Pályázat

2019. június 28., péntek

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának igazgatótanácsa – összhangban egyházunk 1/2003-as, a SZRKE szeretetszolgálatáról szóló törvénye 5. §-a (10) bekezdésével – pályázatot ír ki a Diakóniai Központ igazgatói tisztének betöltésére.

Feltételek:

Önálló református egyháztagság és szakirányú felsőfokú végzettség.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önéletrajzát, a feltételek teljesítését igazoló okiratokat, valamint egyházunk szeretetszolgálatának működésére, finanszírozására és fejlesztésére vonatkozó koncepcióját.

A pályázatot legkésőbb 2019. augusztus 20-ig kell beküldeni a Diakóniai Központ címére (Jókai u. 34, 945 01 Komárno).

események továbbiak →