2022. július 20., szerda

2022. július 20., szerda

Neh 6,15–7,3 és Jel 10,1–7
(ÓSZ) „Fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett csak véghezvinni ezt a munkát" (16). Rövid híradást olvasunk itt a munkák teljes befejezéséről. A hír meglepte az ellenséget, szándékuk visszájára fordult. A megépült falak arról tettek bizonyságot, hogy nem emberi erőlködés és buzgóság, hanem Isten munkája által lett Jeruzsálem újra megerősített város. Isten felette áll az egész társaságnak! Mindennek felette áll, és véghezviszi a maga tervét! Ha kell, 52 nap alatt befejezteti a néppel a városfalat, hogy közben még védelmezi is őket. És Nehémiás tudta ezt! Ebben volt az ereje, ez tette kitartóvá. Mert, ha egy szóval akarnánk jellemezni őt, azt kell mondanunk: állhatatos volt. Ellenállt az ellenségnek. Helyt állt ott, ahova Isten küldte, és amikor kellett, előállt, hogy elmondja az Istentől kapott üzenetet. Volt állóképessége. Imádkozzunk azért, hogy legyen ilyen lelki állóképességünk.
Fohász: Úr Jézus Krisztus, lelki ellenálló képességet kérek ma tőled. Életed erőt ad nekem, hiszen Te mindvégig állhatatos voltál, a külső és belső ellenséggel szemben is helytálltál. Hiszem, hogy a Te segítségeddel ma is véghezviszem mindazt, ami előttem áll. Ámen.

események továbbiak →