Lelkészképesítő vizsgák

2016. február 09., kedd

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Lelkészképesítő Bizottsága 2016-ban is meghirdeti az I. és II. lelkészképesítő vizsgákat.

A vizsgákra 2016. április 30-ig lehet írásban jelentkezni a Zsinati Irodán (Rimaszombat, Fő tér 23.).

A jelentkezéssel együtt mellékelni kell:

1. Az I. lelkészképesítő vizsga esetében:

– a kiírt textusok alapján megírt igehirdetéseket tartalomjegyzékkel

ellátva és bekötve (spirálozva is lehetséges) – 2 példányban.

2. A II. lelkészképesítő vizsga esetében:

– az illetékes esperesi hivatal(ok) vagy a Zsinati Iroda igazolását a

jelentkezésig, illetve a vizsga napjáig várhatóan letöltött

segédlelkészi időről;

– a Zsinati Tanács hozzájárulását, vagy ha a Zsinati Tanács még nem

határozott a hozzájárulásról, az erre vonatkozó kérvény másolatát

mellékleteivel együtt, ha a segédlelkész kéri tanulmányainak

beszámítását a segédlelkészi időbe;

– a jelentkező törzslapjának a Zsinati Iroda által hitelesített másolatát;

– külföldiek esetében az illetékes püspök írásos hozzájárulását, hogy a

II. lelkészképesítő vizsgát a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban

leteheti;

– a II. lelkészképesítő vizsgadolgozatot és az előírt igehirdetéseket.

Az I. lelkészképesítő vizsga időpontja és helye: 2016. szeptember 9., 9 óra (Püspöki Hivatal - Komárom)

A II. lelkészképesítő vizsga időpontja és helye: 2016. szeptember 9., 14 óra (Püspöki Hivatal - Komárom)

A vizsgakérdések és a tételek az office@reformata.sk e-mail címen igényelhetők.

események továbbiak →

Reformáció 500