Upútavka

Kép: Upútavka

Okrem toho, že v prvých dňoch tohto mesiaca spomíname na tých našich milých, ktorí už vstúpili na cestu večnosti, sa v našich článkoch zaoberáme aj aktuálnymi témami v novembrovom čísle.

Upútavka

V októbrovom čísle Kalvínskych hlasov sme vo viacerých článkoch spomínali na 31. októbra, na pamätný deň reformácie.

Upútavka

V septembrovom čísle Kalvínskych hlasov sme sa okrem iných obvyklých tém zaoberali aj s novým školským rokom, ako s novým začiatkom.

Upútavka

Aj v letnom čísle nášho časopisu sme sa snažili vyberať pre vás články, ktoré by vás mohli zaujať.

Upútavka

Články v júnovom čísle Kalvínskych hlasov popri našich obvyklých tematikách sme venovali aj Medzinárodnému dňu detí a Turícam a v rubrike Svet okolo nás pokračujeme článok Štefana Šrobára o kríze životného prostredia. Okrem tých sme zaujímavé správy pozbierali do Spravodajstva.

Adresár

Hľadáte kontakt na niektorý náš cirkevný zbor? V záhlaví do políčka „Hľadám zbor“ zapíšte názov obce, alebo otvorte adresár cirkevných zborov.

Naše kostoly

Kép: Borzova 2.JPG

Silická Brezová

Ubytovanie v cirkevných zboroch

V nasledujúcom článku zverejňujeme ubytovacie kapacity cirkevných zborov vhodné pre rodiny, mládežnícke alebo zborové skupiny.

 

Ubytovanie

Tlačivá

Pod nasledujúcimi bodmi si môžete stiahnuť tlačivá a pokyny súvisiace s administratívnymi prácami v cirkevnom zbore.  

 

Koncoročná správa o živote cirkevného zboru
Štatistický výkaz
Rozpočet – účtová závierka
Všeobecný fond
Potvrdenie o právnej subjektivite
Voličský zoznam 

Udalosti ďalšie →