„És zengett apáink drága nyelve“ – Felvidéki Református Szavalóverseny

2017. március 25., szombat

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a reformáció 500. évfordulója alkalmából szavalóversenyt hirdetett meg a felvidéki magyar református gyülekezetek, valamint református alap- és középiskolák diákjai számára. Már sor került a két elődöntőre is, amelyet Alistálon, a Református Egyházi Alapiskolában és Hanván szerveztek meg.

A reformáció hatására Magyarországon megnövekedett a nyelv szerepe és virágba borult az anyanyelvi kultúra. Már a 16. században sajátos irodalmi műfajok jöttek létre, iskolák és nyomdák nőttek gombaszám az országban. Megerősödött a nemzeti tudat, a nemzeti egység, a nemzeti szellemű kultúra gondolata. Ezt az örökséget ápolva, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a reformáció 500. évfordulójának a tiszteletére hirdette meg a Felvidéki Református Szavalóversenyt az egyház területén lévő gyülekezetek, valamint alap- és középiskolák diákjai számára.

A szavalóversenyre négy kategóriában lehetett benevezni verssel vagy prózai művel. Az I. kategóriában az alapiskolák 1-3. osztálya, II. kategóriában a 4-6. osztályosok, a III. kategóriában a 7-9. osztályosok, az  IV. kategóriában pedig a középiskolások indulhattak. A verseny kritériumai között szerepelt, hogy protestáns magyar költők és írók verseivel és prózáival lehet benevezni. A másik megkötés szerint a keresztyén hithez köthető vagy a nemzeti identitást erősítő verseket és prózákat lehet előadni. 

A versenyfelhívásban feltüntettek példakén – a teljesség igénye nélkül – protestáns szerzőket az irodalmi kánonból. Többek között a következő nevek szerepeltek:  Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, Arany János, Tompa Mihály, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Ady Endre, Szabó Dezső, Móricz Zsigmond, Áprily Lajos, Jékely Zoltán, Reményik Sándor, Németh László, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Ignácz Rózsa, Sütő András, Kányádi Sándor, Csoóri Sándor, Wass Albert, Szabó Magda, Weöres Sándor. A költők néha gondot okoztak a versenyre jelentkezőknek, mert előfordult, hogy külön fel kellett hívni a figyelmet arra, hogy az kiválasztott szerző nem protestáns – nyilatkozta Édes Enikő, a verseny szervezője, az Egyetemes Egyház Közoktatási Tanácsának elnöke, az alistáli Református Egyházi Alapiskola igazgatója.  - „Voltak olyan versek, amelyek nem feleltek meg a kritériumnak, de erre talán azért kerülhetett sor, mert nem mindenki olvasta el figyelmesen a felhívást. A protestáns szerzo esetében is olyan művet kellett választani, ami megfelel a szavalóverseny kiírásának“ - mondta a versenyfelhívással kapcsolatban a szervező.

Édes Enikő elmondta azt is, hogy a jelentkező diákoknak a versenyen való részvétele nem volt vallási hovatartozáshoz kötve és ez nem is szerepelt a kritériumok között. Az egyház területén lévő gyülekezetekből jelentkeztek fiatalok, illetve az felvidéki magyar iskolákból is.

A szervezők a versenyre – még ha az a reformáció 500. évfordulója jegyében is zajlott – nem vártak ötszáz résztvevőt, hanem annyit, amennyien bejelentkeztek. Így is szép számban, mintegy százötvenen neveztek be a versenyre. A nyugati régióból – a pozsonyi, a komáromi és a barsi egyházmegyéből – lényegesen többen jelentkeztek. Hatvanheten részt is vettek – 22 gyülekezetből: Komárom, Érsekkéty, Csata, Ógyalla, Érsekújvár, Megyercs, Vámosladány, Szentpéter, Léva, Pozba, Nagyod, Bese, Bátorkeszi, Zsigárd, Deáki, Sókszelőce, Alistál, Nagymegyer, Hetény, Marcelháza, Farnad, Nagysalló - az alistáli elődöntőben, amelyre 2017. március 13-án került sor a Református Egyházi Alapiskolában.

A másik gömör-keleti elődöntőt /gömöri, abaúj-tornai, zempléni, ungi egyházmegye/ 2017. március 18-án tartották meg Hanván, a református egyházközség szervezésében. Harmincegyen mérettették meg magukat tizenkét gyülekezetet képviselve: Királyi, Szárnya, Tornalja, Rimaszombat, Rozsnyó, Kassa, Gömörhorka, Rimaszécs, Vaján, Szeszta, Kisgéres.

A prózában induló versenyzőknek, mivel kevesen voltak, elmaradt az elődöntő, de az országos versenyen megmutathatják, hogyan és mivel készültek a versenyre.

A versenyzők teljesitményét szakmai zsűri bírálta el. A szervezők igyekeztek olyan profi zsűrit kiválasztani, akik szakemberei a versmondás művészetének. A szakmai zsűri összeállítására Gál Tamás színművést kérték fel. A nyugati elődöntőben Gál Tamás, Kis Szilvia, Molnár Xénia és Mokos Attila színművészek, Ölveczky András és Korpás Éva előadóművészek, Várady Kornélia, Matus Mónika és Panyi Ágota pedagógusok bírálták el egy egyes kategóriák versenyzőinek teljesítményét.

A Hanván megtartott elődöntőben Gál Tamás, Kis Szilvia és Korpás Éva alkották a zsűrit. Az elődöntőben minden versenyző egy emléklapot, a Diakóniai Központ idei évi asztali naptárát és édességet kaptak, a továbbjutók pedig könyvjutalmat is.

A következők jutottak tovább az országos megmérettetésre.

I. kategória

1.Ördögh Zsófia - Érsekújvári Református Egyházközség

2.Tücsök Anna Tímea - Komáromi Református Egyházközség

3.Balázs Alexandra - Megyercsi Református Egyházközség

továbbjutók még: Bukovszky Borbála - Szentpéteri Református Egyházközség

                          Szabó Réka - Alistáli Református Egyházi Alapiskola

                          Balogh Eszter - Zsigárdi Alapiskola

II. kategória

1. Gál Ádám Vajk - Hetényi Református Egyházközség

2. Baros Dániel - Deáki Református Egyházközség

3. Polák Dorottya Paula - Bátorkeszi Református Egyházközség

továbbjutók: Noszkai Lilla - Bátorkeszi Református Egyházközség

                   Szabó András - Nagymegyeri Református Egyházközség

                   Somogyi Dániel Gábor - Alistáli Református Egyházközség

III. kategória

1. Gyurgyonovits Kinga - Vámosladányi Református Egyházközség

2. Andruska Emese - Lévai Református Egyházközség

3. Kis Lea Fanni - Alistáli Református Egyházi Alapiskola

továbbjutók: Hőnyi Rebeka - Nagysallói Református Egyházközség

                  Molnár Vivien - Érsekkétyi Református Egyházi Alapiskola

                  Nagy Veronika - Lévai Református Egyházközség

IV. kategória

1. Gál Réka Ágota - Hetényi Református Egyházközség

2. Cseh LAjos - Komáromi Református Egyházközség

3. Bohák Emese Czeglédi Péter Református Gimnázium

továbbjutók: Bukai Éva - Czeglédi Péter Református Gimnázium

                   Vrábel Vanessa - Érsekkétyi Református Egyházközség

 

A  gömöri-keleti elődöntőből kategóriánként 3-3 diák jutott tovább

 

I.kategória

1.Parti Zsófia - Szesztai Református Egyházközség

2.Fazekas Stella - Rozsnyói Református Egyházi Alapiskola

3.Kendi Lilla - Kisgéresi Református Egyházközség

II.kategória

1.Blanár Ábel - Kisgéresi Református Egyházközség

2.Veres Szaszkia - Rozsnyói Református Egyházi Alapisloa

3.Kraus Viktor Máté - Vajáni Református Egyházi Alapisloa

III.kategória

1.Góbis Réka – Rimaszombat - Tompa Mihály Református Gimnázium Rimaszombat

2.Máté Kristóf Zoltán- Rimaszombat - Tompa Mihály Református Gimnázium Rimaszombat

3.Blanár Panna - Kisgéresi Református Egyházközség

IV.kategória

1.Gál Laura - Tompa Mihály Református Gimnázium Rimaszombat

2.Nagy Eszter Réka - Tompa Mihály Református Gimnázium Rimaszombat

3.Csutor Szabina - Tompa Mihály Református Gimnázium Rimaszombat

Az országos döntőre 2017. április 1-én kerül sor Rimaszombatban, a Tompa Mihály Református Gimnáziumban. A továbbjutók itt is négy kategóriában vers- és prózamondásban mérettetik meg magukat.

A Felvidéki Református Szavalóverseny országos döntőjének versmondó győztesei részt vesznek a 2017. április 10-én és 11-én Kisvárdán, a reformáció 500. évfordulója alkalmából a Tőkés László Alapítvány által megszervezésre kerülő szavalóversenyen.

II

események továbbiak →

Reformáció 500