Seniorátne valné zhromaždenie vo Veľkých Revištiach

Jarné valné zhromaždenie Michalovského seniorátu sa uskutočnilo vo Veľkých Revištiach dňa 3. júla. 2020.

Mlynčania už po piatykrát za mrežami

Veľké Ludince na Slovensku a Mlynky v Maďarsku spájajú nielen dlhoročné úradné kontakty sesterských osád, ba sú spriatelené aj ich civilné organizácie a sú si navzájom schopní podať pomocnú ruku.

Mimoriadne seniorátne valné zhromaždenie v Bánovciach nad Ondavou

Zhromaždenie sa uskutočnilo v nedeľu 24. 11.2019 v bánovskom reformovanom kostole. Začalo spoločnou pobožnosťou, na ktorej Slovo Božie zvestovala farárka Danuška Hudáková, ktorá slúži vo Veľkých Revištiach. Priblížila podobenstvo o desiatich pannách, ktoré sa plne vzťahuje na náš súčasný život v cirkvi.

Tenisový turnaj vo štvorhre mužov

Historicky prvý tenisový turnaj v našej cirkvi sa uskutočnil v sobotu 7. Septembra 2019 v areáli Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Zúčastnili sa ho členovia ondavsko-hornádskeho a michalovského seniorátu.

Voľné pracovné miesto

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny v Jelke Dobrý Pastier n.o.

Adresár

Hľadáte kontakt na niektorý náš cirkevný zbor? V záhlaví do políčka „Hľadám zbor“ zapíšte názov obce, alebo otvorte adresár cirkevných zborov.

Naše kostoly

Kép: Felsovaly 1.JPG

Vyšné Valice

Ubytovanie v cirkevných zboroch

V nasledujúcom článku zverejňujeme ubytovacie kapacity cirkevných zborov vhodné pre rodiny, mládežnícke alebo zborové skupiny.

 

Ubytovanie

Tlačivá

Pod nasledujúcimi bodmi si môžete stiahnuť tlačivá a pokyny súvisiace s administratívnymi prácami v cirkevnom zbore.  

 

Koncoročná správa o živote cirkevného zboru
Štatistický výkaz
Rozpočet – účtová závierka
Všeobecný fond
Potvrdenie o právnej subjektivite
Voličský zoznam 

Udalosti ďalšie →