„Te kövess engem!” - Bibliaismereti vetélkedő Alsóláncon

2019. május 07., kedd

Húsvét utáni lélekkel vállalkoztak az Abaúj-tornai Református Egyházmegye lelkészei, hogy a rájuk bízott hittanos növendékek ismereteit gyarapítsák a 2019. április 27-re meghirdetett bibliaismereti vetélkedőn.

Az ötvenhét résztvevő tizennégy gyülekezetből érkezett ismét az alsólánci kastély épületébe, hogy Péter apostol személyén keresztül növekedjenek a kegyelemben és a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében (2Pt 3,18).

Kassa, Nagyida, Szeszta, Komaróc, Szádelő, Szádudvarnok, Berzéte, Kőrös, Várhosszúrét, Torna, Alsólánc, Felsőlánc és Buzita gyermekei látszólag 22 csapatban mérte össze tudását, valójában mind egy megtartatásra való hajóban indultunk el Mesterünk szavára az áldott cél felé. A versenyszellemet jó vitorlába fogva mind partot értünk. Énekeskönyvi énekeink, ifjúsági énekeink vezetését Vargha Balázs vállalta. Orémus Zoltán esperes nyitó áhítattal szolgált a megmérettetés előtt. A többfordulós írásbeli tesztelés már az ebédidőbe torkollott, majd a helyiek vendégszeretetének köszönhetően kényeztető süteményezés és önfeledt játék következett. Délután ismét gitárszó és dicséret hangja jelezte az eredményhirdetés idejét. A verseny résztvevői lelkiismeretesen készültek a megmérettetésre, s helyezéstől függetlenül mindenki kapott oklevelet, jutalomkönyvet, csokoládét és emléktárgyat.

A nap jelképéül is választott halacskát igével ellátott, fából készült kivitelezésben is minden jelenlévő magával vihette emlékeztetőül. Nem csupán az első keresztyének hitéről, de Péter apostol hitvallásáról, valamint emberhalász küldetésünkről is „beszélhet” az a halacska.  Hitünk szerint, akik velünk voltak, átéltek valamit az Úr Jézus minket újból és újból talpra állító kegyelméből, rólunk le nem mondó hűségérőből. Tanítványi küldetésükben megerősödhettünk, hiszen mindannyiunk felé hangzott: „Te kövess engem!” (Jn 21,22).  Az Ő áldása legyen minden szolgálattévőnkön, segítőnkön, jóakarónkon”.

Reformata, Nagy Gábor

események továbbiak →