendégszeretet áldásait. A találkozó vezérigéjének értelmében - "Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre." (Zsolt 90, 1) - visszatekintettünk az elmúlt 30 évre, miként munkálkodott, vezetett bennünket az Egyház és a történelem Ura a közelmúltban, az elmúlt bő egy nemzedéknyi időszak során. A kezdő istentiszteletre a kőrösi énekkar és a Horizont zenekar ifjú tagjai - három nemzedék együtt - hívogatott régi és új énekekkel, majd azt követően Kendi Csaba, a Zempléni Református Egyházmegye esperese hirdette Isten megtartó, irányt mutató Igéjét. Noé hűségét és kitartását állította elénk példaként, aki a saját nemzedéke életmódja, szokásai és közönyével szemben az Istennel járta élete útját, s éppen ezért válhatott Isten újat kezdő, és szabadító tervének eszközévé. A mi nemzedékünkben is így keres Isten Jézus követésében járó tanítványokat, akiket áldássá tehet a teremtett világ és az aktuális generáció számára.

A legkisebbek az abaújváriak bábelőadása révén hallották az Ige üzenetét a szeretetre vágyó süni-ről történetén keresztül. Észre sem vették, s közben egy új éneket is megtanultak. Az iskola előterében egy kiállítás keretében ismerhettük meg a gyülekezeteink műemlék templomainak múltját és jelenét: Kassán, Csécsen, Péderben, Szilicén, Berzétén, Pelsőcön, Borzován, Szalócon, stb. A kiállítás magában foglalta a meglévő rozsnyói iskoláról, a Kassán, Szepsiben és Rozsnyón épülő-induló óvodákról, bölcsődékről készült tablókat, valamint a Fiatal Reformátusok Szövetségének Csécsen és Borzován működő központjainak, és a legújabb kassai Magyar Református Központ tablóját. Hálásak vagyunk mindezekért, hiszen Isten országának építését szolgálják közöttünk. Eközben megkezdődött az öt benevezett gyermek futballcsapat bajnoksága Hranyó Mihály tornagörgői lelkipásztor koordinálásával. Az idősebb nemzedék tagjai pedig Buza Zsolt rozsnyói lelkipásztor vezetett kerekasztal beszélgetés keretében vették számba az elmúlt 30 év mind pozitív, mind negatív történéseit, változásait abban a hitben és reménységben, hogy javunkra van mindaz, amit Isten kezéből fogadtunk el, és az Ő megbízásából végeztünk szolgálatként. A futballpályán a rimaszombati Dalia egyesület tagjainak jóvoltából felépült az édesanyák jurtája, amely napközben a kisgyermekes anyukáknak adott ideiglenes otthont a Hajdú Tímea által vezetett Ringató foglalkozás idejére. Ugyanitt ismerkedhettek az érdeklődők az ősi magyar baranta harcművészet fortélyaival, valamint kipróbálhatták az íjászkodást. Délre elkészült a gulyás is, így valamennyi résztvevő a gazdag lelki táplálkozás mellé testét is táplálhatta. Délután a központi nagy színpad adott helyet az egyházmegyénk területén működő-szolgáló különböző csoportosulások koncertjeinek. Elsőként a rozsnyói református iskola zenekörét látogató tanulók tettek bizonyságot énekeikkel és hangszeres kíséretükkel, André János szilicei lelkipásztor vezetésével. Őket követte az alkalmi EMEN (Egyházmegyei Nap) Zenekar, melynek tagjai - Vargha Balázs, szádelői, Molnár Árpád, szepsi, és André János szilicei lelkipászorok - az elmúlt 30 év keresztyén "slágerré" vált énekeiből és Vargah Balázs énekeiből hoztak egy csokorra valót. A Nagyidai Hagyományőrzők egyházmegyénk egykori névadó vármegyéjének, Abaújnak és Tornának jellegzetes népdal- és tánckincséből adtak ízelítőt. A kassai gyülekezet ifiseinek zongora és fuvola kísérettel szolgáló triója - Orémus Péter vezetésével - a hallgatóságot ismét elcsendesedésre hangolta.A gulyásverseny és futballbajnokság győzteseinek kihirdetése után (Kőrös és Csécs) Orémus Zoltán esperes ajándékkosárral köszönte meg a helyiek befogadó szeretetét, amellyel ismét helyet adtak a Családi Napnak. Az azt követő Abaúji Kamarakórus többszólamú énekmondása - Ficzere Tímea vezényletével - bevezette a záróáhítatot, amelyen Nagy Komáromy Zsuzsanna felsőlánci beosztott lelkipásztor tolmácsolta Isten Igéjét.Bizonyságtételében elmondta, hogy jó dolog együtt lenni, de mindaz a jó, ami itt velünk történt, csak akkor szolgálja javunkat, békességünket, ha velünk jön az Úr orcája, vagyis megmaradunk Isten jelenlétében, és életünket és szolgálatunkat a Vele való közösségben éljük. Végül az esperes áldásmondásával zárult az egész napos, generációkat átfogó alkalom, amelynek - reményeink szerint -, két év múlva lesz a folytatása. Visszatekintve az elmúlt 30 évre és a Családi Napra elmondhatjuk, hogy nem csak nemzedékről nemzedékre volt hajlékunk az Úr, hanem a jelen és az eljövendő nemzedékek során is hajlékunk, menedékünk, ösvényünk világossága akar maradni az Úr Jézus Krisztus által, és az is lesz, ha Noéhoz hasonlóan mi is megmaradunk az Ő jelenlétében, és Vele együtt járjuk életünk útját itt, az Abaúj-tornai Református Egyházmegye gyülekezeteiben, hűen Hozzá és Tőle kapott magyar gyökereinkhez. Soli Deo Gloria!

Szöveg: Molnár Árpád

Fotó: Szarvas László

események továbbiak →