Szólt az örömhír, s megnyitotta a szíveket

2018. december 08., szombat

Teljesen megtelt a Kárpátalja Nincs Egyedül név alatt meghirdetett jótékonysági koncertre a kétszázötven férőhelyes csilizpatasi kultúrház. A Pozsonyi Református Egyházmegye által  harmadik alkalommal megszervezett rendezvény célja a kárpátaljai fiatal zenei tehetségek támogatása. Az est folyamán erre a célra közel kétezer euró gyűlt össze.

A program Somogyi Alfréd esperes áhítatával kezdődött, aki a Zsid 5, 11-14 alapján osztotta meg gondolatait. A felolvasott igeszakasz kapcsán elmondta, hogy az egy kellemesnek ígérkező jótékonysági program előtt ünneprontóként hat, mert feddés van benne. „A levél címe szerint a zsidókhoz íródott, egy olyan közösséghez, amely tudatában van a maga értékének: ő az Isten kiválasztott népe. A többi tisztátalan, körülmetéletlen, pogány. De ők aztán valakik. Ezeknek az értékes, kiválasztott embereknek, gyakorlatilag a sajátjainak azt mondja az Isten: eltompult az agyuk” – mondta bevezetőjében az esperes, majd hozzátette: „Mostanra már tanítóknak kellene lenniük. Igazából nem nagy korholás ez, de nem is dicséret. Mit üzen nekünk a mai estén ez az ige?” - tette fel a kérdést a Pozsonyi Református Egyházmegye gyülekezeteiből összeállt alkalmi közösségnek, a nézők soraiban ülőknek, s mindazoknak, akik több száz kilométert vállalva jöttek el, hogy szinpadra állhassanak, beleértve azokat is, akik hetek óta készültek és dolgoztak ezért a jótékonysági alkalomért.

A teljesen megtelt csilizpatasi kultúrház

A válaszban Somogyi Alfréd esperes kifejtette: „Az ige elsősorban azt üzeni, ne bízzuk el magunkat. Másodsorban, hogy a mi odaszánásunkért nem lehet Isten felé elvárásokat támasztani. Azért mert itt vagyunk, ne várjunk cserébe automatikusan áldást. Az ige üzeni azt a szószerintiséget is, amit hajdan a zsidóknak üzent, mert a mi hallásunk is eltompult. Szó szerint is” – hangsúlyozta, majd rámutatott arra, hogy az egyházban, beleértve a pozsonyi egyházmegyét is, kántor és énekvezér hiány van. Erre kapcsolódva utalt arra, hogy emiatt a gyermekek és a fiatalok nem igazán szeretnek énekelni: eltompult a hallásuk, amit gyógyítani kell. „Hiszem, hogy a mai este magyar népzenével, népdalzsoltárokkal és a bizonyságot tevő dicséretekkel, dalokkal megteszi ezt. Bárcsak megadná az Isten, hogy valamennyiünkben megmaradjon egy dallam és jövő karácsonyig dudorásszuk” – mondta az esperes hozzátéve: az ember hallása Isten igéjére is eltompult, amelynek gyógyítására az Úrtól kell segítséget kérni.

Somogyi Alfréd esperes

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a jótékonykodással kapcsolatban is utalva arra, hogy ma már nem tapasztalható meg a korábbihoz hasonló jótékonykodás. Az egyházmegye gyülekezeteiből vagy máshonnan az utóbbi hetekben számtalan segélykérés hangzott el, amelyekre gyűjtést hirdettek meg, és sokan egy kicsit soknak is tartották. „Fáradunk, nincs akkora jótékonykodás, mint korábban. Tompul a hallásunk, s mindaz, amit te is beleértesz ebbe a szóba, kedves testvérem. Nincs is ezzel semmi baj, mert az éltünkben a hallás, - ahogyan korosodunk - egyre romlik. Akár még természetesnek is vehetnénk.  Az viszont baj, ha ezt a romló hallást nem kezeljük, mert akkor a vége: megsüketülés. A mi esetünkben ez kőszívet jelent.” – hangsúlyozta az esperes. Hozzátette: Isten igéje a mai este ebben a tekintetben legyen a gyógyítás eszköze mindannyiunk számára. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha a színpadon meglátjuk a szolgálattevőket és meghalljuk a kárpátaljai muzsikusokat játszani, jusson az eszünkbe: jó itt lennünk. Jutalmunk, hogy segíthettünk.

Az esperes kihangsúlyozta, hogy a jótékonysági koncert nem egy tömény evangelizáció, mégis azt a célt követi. Majd kifejtette: Az ige szerint talán tej, nem pedig kemény eledel. Isten igéje zenében, dicséretben, dallamban van csomagolva, s úgy kapjuk, hogy ez nemcsak élet, hanem éltet, és egy kicsit szórakoztat is. „Nem baj, hogy ez így van, mert soha nem szégyen bevallani meggyengülésünket. Sokkal nagyobb baj lenne, ha ezekről nem vennénk tudomást, s úgy élnénk, mint akiknek semmi baja” - hangsúlyozta. Befejezésként az ige negyedik üzenetére hívta fel a figyelmet: „Jó, hogy itt vagyunk a magunk gyengeségével és gyarlóságával, mert gyógyítani és erősíteni szeretne bennünket az Úr Jézus. Ő maga, - hiszem, hogy ebben a mai alkalomban - segít nekünk megélni az advent igazi voltát, a ráfigyelés csodáját”.

György András somorjai lelkipásztor

„Minden közösség egy műhely” – ezekkel a szavakkal kezdte beszédét György András somorjai lelkipásztor, a Kárpátalja Nincs Egyedül program koordinátora, majd azzal folytatta, hogy Felvidékről Magyarországon át Kárpátaljáig egy műhely vagyunk. „Ma este adventi műhely leszünk, az Úr iránti várakozásnak a műhelye. Az üdvözletet szeretnénk először is átadni a Felvidékről” - mondta, majd a színpadra kérte a Hecht Éva hegedű, Parák László brácsa, Csenkey Jenő nagybőgő, Varsányi György cimbalom, Méry Rebeka ének összetételű somorjai Duna Folk Band együttest.

Méry Rebeka és Hecht Éva

„Örömnek és megtiszteltetésnek vesszük, hogy harmadik alkalommal vehetünk részt a nemes cél érdekében megrendezett jótékonysági koncerten, s remélem műsorunkkal hozzájárulunk az adakozáshoz” – hangzott el az együttes részérők, akik fél órás műsorukban zoboraljai, Barsmegyei és magyarbődi népzenei csokrot adtak elő. A Duna Folk Band után lépett színpadra a Budapestről érkezett első magyar bluegrass-gospel énekegyüttesként számon tartott Csillag kórus és zenekara, akik a gospel nyelvén szóltak az örömhírről, majd a legújabb Megérkezett! - Betlehemi történet című lemezükről is előadtak néhány éneket. /Az új lemezüket meg lehetett vásárolni, amelynek bevételét a Kárpátalja Nincs Egyedül Program támogatására ajánlották fel./

A Csillag együttes néhány tagja

A Kárpátalja Nincs Egyedül program három évvel ezelőtti elindulásának alapjául az Immánuel, velünk az Isten bibliai szó szolgált. Mivel Isten nem hagyja magára az övéit, ezért döntött úgy a Pozsonyi Református Egyházmegye, hogy imádságos lelkületben a maguk közösségét, a Csallóközben  egy olyan műhellyé alakítják át, amely egyértelműen közli a magányosokkal, a távolabb, akár Kárpátalján élőkkel, hogy nincsenek egyedül - fejtette ki György András a következő produkció előtt, amelyben a Krisz és a Borzsavári együttes, valamint a támogatott fiatal kárpátaljai zenei tehetségek léptek fel. 

 

Kovács Erika

Az adakozásról és az elfogadásról fogalmazta meg gondolatait Kovács Erika, az együttes szószólója és énekese.  Elmondta, hogy az 1998-as árvíz idején, - amely elvitte a házukat - értette meg, hogy jobb lenne adni és nem kapni. Elmesélte, hogy az összedőlt házunk helyébe új házat, nagyon sok pénzt, élelmet, ruhát kaptak, de nem tudtak neki örülni, mert jobban szerettek volna adni. „Elgondolkodhatunk rajta, hogy mi a jobb: adni vagy kapni. Azóta is az Úr Isten tanít engem erre az  alázatra. Megértettem, hogy sem adni, sem kapni nem könnyű. Meg kellett tagadnunk Önmagunkat, hogy el tudjuk fogadni az adományokat. Kárpátalját az Úr Isten ilyen helyzetben tartja. Alázatban kell lennie, meghajolnia az Isten akaratának és sajnos elfogadni az adományokat. De áldott az Úr Isten, aki állított olyan embereket felénk, akik terheinket viszik, cipelik, s így van ez a Kárpátalja Nincs Egyedül programban is.” Majd utalt arra, hogy Kárpátalján azok a szülők, akik egy, két, három, vagy annál több gyermeket is nevelnek, számukra elég a mindennapi küzdelem a megélhetés, s emiatt, ha nincs, aki felkarolja őket, a tehetségek elvesznek. De csábító számukra a nagyvilág is, ami miatt talentumok vesznek el, de ez a program segít abban, hogy a tehetséges gyermekek olyan hangszereken tanulhatnak, amelyekről csak álmodhatnak. Majd reményét fejezte ki, hogy a hangszereket mindannyian Isten dicsőségére használják fel, és köszönetét fejezte ki azok iránt, akik kitalálták ezt a programot, és az Úr Istennek, hogy ilyen embereket állított melléjük.

Nagy Márk

A támogatottak közül az színpadra elsőként a negyedikes Nagy Márk lépett fel, aki a program jóvoltából másfél évvel ezelőtt kapott egy szaxofont. Tavaly, a Somorján megrendezett jótékonysági esten már bemutatkozott. Most ismét lehetősége nyílt tehetségének a bizonyítására.

Filep Katalin

A másik támogatott, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium másodikos tanulója Filep Katalin klasszikus zeneműveket adott elő a támogatásból vásárolt gitáron.

Gyurkó Ádám

Szintén Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban tanul, a sárosorosziból származó Gyurkó Ádám, akinek a program keretében összegyűjtött pénzből tavaly harmonikát vásároltak. Neki is lehetősége nyílt arra, hogy bebizonyítsa, jó helyre került a támogatása céljából vásárolt hangszer. 

Nagymegyeren és a Somorján megrendezett jótékonysági koncertről már ismerős kárpátaljai Krisz és a Borzsavári népi együttes énekelt versekkel és népzenei csokorral gazdagították a több, mint két órás programot.

Kristóf Réka

A támogatott tehetségek bemutatkozása után az est folyamán fellépett a 2017-es Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsor abszolút győztese, a Komáromból származó, jelenleg a müncheni August Everding Színiakadémia, Zene- és Színművészeti Főiskolán tanuló Kristóf Réka operaénekes. Az első hívó szóra vállalta, hogy a Kárpátalja Nincs Egyedül program támogatására hazajön Münchenből. A református kegyesség valaha volt, ma már inkább elfeledett értékeiből adott közre néhányat Kovács Dániel kíséretében, majd a közönséget közös éneklésre buzdította.

A jótékonysági koncerten a bejáratnál elhelyezett Kárpátalja Nincs Egyedül felirattal ellátott perselyekben 1 885 euró és  1 000 forint gyűlt össze, amelyet a szervezők átadtak a kárpátaljai vendégenek.

A rendezvényt támogatja a Kulturális és Közművelődési Központ, a Bethlen Gábor Alap, a Magyar Kormány, a Pozsonyi Református Egyházmegye gyülekezetei.

Reformata, Iski Ibolya

Fotó: PREM, Bucsuházy István

események továbbiak →