Pályázat

2017. április 10., hétfő

A Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat, Daxner u. 42 pályázatot hirdet pedagógus munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:

-          magyar nyelv és irodalom – szlovák nyelv és irodalom szakos tanári képesítés

-          erkölcsi feddhetetlenség

-          egészségügyi alkalmasság

-          a pályázat elbírálásánál előnyt jelent a polgári nevelés tanítására szerzett képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

-          önéletrajz

-          iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

-          erkölcsi bizonyítvány

-          egészségügyi alkalmasságról szóló igazolás

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 21.

A munkakör betöltésének ideje: 2017. szeptember 1-től.

A munkavégzés helye: Tompa Mihály Református Gimnázium, Daxner u. 42, Rimaszombat.

Munkaidő: teljes munkaidő

Kapcsolattartó: Molnárné Pelle Beáta igazgató, tmrg@reformata.sk, 047/56 21 511

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Tompa Mihály Református Gimnázium (Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota) címére történő eljuttatásával. Kérjük a borítékon feltüntetni: pedagógus munkakör.

A pályázat elbírálásának módja:

A beérkező érvényes pályázatok közül a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után születik döntés az alkalmazásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

események továbbiak →

Reformáció 500