2022. július 25., hétfő

2022. július 25., hétfő

Neh 10 és Jel 13,1–10
(ÓSZ) „Mindezek alapján írásbeli megállapodást készítettünk" (1). A külső rendeződés után a belső megújulás következett. Előkerült a Biblia, a törvény könyve, és amikor azt nyilvánosan elolvasták, a nép bűnbánatra indult. Sírtak, hogy milyen messze kerültek Isten igéjétől. De ezt egy nyilvános szövetségkötés, pontosabban az Istennel való szövetség megújítása követte. Arra a döntésre jutottak, hogy az élet egészen konkrét kérdéseiben, a mindennapok dolgaiban is Isten akarata az irányadó számukra. Vannak nekünk is írásbeli megállapodásaink, lepecsételt dokumentumaink, amelyekben elkötelezzük magunkat Isten Igéje mellett! Vannak emléklapjaink a keresztségről, konfirmációról, házasságkötésről, melyek rögzítik, hogy mit fogadtunk meg Isten színe előtt. Vegyük komolyan írásban és szóban kimondott elköteleződésünket, hogy ne kerüljünk messze Isten kegyelmétől.
Fohász: Úr Jézus, segíts, hogy lelki életem fordulópontjai ne csak emléklapokon legyenek rögzítve, hanem szívemben is. Kérlek, újítsd meg életemet bizalomra, tiszta hitre, engedelmességre! Ámen.

események továbbiak →