Z novembrového čísla Kalvínskych hlasov

Kép: Z novembrového čísla Kalvínskych hlasov

Z novembrových udalostí sme vybrali dušičky, 540. výročie narodenia Martina Luthera a 17. spomíname na nežnú revolúciu, vďaka ktorej aj v cirkevnom živote nastali zmeny.

Z októbrového čísla Kalvínskych hlasov

Október – jeseň – zmena... aj príroda sa mení, či chceme, či nie. Zmena patrí aj k nášmu životu, veď už dávno vieme, že: „Okrem zmeny nič nie je trvalé“ (Herakleitos).

Slávnostné bohoslužby

Slávnostné bohoslužby k 30. výročiu vzniku Michalovského seniorátu Reformovanej kresťanskej cirkvi sa uskutočnia 12. novembra 2023 o 10. hodine v reformovanom kostole v Lúčkach. Slova Božieho poslúži biskup Róbert Géresi na výročie prvého inštalačného valného zhromaždenia konaného v Lúčkach v nedeľu 14. novembra 1993.

Túžba po hĺbke

Predstavíme Pavla Gurbaľa, ktorého v roku 2020 zvolili za slovenského zástupcu generálneho kurátora RKCS. Odvtedy prešlo 2,5 roka, a okrem iného aj o tom budeme rozprávať s Pavlom Gurbaľom, ako hodnotí uplynulé obdobie, a aká úloha ho čaká ako laického kazateľa – veď patrí medzi prvých absolventov tohto odboru Biblickej školy.

Cesta za poznaním

Naša košická duchovná Erika Domonkošová vybrala trasu Žarnov, Turňa nad Bodvou, Rimavská Sobota a Chanava. Všetko sú to maďarské zbory a mnohí z nás, z účastníkov výletu, sa do týchto miest dostali po prvýkrát. Po chladných a upršaných dňoch sa práve táto sobota teplotne vydarila na výbornú.

Adresár

Hľadáte kontakt na niektorý náš cirkevný zbor? V záhlaví do políčka „Hľadám zbor“ zapíšte názov obce, alebo otvorte adresár cirkevných zborov.

Naše kostoly

Kép: Rimaszombat 2.JPG

Rimavská Sobota

Ubytovanie v cirkevných zboroch

V nasledujúcom článku zverejňujeme ubytovacie kapacity cirkevných zborov vhodné pre rodiny, mládežnícke alebo zborové skupiny.

 

Ubytovanie

Tlačivá

Pod nasledujúcimi bodmi si môžete stiahnuť tlačivá a pokyny súvisiace s administratívnymi prácami v cirkevnom zbore.  

 

Koncoročná správa o živote cirkevného zboru
Štatistický výkaz
Rozpočet – účtová závierka
Všeobecný fond
Potvrdenie o právnej subjektivite
Voličský zoznam 

Udalosti ďalšie →