Bemutatták a Kárpátalja nincs egyedül program 2016-os évi tervét

2016. február 26., péntek

Dunaszerdahelyen 2016. február 25-én jelentették be hivatalosan a Pozsonyi Református Egyházmegye és a Magyar Karitatív Tanács hosszú távú együttműködését a Kárpátalja nincs egyedül program keretén belül. Ismertették a program eddig elvégzett munkáját, majd bemutatásra került az idei év terve.

A református templomban megtartott alkalmon , - amely szinte teljesen megtelt - a Pozsonyi Református Egyházmegye lelkipásztorain és presbiterein kívül részt vett Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, Nagy László Magyarország pozsonyi nagykövetségének tanácsosa, Szanyi György, a kárpátaljai Borzsova lelkipásztora, a Nagyberegi Református Líceum vallástanára, Somogyi Alfréd a pozsonyi és Kassai Gyula a barsi egyházmegye esperese, valamint Molnár Rudolf egyházmegyei gondnok.

A megjelenteket Somogyi Alfréd esperes köszöntötte, aki rövid áhítatot tartott Mt 14,1-12 alapján. Beszédének középpontba állította Keresztelő János halálának üzenetét, ami egyben figyelmeztetésként is hangzott, hogy  hitünk ne csak a templom falai közé bezárt hit legyen. „Számos szolgálati terület áll előttünk, amiről nem is igazán gondolkodtunk, sőt, olyan is, amiről azt mondtuk, hogy túlságosan is politikai. De amikor nemcsak református, katolikus, hanem magyar keresztyénségben gondolkodunk, akkor az értéket felhasználva tegyük a dolgainkat. A hit nem csak pénzben mérhető, hanem tettekben is. Áhítatát azzal zárta, hogy adjon az Úr jó látást, bölcs hitet, hogy az előttünk álló új szolgálati területünkön meg tudjuk tenni azt, amit az Úr Isten elénk helyezett.

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára az egyházak szerepe a magyarság megmaradása érdekében címmel tartott előadást, amelyet Bruno Ferrero egyik, gyertyákkal kapcsolatos történetével kezdte, amelyben kifejtette: „Azért vagyunk, hogy világosságot adjunk. El kell teljes mértékben égni ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk a szolgálatunkat. Ha egységben gondolkodunk, akkor nem tehetünk úgy, mint az a gyertya, aki nem akarja magát elégetni.” Majd azzal folytatta, hogy „belecsöppentünk egy olyan világba,  amelyre nem voltunk felkészülve. Azt hittük, hogy ami nyugatról jön, az szép és követendő. Nem figyelmeztettek a liberalizmus csapdájára, amely elképesztő rombolást végez a világon. A liberális világ ugyanis kiforgat minden természetest. Amikor keressük a bajok gyökerét, akkor a liberalizmusban kell keresnünk. Az Isten sokszor próbára teszi az embert, a mostani helyzet is egyfajta próba. Az az ateizmus, ami most terjed, annak megálljt kell parancsolni. A mostani migráció is az Úr Isten figyelmeztetése, hogy nem mehetnek a dolgok tovább úgy, ahogy most van. Fel kell ébreszteni azt a felelősséget, amit a gyertya példája mutat” – mondta többek között Soltész Miklós államtitkár, hozzátéve, hogy a nemzet megmaradásáért a templom falain kívül is tenni kell.  

Somogyi Alfréd, a pozsonyi egyházmegye esperese elmondta, hogy a pozsonyi egyházmegye már 2015-ben segítő kezet nyújtott Kárpátaljának. Húsz tonnányi adományt sikerült célba juttatni a szlovák és magyar külügyminisztériumoknak köszönhetően. Akkor született meg a Kárpátalja nincs egyedül szlogen is, illetve az is, hogy a segítségnyújtást tovább kell folytatni.

Erre kapcsolódva jelentette be hivatalosan Somogyi Alfréd esperes a Magyar Karitatív Tanács és a Pozsonyi Református Egyházmegye hosszú távú együttműködését, amelyet Soltész Miklós államtitkárral kézfogással pecsételt meg.

Az eseményen vendégként részt vett Szanyi György, a kárpátaljai Borzsova lelkipásztora, a Nagyberegi Református Líceum vallástanára is, aki köszönetét fejezte ki az elmúlt évben a gyülekezetébe érkezett adományokért. „Hathatós segítség volt, oda jutattuk el, ahol a legnagyobb szükség volt rá. Már lemondtam arról, hogy összeboruljon a nagy magyarság, de jöttek a megkeresések és el kezdett élni Kárpátalja. Rádöbbentünk arra, hogy nem vagyunk egyedül. Hálásak is vagyunk érte” – mondta Szanyi György, aki hozzá tette azt is, „agyon jó az ösztöndíj program, amellyel azokat támogatják, akik szülőföldön akarnak tanulni, építeni házat és nemzetet”.

Kárpátalja nincs egyedül programot, - amelyről a januári lelkészértekezleten döntöttek a lelkészek, - a Kárpátaljáról származó György András somorjai lelkipásztor ismertette. Ennek keretében ösztöndíj program indul a hátrányos helyzetű kárpátaljai diákok számára. Erre a célra perselyek készültek, hogy a programot támogatni kívánó gyülekezetek hívei pénzbeli adományukat abban helyezzék el. Szeptemberre tervezik az első perselybontást, akkor derül ki, hogy hány gyermeket lehet támogatni a befolyt összegből. Használt, de jó állapotban lévő számítógépeket is terveznek adományozni a nagycsaládosoknak, amelyből eddig húsz darab gyűlt össze és már csak az elszállításra várnak. Fel akarják karolni a zenész tehetségeket is, de élelmiszert, gyermekruhát- és cipőt is gyűjtenek a hátrányos helyzetben lévők számára. György András elmondta azt is, hogy a szeptemberi és októberi hónap folyamán indul a csallóközi orvosok missziója Kárpátaljára, akik gyógyszeradományokat is visznek magukkal. Az oktatási intézményeket pedig sportszerekkel szeretnék megajándékozni a DAC szurkolóinak a segítségével.

Bemutatásra került a Kárpátalja nincs egyedül programnak a logója, amely a Vereckei hágónál lévő emlékműhöz hasonlít, majd az érdeklődő gyülekezetek átvették azokat a fából készült perselyeket, amelyekbe a támogatásukat helyezhetik el a hívek.

Az alkalom a Hiszekeggyel és a Himnusszal zárult. 

-ii-

események továbbiak →

Reformáció 500