2022. július 29., péntek

2022. július 29., péntek

Eszter 1,1–9 és Jel 15
(ÓSZ) „Hosszú ideig, száznyolcvan napon át mutogatta nekik királysága dicső gazdagságát és fenségének csodálatos kincseit" (4). Eszter könyve egy fontos történelmi eseményről számol be Ahasvérós (Xerxes) perzsa király udvarában. Egy olyan király udvarában bontakozik ki a fő mondanivaló, aki Istentől elfordult életet él, csak gazdagságával és testi jólétével foglalkozik. Azt olvassuk többek között, hogy a király fél évig dicsekedett gazdagságával és felhalmozott értékeivel. Teljesen más az, amit a Jelenések könyvében olvasunk, másfajta gazdagságot mutat a mennyei énekkar éneke: „Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya: ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent: mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid" (Jel 15,3-4). Ámen.
Fohász: Úr Jézus Krisztus, szeretnék ma a Te nagy és csodálatos műveidre figyelni, és a Te igaz és igazságos útjaidat dicsérni. Tudom, hogy egyszer minden nép, nemzet és ország Téged fog magasztalni, és többé nem a saját gazdagságában tetszeleg majd. Ámen.

események továbbiak →