A keresztyén egyházak legfelsőbb képviselőinek nyilatkozata

2019. március 15., péntek

Szlovákia azon országok közé tartozik, amelyekben sokan tudatosítják a házasság és a család jelentőségét, és egyúttal fel tudja ismerni azon károkat, amelyeket a gender ideológia okoz a társadalom számára. Értékelünk minden olyan lépést, amely a házasságokat és a családokat segíti.

Mi, a keresztyén egyházak képviselői emlékeztetni szeretnénk arra, hogy a gender ideológia olyan áltudományos „tan”, amely szerint egy emberi lény a nemét tekintve neutrálisnak születik. A nemiség és a nemi szerep benne teljesen el van különítve, a nemi szerep – ezen ideológia felfogásában – csupán egy kulturális szerkezet. Ebből a szempontból nézve az emberi személy szexuális identitását a társadalomban csupán kulturális terméknek hirdetik, amelynek állítólag nincs semmilyen alapja az emberi természetben.

Figyelmeztetünk a nyelvhasználat manipulálásának szerepére a gender ideológia terjesztésénél. Ez abban az esetben történik, ha például apa és anya helyett egyes számú szülőről és kettes számú szülőről beszélünk; ha a házasság kifejezéssel más együttélést is jelölünk, mint a férfi és a nő együttélését; ha a „családon belüli erőszak” egyértelmű fogalma helyett olyan erőszakról beszélünk, amelynek feltétele vagy előidézője a nemi szerep. Igazságosság kérdése, hogy a valóság és igazság ne legyen kiforgatható.

Az érintett ideológia jogszabályi környezetbe való bevezetésével ezek a törekvések nem érnek véget. Céljuk befolyást gyakorolni az közoktatásra, hogy a polgárok természetesnek gondolják a gender ideológia által hirdetett állításokat.  Meg vagyunk győződve arról, hogy az etikai nevelésből és hittanoktatásból nem szabad kizárni a felelős házasságra, szülői hivatásra és szellemi értékekre való nevelést, amelyekre a történelem során társadalmunk felépült.

 A gender ideológiát csak annak egyértelmű elutasításával, a keresztyén antropológiához és hatékony családpolitikához való visszatéréssel küzdhetjük le. Krisztus evangéliumában és a keresztyén teológiában megtalálható az emberi szeretetről szóló igazság. Komolyan aggódunk, hogy országunkban a házasság, a szülői hivatás és a család társadalmi értéke nem kap elegendő figyelmet. Egy férfi és egy nő házasságában – amely a család létrejöttéhez vezet – képesnek kell lennünk felismerni a társadalom számára legfontosabb értékeket: az emberi élet pótolhatatlan ajándékát, a férfi és a nő méltóságában való egyenlőséget – és különbözőségüket jóként értelmezni.

Ezen okoknál fogva fordulunk a közélet képviselőihez és minden jóakaratú emberhez, hogy mind a jogszabályozásban, mind a közoktatásban utasítsuk el a gender ideológia minden megnyilvánulását. Egyszersmind megerősítjük tavalyi álláspontunkat, amelyben kifejeztük meggyőződésünket az isztanbuli egyezmény elutasításának szükségességéről, amely egyezmény visszaél az erőszak témájával a gender ideológia terjesztése érdekében.

A Szlovák Köztársaságnak nemcsak meg kellene őriznie szuverenitását a család, a házasság, és a férfi és nő közötti egyenlőség alkotmányos meghatározásában, hanem állásfoglalásaival aktívan befolyásolnia kellene az egész Európai Unió fejlődésének irányát. Kérjük tehát, hogy az Európai Unió intézményeiben vagy a nemzetközi szervezetek egyéb szerveiben történő tárgyalásokra olyan küldöttek és képviselők legyenek delegálva Szlovákiából, akik képesek világosan deklarálni a Szlovák Köztársaság egyet nem értését az így értelmezett gender ideológiával, és nem engedik az alkotmányunk által megerősített ezen értékeinkbe való beavatkozást.

Erdőbádonyban (Badín), 2019. március 4.

események továbbiak →