Pályázat igazgatói állás betöltésére

2017. március 27., hétfő

Az Alistáli Református Egyházközség, mint az Alistáli Református Egyházi Alapiskola alapító-fenntartója pályázatot ír ki az iskola igazgatói állásának 2017. augusztus 1-jétől történő betöltésére.

A pályázó iránt támasztott feltételek a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 1/2000-es számú törvényében foglaltak szerint a következők:

-Legyen református vallású, konfirmált és aktív gyülekezeti tag;

-Rendelkezzen katechetikai végzettséggel, vagy megszerzése legyen folyamatban;

-Rendelkezzen az adott intézménytípusra előírt pedagógiai végzettséggel és legalább öt éves szakmai gyakorlattal;

-Életvitele erkölcsös, magánélete rendezett legyen;

-Legyen alkalmas a vezetésre.

A pályázó írja le az Alistáli Református Egyházi Alapiskola vezetésére vonatkozó elképzeléseit és 2017. május 28-ig  küldje el önéletrajzával, a konfirmációját és végzettségét igazoló okiratok másolatával, valamint a gyülekezete lelkipásztorának ajánlásával (zárt borítékban, amelyen föltünteti: „Pályázat”) a következő címre: Református Lelkészi Hivatal, Fő utca 92/30., 930 10 Dolný Štál."

események továbbiak →

Reformáció 500