Reformáció 500 - zenei játék II. forduló

2017. február 09., csütörtök

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyházzenei Osztálya zenei játékot indított a reformáció 500. évfordulója alkalmából azzal a céllal, hogy minél több olvasóban felkeltsék a kíváncsiságot a református énekkönyv énekei iránt. A második forduló szintén érdekes kérdéseket tartogat, amelyeknek megfejtését az egyhazzeneijatek@reformata.sk címre kell küldeni 2017. március 10-ig.

A vetélkedő kérdései a hazai és a külföldi reformáció zenéjét és annak hatását helyezik a középpontba, a reformátorok és szellemi utódaik életének eseményeire, helyszíneire és műveire kérdeznek rá. Havonta hét kérdésre kell választ adni tíz hónapon keresztül. A játék célja, megmutatni a reformáció ma élő, hitüket énekelve is megvalló utódainak, milyen gazdag kincsünk van, milyen különböző hitvalló élethelyzetekben születtek az énekek, milyen erő van bennük. Vegyük hát kezünkbe az énekeskönyvet és fedezzük fel (újra) a benne rejlő csodákat!

2. forduló – február

1. Milyen halálos betegséget él túl csodával határos módon Zwingli és az átélt megtartatás hatására írja meg legismertebb hitvalló énekét?

2. Egyik dicséretünknek a szerző, Luther Márton ezt a címet adta: „Gyermekeknek való ének, Krisztus két fő ellensége: a pápa és a török ellen”. Mikor ugyanis a török 1541-ben Budát csellel elfoglalta, egész Európán rémület vett erőt. Szárnyra keltek a hírek, hogy a francia király és a török szultán között létrejött politikai szövetséghez titokban a pápa is csatlakozott. Luther ekkor ezt írta: „imádkozzatok, mert immár nincs remény a fegyverekben, hanem egyedül Istenben!” A katolikusok átvették az éneket, de a címét rögtön megváltoztatták: „…Krisztus fő ellensége: az eretnekség és a török ellen.” A vallási villongásokban az ének két változata gyakran felcsendült, de hogy a török az ének miatt valami sérelmet szenvedett volna, arról nem tudunk. Melyik ez az ének?

a) 213. dicséret b) 223. dicséret c) 233. dicséret

3. Ki szedte versbe Marot halála után francia nyelven a zsoltárokat? Az illető a Lausanne-i akadémia tudós fiatal professzora volt. Kálvin 1564-ben bekövetkezett halála után ő vezette a genfi gyülekezetet is.

4. Kálvin jelvénye az égő szívet magasba emelő kéz. Melyik zsoltár első sora a jelvény egyik körirata?

5. Melyik évben adják ki a teljes genfi zsoltároskönyvet, amelyben már mindegyik zsoltár szerepel, de benne van a Tízparancsolat és Simeon éneke is?

6. Ki zenésítette meg a genfi zsoltárok nagy részét?

7. Batizi András születési idejét nem ismerjük, de kb. 1510-1546 között élt. Ez alatt az idő alatt tanított kátét, gyülekezeti és bibliai történeteket írt (Gedeonról, Jónásról, Zsuzsannáról, Izsák házasságáról és „meglett és megleendő dolgokról”). Katekizmusa Luther Kiskátéjával rokon. Pünkösdi éneke az egész magyar reformátori énekköltészet egyik legszebb darabja. Melyik ez az ének?

A választ az egyhazzeneijatek@reformata.sk címre kell küldeni 2017. március 10-ig.

A helyesen válaszolók közül ezúttal is három nyertest sorsolnak ki, akik értékes könyvajándékot kapnak. A minden fordulóban helyesen válaszolók közül kerül ki a fődíj nyertese.

események továbbiak →