Református külügyi fórumot tartottak Rimaszombatban

2019. április 10., szerda

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) első alkalommal rendezte meg Rimaszombatban hivatalos formában a református külügyi fórumot. A találkozónak a Csillagház – a Felvidéki Református Zsinati Központ - adott otthont április 8-a és 10-e között. A résztvevők külügyi stratégiát terveztek, s megismerkedtek Gömör-Nógrád természeti és kulturális értékeivel is.

A találkozó első napján a nyitóáhítatot Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke tartotta, majd szólt az egyház szolgálatáról és kihívásairól, s a történelmi múltra is visszatekintve elemezte a református egyház helyzetét. Ezt követően áttekintették az ökumenikus szervezetek munkáját, majd pedig a külügyesek beszámoltak működésükről, az egyházi és világi aktualitásokról.

Palcsó Attila, az Egyetemes Egyház zsinati külügyi tanácsosa elmondta, a találkozón a Magyar Református Egyház Generális Konventjének tagegyházai vettek részt. A Felvidék mellett Kárpátalja, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Vajdaság és Magyarország képviseltette magát azokkal a munkatársakkal, akik a nemzetközi kapcsolatokért felelősek.

„Idén tízéves a magyar református egység, ezt ünnepeljük május 18-án Debrecenben. Így a rimaszombati is egy jubileumi találkozás, s jó alkalom volt az elmúlt időszak összegzésére. Nem árulunk el azzal titkot, hogy az elmúlt évtizedekben nyugati testvéreink is komoly támogatásban részesítették egyházi közösségeinket, s erre mind a mai napig égető szükség van” – mondta Palcsó Attila.

Kifejtette, külföldi támogatások, kapcsolatok nélkül nagyon nehéz lenne létezniük egyes  tagegyházaknak, gyülekezeteknek. A segítségre továbbra is szükség van. A kapcsolattartás viszont kölcsönös, hiszen a református közösségre partnerként tekintenek a külföldiek, s számítanak a szakmai segítségükre is.

A konferencián a református külügyi stratégia tervezése, javaslatok és kölcsönös egyeztetés mellett elemezték a református missziókat a világban, a nemzetközi és ökumenikus kapcsolatokat, a különböző szervezetekkel (CEC, GEKE, WCRC, WCC) való kapcsolattartást, amelyekben jelen vannak küldöttként a vezető testületekben vagy egyes bizottságokban a református egyház képviselői is.

Az egész Kárpát-medencére érvényes, hogy Magyarországnak köszönhetően csodálatos fejlesztéseket hajthatnak végre, óvodák és bölcsődék épülnek, nagyon sok gyülekezet temploma, parókiája megújul.

„Minderre most sok emberi és befektetési energiát kell fordítani, ugyanakkor ez felvillanyozza a közösségeket” – szögezte le Palcsó Attila, s szavait Taraczközi Ferenc, a Kárpátaljai Református Egyház sajtókommunikációs osztályának vezetője is megerősítette.

Most van az ideje az építkezésnek

Kárpátalján a reformátusság a lakosság 60-65%-át teszi ki, ami 70-80 ezer reformátust jelent. Maga a református egyház nagy szerepet vállal a magyarság megtartásában. Három megyében, három esperessel működnek, s jelen vannak minden magyar községben. Az egyház nagyon sok szociális feladatot is magára vállal.

Mint ismert, az ukrán állam is rendszeresen előhúzza a kisebbségi kártyát, s a kárpátaljai magyarság nagy szorongattatások között van a nyelvtörvény, az oktatás, az ukrán nyelv használata terén, de a behívások és a gazdasági kérdésekből adódó kivándorlás vagy a megfélemlítések, a nemzetbiztonság számonkérése miatt is.

A református egyház bátorítja a híveket

„Számunkra nagyon fontos a magyar kormány erős kiállása, aminek következtében az ukrán állam is visszafogottabban viselkedik. Ugyanakkor élő Istenünk van, aki minden történelmi játék ellenére velünk van, s megálljt tud parancsolni. Az építkezések által pedig olyan impulzusokat kapunk, hogy bármilyen nehéz, mégis van jövő” – fűzte hozzá Taraczközi Ferenc.

Taraczközi kifejtette, valahol olyan ez, mint Jeremiás könyvében, amikor azt mondja, hogy vegyetek házakat, amikor minden amellett szólna, hogy add el mindenedet és állj tovább, de Jeremiás mást hirdet, s ő maga is házat vesz.

„Ebben a nehéz időszakban is azt kell szemléltetni, hogy nekünk van egy Istenünk, aki úgysem fog elengedni bennünket” – mondta a kárpátaljai lelkész.

Mint megtudtuk, nagyon sok tematikus istentisztelet van Kárpátalján. Kifejezetten az atyai örökségek, Istentől kapott határok, a népek határai témákkal foglalkoznak, s igyekszenek Isten mérlegére tenni azokat a kérdéseket, amelyek a híveket foglalkoztatják.

„Nagyon sokan várják az útmutatást, s az Isten igéje alapján teszik meg lépéseiket akár a maradás vagy az indulás terén” – mondta.

A református külügyesek a tanácskozás mellett megismerkedhettek a rimaszombati fejlesztésekkel, megtekinthették a reformációs és első világháborús emlékműveket és a környékbeli nevezetességeket, a füleki várat vagy az alsósztregovai Madách-kastélyt is.

A református külügyi fórum hasznossága kapcsán kifejtette, nagyon fontosnak tartja, hogy a kisebbségi lét kihívásait a többi szervezet és tagegyház is megismerheti.

„Nagyon fontos információkat adtunk át egymásnak, hogy a küldötteink a nemzetközi szervezetekben naprakészen tudjanak bennünket képviselni” – nyilatkozta Taraczközi Ferenc, a Kárpátaljai Református Egyház sajtókommunikációs osztályának vezetője.

Felvidék.ma/Pósa Homoly Erzsébet

Fotó: Molnár Sándor

események továbbiak →