Isten szava az én útjelzőm - egyházmegyei bibliaismereti verseny

2019. április 16., kedd

2019. április 12-én 78 gyermek mérte össze tudását Zselízen, Eszter könyvéből, a barsi egyházmegyei bibliaismereti versenyen.

Az áhítatot a szervező, Révészné Bellai Csilla lelkipásztor tartotta. Szemléltetve szólt a nagy lakoma példázatáról, majd gitár kíséretével megtanított egy éneket Eszterről, s arról, hogy miként vezet az Úr.

Kassai Gyula, esperes bátorítva a versenyzőket elmondta, hogy nincs mitől félnünk, velünk az Úr!

A 78 gyermeket 14 lelkész és 6 vendég kísérte el. Az alapiskola alsó és felső tagozatosai külön versenyeztek, így alkotva két csoportot. A kicsik 5 csapatot, a nagyok 11 csapatot alkottak.

A feladatsorok nem csupán kérdéseket tartalmaztak. Alá kellett húzni a helyes mondatot, be kellett karikázni a helyes válaszokat, el kellett dönteni, igaz vagy hamis az állítás, fel kellett állítani az időrendi sorrendet, a labirintusban meg kellett találni a helyes utat, meg kellett fejteni a titkosírással írt igeverset.

A bibliaismereti vetélkedő eredménye egy emléklap volt, kétféle gyermekbiblia is várt a versenyzőkre, bibliai kifestő füzetek, édességek…

A szeretetvendégség imádsággal kezdődött, végül a gyermekek még egyszer elénekelték az új éneket, Isten szava az én útjelzőm.

Reformata, Sándor Veronika

események továbbiak →