„Énekeljetek az Úrnak…”

2019. május 29., szerda

Szólt az igei fölszólítás a Barsi Református Egyházmegye 11. kórustalálkozóján, melynek Garamsalló gyülekezete adott otthont 2019. május 26-án.

A helyi lelkész, Ambrus Erika köszöntése után az egyházmegye esperese, Kassai Gyula hirdette Isten igéjét az 5Móz 11 válogatott versei alapján. Kiemelte, adjuk át gyermekeinknek és az utódoknak Isten tanítását, szeretetét, s döntsünk mellette. Az igehirdetés után Nagy Mihály, a Ghymes és Régimese zenekarok egykori fúvósa kecskedudán és furulyán népdalokat játszott. Előadása után következett a találkozóra érkezett hat kórus szolgálata. A sort a lévaiak kezdték, majd a nagyölvedi  gyülekezet kórusa énekelt két hegedű kísérete mellett. Őket a nagyölvedi-farnadi ifjúsági éneklőcsoport követte. A pozbaiak kórusa után a nagysallóiak dicsérték énekükkel az Urat, akik elhozták az előző napon, Budapesten, a Református Zenei Fesztiválon is felcsendült, bizonyságtévő énekeket és a fesztivál hangulatát. A fellépők sorát a farnadi gyülekezet kórusa zárta, akik az új énekeskönyvből is bemutattak egy csokrot.

A kórusok szolgálatát Egyetemes Egyház Egyházzenei Osztályának képviseletében Szarvas Erzsébet lelkipásztor értékelte és összegezte tapasztalatait, kiemelve a sokszínűséget, a szüntelen megújulást. Az emléklapok és ajándékok átadása után a Himnusz éneklésével zárult a templomi rész, amit bőséges szeretetvendégség követett a garamsallói kultúrházban.

Ambrus Erika

események továbbiak →