A spiritualitás újrafelfedezése

2019. június 17., hétfő

A németországi Josefstalban 2019. május 13-22 között ezzel a címmel tartották meg az 52. Ökumenikus Tanulmányi Kurzust. a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor, a börtönmisszió vezetője képviselte.

Az alkalom Roger Schmidt, a központ vezetőjének üdvözletével vette kezdetét. A program vezetője Heinz Dunkerberger-Kellermann volt az idén is, aki minden évben felelőse az ökumenikus tanfolyamnak.  Nemcsak a hely nyújtott nagy élményt a résztvevőknek, hanem a téma és az ehhez kapcsolódó előadások, valamint a csoportmunkák is.

Josefstal  52 esztendeje biztosít  lehetőséget az  egyes európai keresztyén egyházak képviselőinek, hogy tíz napon keresztül együtt legyenek, találkozzanak és különböző fontos témákban tapasztalatot cseréljenek. Különböző keresztyén közösségekből érkeznek erre a programra közelebbről és távolabbról, nők és férfiak, lelkészek és laikusok.

Az első plenáris ülésen a lutheránus, görög-katolikus és római-katolikus spiritualitást mutatták be az előadók. A plenáris üléseket pedig minden alkalommal kiscsoportos beszélgetések követtek. A képzés egyik estjén tiszteletét tette a bajor lutheránus egyházi vezetés is, melyet ünnepi istentisztelet előzött meg.

Érdekes programként szolgált az oberhachingi gyülekezet látogatása, amelyen az elöljárók bemutatták spirituális kiscsoportjaikat. Ellátogattunk Münchenbe is. Volt olyan napunk is, amikor egész nap csoportos foglalkozásokon vettünk részt. Különböző spirituális csoportokat mutattak be: kolostorok lelkisége, ifjúsági- és gyógyító csoportok, majd következett a saját tapasztalatok megosztása. Spiritualitásunk fontos része az imádság. Ennek különböző lehetőségeit láthattuk. Megismerkedhettünk a ferences imával, a Steffensky metódussal, a szív imájával. Nagy kérdés volt számunkra: hol tartunk most?

Nagyon értékes tapasztalat volt az is, hogy a vasárnapi ünnepi istentiszteletet közösen készítettük elő, amelyen a tanfolyam rögtönzött kórusa is énekelt. Az alkalomra a helyi gyülekezet templomában került sor. Nagyon fontos volt az is, hogy a program során a résztvevők ne csak találkozzanak egymással, hanem tanuljanak is egymástól, nyitottak legyenek az európai szintű párbeszédre. Minden ember életében fontosak a spirituális impulzusok, de ugyanúgy a liturgikus hagyományok is. A témával kapcsolatosan felvetődő teológiai kérdések megvitatása is fontos része volt a képzésnek.

A 2019-es találkozón a 42 résztvevő egyike lehetett Egyetemes Egyházunkat képviselve a sorok írója is. A spiritualitás témája nagyon hasznosnak és szükségesnek bizonyult. Az együttlét ösztönözte a résztvevőket, hogy legyünk nyitottak egymás spiritualitása megismerésére, ezáltal jobban megélve és értékelve sajátunkat. Újra fel kell fedeznünk azokat az értékeket, melyek nélkül lelki életünk is sivárabb lenne. Keresnünk kell az utat a fiatalok, de idősek felé is, azokhoz, akik ragaszkodnak gyökereinkhez, viszont abból táplálkozva utat mutatnak a megújulásra. Az igazi spiritualitás azonban csak Isten közelében élhető meg. Keresztyénként élő kapcsolatban kell lennünk az Istennel, templomainkat, istentiszteleti helyeinket is így alakítottuk ki, hogy minél könnyebb legyen megélni ezt a kapcsolatot a mindennapokban is. A tanfolyam kellő teret biztosított a lelkiség különböző formáinak és hagyományainak megtapasztalására.  

Antala Éva


események továbbiak →