Spravodaj Krízového štábu

2022. máj 19., štvrtok

Uplynulý deň Krízový štáb znova prezrel vývoj situácie utečencov v našej cirkvi a mimo nej. Skonštatoval, že v účelovej zbierke k danému dňu sa pozbieralo 95 050 eur.

Uplynulý týždeň sa pomocou Maďarskej reformovanej diakonie dostalo 1,5 ton humanitárnej pomoci do ukrajinského reformovaného zboru v Svalovej, v ktorom sa starajú o utečencov z vnútrozemia Ukrajiny.

Spolupracovníci, ktorí vykonávajú službu na hraničných priechodoch avizovali, že naďalej je potrebná pomoc dobrovoľníkov. Záujemci sa môžu registrovať na webstránke sivmojomsrdci.sk. (Čoskoro bude prístupná verzia stránky aj v maďarčine)

V réžii Zväzu reformovaných žien pokračuje projekt Prípravy sendvičov na hranice, ktorú v nasledujúcom mesiaci podporí Komárňanský reformovaný seniorát.

Krízový štáb týmto ďakuje za ponuky ubytovania a s tým súvisiace odovzdané dotazníky.

Na žiadosť vedenia cirkvi Krízový štáb podá správu o svojej doterajšej práci a o využití pomoci na celocirkevnom školení duchovných, ktoré sa má uskutočniť po svätodušných sviatkoch. 

Reformata, hsz

Sčítanie obyvateľov 2021