Az idén Balog Zoltán lelkipásztor kapja a Pálóczi Czinke István-díjat

2019. május 28., kedd

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata a közösség és a református identitás megerősítésére, kiemelkedő életpályák elismerésére, a Szentírás szellemiségével összhangban álló életetek felmutatása céljából alapította hat évvel ezelőtt, 2013-ban a Tiszáninneni Református Egyházkerület volt a püspökéről, Pálóczi Czinke Istvánról elnevezett díjat. A zsinat tavaszi ülésén, május 11-én az egyházi és világi képviselők egyhangúlag támogatták Balog Zoltán jelölését a díjra. Az egyház rangos elismerését ünnepélyes keretek között a zsinat őszi ülésén adják át.

A jelenleg Budapesten, a Hold utcai gyülekezetben lelkipásztorként szolgáló Balog Zoltánt a díjra Fazekas László püspök és Fekete Vince, az Egyetemes Egyház főgondnoka jelölte. 2012-2018 között az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője és minisztere volt. „Nagyon sokat tett mind az egyházunk hitéleti, mind fizikai értelemben vett építésének előmozdításáért. Keresztyén emberi tartása, korrektsége, egyházunkkal és annak vezetőivel való kapcsolata rendkívül jó, megértésre és segítségnyújtásra való hajlandóságát minden téren megtapasztaltuk” – áll a díj odaítéléséről szóló indoklásban. A díj megnevezésével és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház címerével ellátott emlékplakettel, emléklappal, valamint ezer euró pénzjutalommal járó díjat Balog Zoltán lelkipásztornak, az Egyetemes Egyház 2019. november 15-én ülésező zsinatának nyitó istentiszteletén adja át Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok.

Az egyház életét előbbre vivő és Istent szolgáló életutak elismeréseként alapította 2013-ban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata a Pálóczi Czinke István-díjat. Az elsőt, 2014-ben az akkor 91 éves, Prágában élő Csémy Lajos professzor kapta meg.              2017-ben, a reformáció jubileumi évében az egyház élén tizenkét évig álló Erdélyi Géza ny. református püspök és Harm Jan Boiten, holland lelkészt részesült egyházunk legrangosabb elismerésében. Reformata, Iski Ibolya

Kép: Szarvas László

események továbbiak →