Upútavka

Kép: Upútavka

Články v júnovom čísle Kalvínskych hlasov popri našich obvyklých tematikách sme venovali aj Medzinárodnému dňu detí a Turícam a v rubrike Svet okolo nás pokračujeme článok Štefana Šrobára o kríze životného prostredia. Okrem tých sme zaujímavé správy pozbierali do Spravodajstva.

Marcové číslo Kalvínskych hlasov

V marcovom čísle Kalvínskych hlasov si nájdete myšlienky od Szilárda Harisa a Mareka Kačkoša. Pôstom ako obdobím na modlitby a spôsobom zamyslenia sa zaoberajú naše farárky Danuška Hudáková a Janette Knežová.

Ponuka práce psychológa v Centre pre deti a rodiny v Jelke

Centrum pre deti a rodiny v Jelke (predtým Detský domov v Jelke, okres Galanta) prijme do zamestania psychológa, resp. absolventa jednoodborovej psychológie s nástupom od 1. júna 2022.

Februárové číslo Kalvínskych hlasov

Aj v tomto čísle sa nachádzajú obvyklé rubriky, kde sa naši prispievatelia podelia s čitateľmi o svoje myšlienky.

Januárové číslo Klavínskych hlasov

V januárovom čísle Kalvínskych hlasov Loránt Rákos sa podelí o svoje myšlienky s čitateľmi, v ktorých poukazuje na to, že veriaci majú nádej aj v tomto pandemickom období a pokojne si môžu priať navzájom šťastný nový rok.

Adresár

Hľadáte kontakt na niektorý náš cirkevný zbor? V záhlaví do políčka „Hľadám zbor“ zapíšte názov obce, alebo otvorte adresár cirkevných zborov.

Naše kostoly

Kép: Felsofalu 2.JPG

Chvalová

Ubytovanie v cirkevných zboroch

V nasledujúcom článku zverejňujeme ubytovacie kapacity cirkevných zborov vhodné pre rodiny, mládežnícke alebo zborové skupiny.

 

Ubytovanie

Tlačivá

Pod nasledujúcimi bodmi si môžete stiahnuť tlačivá a pokyny súvisiace s administratívnymi prácami v cirkevnom zbore.  

 

Koncoročná správa o živote cirkevného zboru
Štatistický výkaz
Rozpočet – účtová závierka
Všeobecný fond
Potvrdenie o právnej subjektivite
Voličský zoznam 

Udalosti ďalšie →