Ünnepélyes keretek között szentelik fel az ipolysági gyülekezeti központot

2014. szeptember 23., kedd

Hat évvel ezelőtt kezdődtek el a munkálatok egy gyülekezeti központ megépítése céljából Ipolyságon, mivel a helyi reformátusok nem rendelkeztek sem saját templommal, sem közösségi teremmel találkozás céljából, sem pedig lelkészlakkal az ott szolgáló lelkipásztor számára. A nagyméretű beruházás eddig több, mint 160 ezer eurót emésztett fel, s jelentős része el is készült. Az ünnepélyes felszentelésére 2014. szeptember 28-án kerül sor, melynek keretében az idén végzett teológusokat az első lelkészképesítő vizsga megszerzése után kibocsátanak lelkipásztori szolgálatba.

Még a 2000-es évek elején, Kuczy Lajos lelkipásztor beszolgálása idejében vetődött fel az a gondolat a presbitériumban, hogy Ipolyságon megépüljön egy olyan gyülekezeti központ, amely magába foglalja a templomot, a közösségi házat és a lelkészlakot. A terv megvalósításának első lépéseként az egyházközség telket vásárolt, majd látványtervet készíttetett, valamint kiszámolták a beruházás várható költségét is. A 380 ezer eurót igénylő projekt azonban a Zsinat elutasította.  Amikor Izsmán Jónás személyében 2004-ben új lelkipásztor került a gyülekezet élére, ismét felvetődött az akkorra már aktuálissá vált központ megépítése, főleg a lelkészlak hiánya miatt. A lakhatását átmeneti időre a gyülekezet gondnoka, Oros Zolán biztosította a számára. Majd a 2006. januárjában megtartott egyházközségi közgyűlésen a jelenlévők ugyan egyhangúlag kifejezték az építkezési szándékot, de egy költségkímélőbb tervezet mellett tették le a voksukat.

Ipolyságon a református gyülekezet eddig sem templommal, sem lelkészlakkal nem rendelkezett. Mivel azonban a város egyfajta végvár is a magyarság életében, ezért rendkívüli jelentőséggel bír a missziós jellegű szolgálat végzése. Az előző lelkész, a barsi egyházmegye akkori esperese Kuczy Lajos fogalmazta meg, hogy Ipolyságnak egyfajta Regionális Missziós Diaszpóra Centrumra van szüksége, amely nemcsak a környék reformátusságának, de a magyarságának is meghatározó összetartó erejévé kell, hogy váljék. Ebből a célból is épült fel a gyülekezeti központ (parókia, imaház), biztosítva ezzel egy közösségi helyet a környék reformátusságának is.

A nagyméretű építkezés 2008-ban kezdődött el. Az átdolgozott projekt költségvetése, amelyet Matyó László készített el, több mint 4 millió koronával, azaz 143 ezer euróval számolt, az önrészen kívül. A másik, kulcsrakész verzió viszont ennek a duplájába, 8,7 millió koronába, azaz 288 ezer euróba került volna. A jelenlegi számítások szerint a teljes beruházás nem haladja meg a 170 ezer eurót. Az egyházközség a munkálatokért eddig 161 678 eurót fizetett már ki. A hiányzó összeget pályázati pénzekből és a hívek adakozásából igyekeznek pótolni. Az idén is több helyre nyújtották be projektjüket, ahonnan pozitív visszajelzések is érkeztek. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési kerete 2013-ban 4 ezer euróval járult hozzá a kiadásokhoz.

Ezen kívül az ipolysági gyülekezet tagjai is erejükön felül adakoztak a cél megvalósítása érdekében. De elképzelésüket támogatta rheinlandi evangélikus gyülekezet, Ipolyság Város Önkormányzata, a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma, Veresegyháza Önkormányzata, a GAW, a Stichting Hulp Oost Europa, a magyarországi Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint magyarországi, szlovákiai és holland gyülekezetek, de magánszemélyek is hozzájárultak a kiadásokhoz.

A templom és a gyülekezeti központ berendezéseinek egy része a németországi Biefeldből, a Béthel Alapítvány jóvoltából került Ipolyságra.

Az ipolysági gyülekezeti központot alkotó imaház 1015 m2, a parókia 359 m2 tesz ki. Az építkezés hat éve alatt a földszinten kialakították a gyülekezeti termet bibliaórák megtartására, egy irodát és egy vendégszobát, valamint két szociális helyiséget.

Az épület emeletén található a négy szobás lelkészlak, konyhával, fürdővel, toalettel és kamrával. Ez a rész már két évvel ezelőtt elkészült és a lelkész családjával együtt átköltözhetett az előző, átmeneti lakhelyéről.

Már csak a karzat korlátja és garázs megépítése van hátra, valamint a kerítés készítése és a talajrendezés. Viszont törleszteni kellene az ácsmunkálatok költségeit és az anyagfelhasználást, ami 1500-2000 eurót tesz ki. A gyülekezet saját forrásából még meg tudja oldani a kifizetését, de többet már nem képes fedezni. A munkálatok teljes befejezéséhez még négyezer euróra lenne szükség – tájékoztatott Izsmán Jónás lelkipásztor.

A népszámlálási adatok szerint Ipolyságon 142 református él. Az egyházközség 83 reformátust tart számot, ebből 46  személy járul hozzá az egyházközség fenntartásához.

Népszámlálás 2021

események továbbiak →