2022. július 23., szombat

2022. július 23., szombat

Neh 8 és Jel 11,15–19
(ÓSZ) „Odavitte Ezsdrás pap a törvényt a gyülekezet elé, amely olyan férfiakból és nőkből állt, akik mindnyájan meg tudták érteni a hallottakat" (2). Egy népet látunk itt, amely teljes szívével odafordul Isten igéjéhez. Egy népet, amely nehéz munka után elfáradt. De Isten Igéje beleszól ennek a népnek az életébe, mert az Igének lélekformáló, életformáló, közösségteremtő hatalma van, amely megtisztít, megszabadít, feladatot és erőt ad, amely leleplez és megtanít örülni. A templom még romokban áll. Még nincs hol meggyújtani az áldozati tüzeket, még nincs hol összegyülekezni és megfújni a szent kürtöt. Összeeszkábálnak egy hevenyészett szószéket Ezsdrás papnak. Föláll rá, kezébe veszi Mózes törvényét, és olvassa. S a betűk, a több száz éves szöveg élő Igévé, időszerűvé, üzenetté válik, amely a népet új feladatokra teszi képessé.
Fohász: Úr Jézus Krisztus, én is csak abban reménykedem, hogy a Te igéd rendbe hozza, megújítja, felépíti romba dőlt életemet. Segíts, hogy olyan gyermeked legyek, aki meg tudja érteni a hallottakat. Hiszem, hogy az életem is lehet olyan összeeszkábált szószék, melyből igéd hallatszik. Ámen.

események továbbiak →