Fiatal Reformátusok Szövetsége

2013. március 20., szerda

A Fiatal Reformátusok Szövetsége (Firesz) a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata által elismert ifjúsági szervezet.

Elnök:  Kiss Miklós
Cím:  Hlavná ulica/Fő utca  50., Strážne/Örös 076 52
Telefon:  +421-918-540046
E-mail:  akissmiklos@gmail.com
Honlap:  http://firesz.sk

A Fiatal Reformátusok Szövetsége (Firesz) 1992. évi losonci alapítása óta olyan szlovákiai magyar ajkú református fiatalok és gyermekek közössége, amely legfontosabb feladatának a Jézus Krisztusról szóló evangélium hirdetését tartja a fiatalok között. Tagjaiként szolgálatunkban szorosan együttműködünk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gyülekezeteivel és vezetésével, amely országos ifjúsági szervezetének ismert el a Fireszt. Együttműködünk a határon belül és kívül működő keresztyén ifjúsági szervezetekkel is, többek között az erdélyi IKE-vel, a kárpátaljai KRISZ-szel, Magyarországon az MRE Zsinati Ifjúsági Irodájával, továbbá a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetséggel.


Tevékenységünk

Helyi, területi és országos szinten kapcsolódunk be a református egyház missziói munkájába konferenciák, evangelizációk, ifjúsági- és gyermeknapok, táborok és egyéb rendezvényeket szervezésével. Így szeretnénk segíteni a református gyülekezetek ifjúsági- és gyermekközösségeinek munkáját. Ehhez számon tartjuk a munkatársakat, számukra munkatársi találkozókat szervezünk.
Kiemelt alkalmaink a kétévente megszervezendő országos ifjúsági többnapos találkozó, az ún. ÉlesztŐ, valamint a köztes években Kárpát-medencei szinten megszervezendő Csillagpont találkozón való szolgálat és részvétel.

Gazdálkozásunk

Mivel jövedelmet nem termelő egyesület vagyunk, bevételeinket a tagdíjak, adományok, pályázatok, részvételi díjak valamint a felajánlók adójának 2% képezik. Hálásan fogadunk mind anyagi, mind lelki támogatást és imahátteret.
Kiadásaink a szövetség működésével járó kiadások, rendezvényeinek kiadásai (szállás, étkezés, segédeszközök, technikai eszközök szállítása, vendégelőadók stb.), a szolgálatok és alkalmak műszaki hátterét biztosító eszközök beszerzésével és fenntartásával járó kiadások.

események továbbiak →