Tanévzáró a Selye János Egyetem Református Teológiai Karon

2016. június 28., kedd

A 2015/16-os tanévben tizenkilencen végeztek a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karon. Öten  az alapképzést nyújtó levelező tagozatos missziológia-diakónia-szociális munka szakon fejezték be tanulmányaikat, nyolcan pedig mesterfokozatú diplomát szereztek a református teológiai szakon. A teológia doktora címet egy hallgató kapta meg, a teológiai tudományok doktorává öt hallgatót avattak.

2016. június 19-én tartotta meg tanévzáró alkalmát a komáromi református templomban a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara. Az ünnepi esemény istentisztelettel kezdődött, amelyen  a Jer 29,23 alapján Bernhard Kaiser egyetemi docens, a Rendszeres Teológia Tanszékvezető tanára szólt a megjelentekhez. Igei üzenetében többek között kifejtette, hogy az ismeret, a tudás felfuvalkodottá is tehet. Az emberek ne dicsekedjenek, mert Jézus is azt mondja, hogy az Isten megismerése jelenti az örök életet. Egy lelkész szolgálatában elengedhetetlen az Úr ismerete. Isten pedig úgy ismerteti meg magát mint, aki az igazságot szereti - mondta Bernhard Kaiser.

 Az istentisztelet után került sor az oklevelek átadására és a végzősök avatásra. Először a három éves alapképzést nyújtó levelező tagozatos missziológia-diakónia-szociális munka  szakon végzett hallgatók tették le a fogadalmukat, a bakkalaureusi címet öten – Vörös Mária, Škarba Adrianna, Sándor Tichamér, Végső Melinda, Gál Mária - szerezték meg. Az ötéves összevont mesterfokozatú nappali és levelezői képzést biztosító református teológiai szakon nyolcan szereztek diplomát – Bobvos Gergely Máté, Demeter Bence Sebestyén, Fazekas István, Kovácsné Smatarla Ibolya, Pospíšil Miklós, Ménessy Magor, Szegedi Gergely, Szücs László Zsolt - , közülük egy szlovákiai volt, a többiek Magyarországról vagy Erdélyből származtak. Jelentős részük már második diplomáját szerezte meg, akik lelkészi szolgálatot szeretnének végezni az egyházuk területén.

 Az idén Kálmán Csaba, aki a budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen szerzett református teológusi magiszteri  oklevelet A Dunántúli Református Egyházkerületben folyó református cigánymisszió című rigorózus munkájáért, illetve a sikeres szigorlati vizsgája eredményeként megkapta meg a teológia doktora címet.

Még az elmúlt év augusztusának a végén öten tették le sikeresen az öt éves tanulmányuk végén a doktori vizsgájukat és védték meg doktori értekezésüket. Babits Antal „A proto- transzcendentális érvelés ezoterikus „axiómái” Maimoni útmutatójában”, Erdélyi Anita „A németországi ifjúsági egyházak és lehetséges impulzusaik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház ifjúsági munkája számára”, Haris Szilárd „Szabad-e az ember? Az emberi akarat a reformáció, a humanizmus és a neurobiológiai determinizmus megítélése szerint”, Tömösközi Ferenc „A komáromi református egyházmegye története 1918-1938 között”, ifj. Bándy György „Comenius és Magyarország”címmel írta meg doktori értekezését.

A fogadalomtétel és a doktori oklevelek átadása után Tóth János, a Selye János Egyetem rektora Rektori díjban részesítette a tanulmányai folyamán a legjobb tanulmányi átlagot elért Bobvos Gergelyt. A legjobb záródolgozat díjában pedig Kovácsné Smatarla Ibolya részesült.

Tóth János rektor ünnepi beszédében elmondta, hogy mindig különös érzés, amikor oklevelet ad át a végzősöknek, de mégis legfelemelőbb érzés azt az Isten házában, a templomban átadni. Emlékeztetett arra, hogy Komáromban 1994-től képeznek teológusokat a Calvin János Teológiai Akadémia keretén belül, amely képzés 2004-től, amikor létrejött a Selye János Egyetem annak szerves részévé válva a teológusok képzése a Református Teológiai Karon történik. Örömmel jelentette be, hogy a kar az akkreditációs bizottság szerint is a legeredményesebb, legsikeresebb karok közé tartozik, A minősítést kapott. Az elmúlt évek során pedig mintegy kétszázan szereztek diplomát a teológiai karon. "Most lehet vállalni a magyarságunkat, de mégis kevesebben vagyunk"  – mondta a rektor, hozzátéve, hiszi, hogy  végzettek megállják majd a helyüket és megmaradnak a szülőföldjükön.

Lévai Attila dékán először a Lk 6, 37-49 alapján szólt a megjelentekhez, rámutatva arra, hogy minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Elmondta, hogy az egyetem mindent megtett azért, hogy a hallgatók a megfelelő képzést megkapják. A 2015/16-os iskolaévben 76 hallgatója volt a karnak, 26 alap-  34 mester-, 16 doktoranduszképzésben vettek részt. „Évről évre egyre fogy a hallgatói szám, ezért a 2016/17-es tanévtől új tanulmányi program indul a levelezői tagozaton, kétéves mesterképzés a diakónia-missziológia-szociális gondoskodás szakon” – mondta a dékán, aki beszélt arról is, hogy a karok értékelésekor a Református Teológiai Kar a hatodik helyen végzett. Végül köszönetet mondott Molnár János volt dékán helyettesnek a kar érdekében végzett munkájáért.

Az elmúlt évekért a végzősök nevében az egyetemnek és a tanároknak Sándor Tihamér, Fazekas István és Erdélyi Anita mondott köszönetet.

Az ünnepi tanévzáró istentisztelet után egy rövid megemlékezésre került sor a Calvin János Teológiai Akadémia egykori épületénél, ahol beszédet mondott Molnár János, a Református Teológiai Kar korábbi dékánja.

események továbbiak →