Gyászhír

2017. október 01., vasárnap

ThDr. Nagy Lajos PhD. nyugalmazott református esperes-lelkipásztor, tanszékvezető egyetemi tanár, Kocs község díszpolgára életének 75. esztendejében hosszú, súlyos, türelemmel viselt betegségének terhét lerakva 2017. szeptember 29-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Búcsúztatására 2017. október 8-án, 15.00 órakor gyászistentisztelet keretén belül kerül sor a perbetei református templomban, majd a református temetőben.

Nagy Lajos 1943. június 7-én született Perbetén. Általános iskolába Kocsra /Magyarország/ járt /1949-57/, majd a tatai gimnáziumban érettségizett 1961-ben. Budapesten, a Református Theológiai Akadémián szerzett lelkészi oklevelet 1966-ban.

Először segéd-, majd beosztott lelkészként szolgált Ácson az 1966-1969-es években. Pár hónapig beosztott lelkésze volt a kaposvári gyülekezetnek, majd 1969-től tizenegy éven keresztül adminisztrálta a szentpéteri egyházközséget. Madarra 1980-ban került, ahol később megválasztott lelkipásztorként szolgált 2013. június 30-ig, nyugdíjba vonulásáig.

1991-1995  között tagja a Zsinati Elnökségnek

1998-2006 között a Komáromi Református Egyházmegye esperese

Reformata, II


események továbbiak →

Reformáció 500