Krisztus szolgálata a legfontosabb közös ügyünk

2019. május 22., szerda

Tíz évvel ezelőtt jött létre a Magyar Református Egyház. Ennek a jubileumát ünnepelte a református közösség Debrecenben. A jubileumi évforduló kapcsán az egység megéléséről kérdezzük a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökét, Fazekas Lászlót.

Egymásba kapaszkodni

„Számunkra az elmúlt tíz év az együtt járni tanulását jelentette. Megtanultunk egymásra odafigyelni, egymás problémáiba belelátni, egymás nehézségeit átérezni és átélni. Ez az egymásba kapaszkodás jelenti azt az erősséget, amely nekünk, magyar reformátusoknak itt a Kárpát-medencében mindenképpen szükséges és kell” – fogalmazott Fazekas László, aki utalt arra, hogy az elmúlt tíz esztendőben olyan sok minden történt és megszámlálni is nehéz lenne az eseményeket. Mindezek közül a legfontosabbnak az egymás közötti kapcsolat megerősítését emelte ki. „Istentől teremtett ilyen megértés és egység még nem volt a Kárpát-medencei református egyházak tagjai és vezetői között” – mondta a püspök.

Az egység jelentése

„A múltban, a szétszakítottság idején is úgy éreztük - tudtuk és átéltük egész valónkkal, - hogy mi egyek vagyunk. Közös volt a liturgiánk és a palástviselésünk is. Ugyanazokat az énekeket énekeltük, ugyanaz volt az egyházszervezetünknek az alapja is, de a hitvallásaink is” – utalt a közös gyökerekre és alapokra hozzátéve, hogy a határok azonban elválasztották egymástól a reformátusokat. „ Amikor légiesültek a határok és létrejöhetett a Magyar Református Egyház 2009-ben, jobban oda tudtunk egymásra figyelni és segítséget nyújtani a szükség idején” – hangsúlyozta Fazekas László. 

Elmondta azt is, hogy a Generális Konvent elnökségi ülésein is sokat foglalkoznak azzal, hogy miként tudnák ezt az egységet láthatóbbá tenni a kívülállók számára nemcsak rendezvényekkel, fesztiválokkal vagy olyan ünnepi alkalmak szervezésével, amelyre nagyon sok embert hívnak és várnak, hanem a gyülekezetek, egyházmegyék, egyházak közötti kapcsolatokkal is. Megemlítette, hogy Egység megélésének egyik bizonyítéka a közös segítségnyújtás a kárpátaljai Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Gyermekotthonnak. /Az Egység napján az úrvacsorai alkalmon befolyó perselypénzt is az intézmény megsegítésére ajánlották fel./  Emlékeztetett a május 17-én ülésező Egyetemes Zsinat döntéséről is, hogy az oktatási alap idei évi gyűjtését a szíriai iskolák megsegítésére fordítják. A református közösség példamutató összefogását bizonyította a februárban kigyulladt Ráday-kollégium, amelynek a felújítására sok helyről érkezett felajánlás, többek között a Felvidékről is. „Éreztük azt, hogy ez is a mi közös ügyünk.  A legfontosabb közös ügyünk azonban Krisztusnak a szolgálata. Az, hogy az evangéliummal szolgálunk mindenfelé, mert Krisztus a jövő és mi együtt követjük őt” – hangsúlyozta a püspök.

Hadd tartsunk veletek ….

Elmondta, hogy emberi indulatból a Magyar Református Egyház nem valósulhatott volna meg, nem jöhetett volna létre. Hiszen a Trianon óta eltelt időszakban elég sok változás ment végbe az egyes egyházkerületekben és egyházakban. Ennek ellenére úgy véli, Isten volt az, aki egymás felé fordította a magyar reformátusokat.  Szentlelkével munkálta azt, hogy elérkezzen egy olyan időszak, amikor nem az ellentétek uralnak bennünket, hanem az arra való törekvés, hogy mi egy vérből való vagyunk. Egyek vagyunk, egy a hitvallásunk és egyként szeretnénk világítani a Kárpát-medencében. „Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten - ez a Zakariás könyvéből vett ige jól példázza ezt. Nagyon jó lenne, ha mások is látnák, hogy velünk van az Isten, mert mindezt megengedte nekünk” – fogalmazta meg gondolatait Fazekas László püspök az Magyar Református Egyház megalakulásának tizedik évfordulója alkalmából.

Iski Ibolya, Fotó: Szarvas László, Fritz Beke Éva

események továbbiak →