Református Cigánymisszió

2013. március 20., szerda

Egyházunk, elhívásához méltóan szeretné a missziós parancsból kapott, minden élő hitű, keresztyén számára érvényes küldetését teljesíteni. Az evangélium cigány nép felé való hirdetése nem csupán lehetősége, de kötelessége is. Küldetésünk új, missziós látás plántálása a magyar református gyülekezetekbe, illetve a cigány nép Krisztushoz vezetése, hogy megtapasztalhassák Urunk szeretetének befogadó, gyógyító, újjá teremtő erejét.bevezető

Igazgató:  Tóth Zsuzsanna
Cím:  945 01 Komárno, Jókaiho 34
Telefon:  +421-918-195713
E-mail:  refcm.sk@gmail.com
Honlap:  

Elsődleges szempont számunka Isten missziójának, akaratának teljesítése. Missziós víziónk a holisztikus misszió, amit komplex, teljes felkarolás jellemez. Helyileg igyekszünk keleti, középső és nyugati régiókban gondolkodni, hogy mindenhol legyen egy bázisunk, ahonnét elindulhat a misszió. Egyre több helyen sikerül evangelizációt, táborokat szerveznünk, amihez szeretettel várjuk a munkáskezeket, szolgatársakat, és kérjük az imádságos szíveket, mert „az aratni való sok…” A heti alkalmak házi bibliaóra, illetve gyermek-istentiszteletek, kötetlen hittanórák keretein belül zajlanak. Munkatársaink között vannak segédlelkészek, hitoktatók, pedagógusok, lelkes önkéntesek, és keressük a kapcsolatot a kisebbséget képviselő vezetőkkel. Szoros kapcsolatot ápolunk a MRE-ban folyó cigánymisszió munkatársaival.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház cigánymissziójának résztvevői a 2012-es évben váltak szervezett munkacsoporttá. Egyházunk létre hozta a Református Cigánymisszió – Reformovaná cigánska misia n.o.-t is mely szervezet az anyagiak bebiztosítását hivatott szolgálni. 

események továbbiak →