Zsigárdon az egykori református iskolában terveznek bölcsődét nyitni

2019. június 08., szombat

A Mátyusföldi település, Zsigárd is bekapcsolódott a Kárpát-medencei óvoda- és bölcsődefejlesztési programba. A magyar kormány támogatásával megújul az önkormányzati óvoda, az egyházközség pedig református bölcsődét alapít.

Az egyházközség egykori református, kétosztályos iskolája először az alsó tagozatos szlovák tannyelvű alapiskolának adott otthont, egészen a megszűnéséig. Később szlovák oktatási nyelvű óvodát létesítettek benne, majd egy kis időre a magyar nyelvű is odakerült, amíg  az alapiskolát át nem alakították és ki nem bővítették, hogy mindkét oktatási intézménynek  helyet biztosítsanak a falai között. A felújításnak köszönhetően az iskolakonyhát és a napközi otthont is ott helyezték el. Az üressé vált egyházi iskola épületét a község vette bérbe és raktárként használta. Az egyházközség presbitériuma azonban szerette volna továbbra is megőrizni az épület oktató-nevelői jellegét és kereste a megoldást.

„Szerettük volna felújítani, mert az elmúlt 50-60 évben a bérlők nem nagyon törődtek vele” – mondta Baranyay Alajos, az egyházközség gondnoka, aki egyben Zsigárd polgármestere is. „Innen jött az ötlet, hogy az épületben kaphatna elhelyezést a református bölcsőde. Az óhaj elsősorban a kisgyermekes édesanyák felől érkezett, akik sokat panaszkodtak, hogy szívesen maradnának otthon a gyermekeikkel, de az anyagiak miatt kénytelenek visszatérni munkahelyükre. Úgy gondoltuk, ha lesz rá lehetőség, akkor a volt református iskolát alakítanánk át bölcsőde vagy óvoda céljára. Végül a bölcsőde alapítása mellett döntöttünk”.

A község önkormányzata szintén ennek a programnak a keretében, de másik forrásból a magyar kormány támogatásával bővíti és újítja fel az alapiskola területén található önkormányzati óvodát. Ezért választották inkább a bölcsődét, amellyel egyrészt megmentenék az egykori egyházi iskola épületét, másrészt pedig eleget tennének ezzel a kisgyermekes anyukák kérésének és bölcsőde működne a falai között.

„A legfontosabb szempont azonban az, hogy a bölcsőde magyar nyelvű lesz, ilyen még a környéken sincs” – hangsúlyozza Baranyay Alajos.

A volt református iskola két nagy helyiséggel rendelkezik. Óvodaként való működéséhez hozzáépítettek egy konyhai kiszolgáló részt. A már meglévő helyiségeket a kor követelményének megfelelően tervezik felújítani, beleértve a szociális helyiségeket és a világítást is. Fontosnak tartják a környezetvédelmi és gazdasági szempontok figyelembe vételét is. A komfortérzet biztosítása, a hőfelhasználás csökkentése és esztétikai szempontból is szeretnék szigetelni az épületet, amelynek ma már minden épületnek meg kellene felelni.

Jelenleg folyamatban van a bölcsőde látványtervének és a felújításra vonatkozó költségvetés elkészítése. Amennyiben az egyház részéről az illetékesek elfogadják a terveket, akkor indítják el az építkezés engedélyeztetését. Az egyházközség a projekt megvalósításához saját telkével, ingatlanjával járul hozzá, amely közvetlenül a református templom mellett van, másik oldalon a lelkészlakkal.

„Nem látom semmi akadályát annak, hogy a bölcsőde legkésőbb 2020 év végére elkészüljön. Jelenleg azon is dolgozunk, hogy a parókia mögött felépüljön egy közösségi ház, ahová a gyülekezeti tagok összejöhetnek különböző alkalmakra” – mondja a gondnok-polgármester.

A közösségi ház 8,5 m x 15 m alapterületű lesz egy nagy teremmel, szociális helyiséggel, kis konyhával. Ennek megvalósítására kaptak 17 500 euró támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháztól. A munkálatok elvégzésére saját forrást is felhasználnak, de az önkormányzat is hozzájárul a kiadások fedezéséhez. Az egyosztályos bölcsőde 10-12 gyermek ellátására biztosítana helyet. A tervet az egyházközség 28 tagú presbitériuma és az önkormányzati képviselők is egyhangúlag támogatták. A polgármester elmondja azt is, hogy ha valamilyen gond merülne fel, akkor az egyházközség számíthat az önkormányzat segítségére, támogatására.

„Az egyházközség kihívásnak tartja a bölcsőde fenntartását és működtetését. Bízom azonban abban, hogy a református bölcsőde a keresztyén elveknek megfelelő jellegű nevelést biztosít a gyermekek számára. Az sem mellékes, hogy így újabb munkalehetőség nyílik a településen, hiszen szükség lesz a bölcsőde működéséhez megfelelő szakemberekre is” – tette hozzá Baranyay Alajos a gyülekezet gondnoka.

Iski Ibolya

események továbbiak →