Spomienkovú slávnosť

Dňa 17.mája 2021 uplynie 90 rokov od narodenia duchovného Eugena Mikóa, ktorý pôsobil v Cirkevnom zbore reformovanej kresťanskej cirkvi so sídlom v Bratislave 22 rokov.

Úprava exteriéru okolia kostola v Černochove

Medzi Zemplínskymi vrchmi nachádzajúcej sa v krásnej doline leží Reformovaný kresťanský zbor v Černochove a jeho kostol, ktorý je kultúrnou pamiatkou a bol postavený v roku 1793. Najstaršie písomné údaje o kostole však pochádzajú už z roku 1600, kedy už existoval reformovaný zbor a drevený kostol, ktorý ešte v tom storočí vyhorel. V r. 1628 zbor mal aj vlastného kazateľa.

Seniorátne valné zhromaždenie vo Veľkých Revištiach

Jarné valné zhromaždenie Michalovského seniorátu sa uskutočnilo vo Veľkých Revištiach dňa 3. júla. 2020.

Mlynčania už po piatykrát za mrežami

Veľké Ludince na Slovensku a Mlynky v Maďarsku spájajú nielen dlhoročné úradné kontakty sesterských osád, ba sú spriatelené aj ich civilné organizácie a sú si navzájom schopní podať pomocnú ruku.

Mimoriadne seniorátne valné zhromaždenie v Bánovciach nad Ondavou

Zhromaždenie sa uskutočnilo v nedeľu 24. 11.2019 v bánovskom reformovanom kostole. Začalo spoločnou pobožnosťou, na ktorej Slovo Božie zvestovala farárka Danuška Hudáková, ktorá slúži vo Veľkých Revištiach. Priblížila podobenstvo o desiatich pannách, ktoré sa plne vzťahuje na náš súčasný život v cirkvi.

Adresár

Hľadáte kontakt na niektorý náš cirkevný zbor? V záhlaví do políčka „Hľadám zbor“ zapíšte názov obce, alebo otvorte adresár cirkevných zborov.

Naše kostoly

Kép: Felsoras.JPG

Rašice

Ubytovanie v cirkevných zboroch

V nasledujúcom článku zverejňujeme ubytovacie kapacity cirkevných zborov vhodné pre rodiny, mládežnícke alebo zborové skupiny.

 

Ubytovanie

Tlačivá

Pod nasledujúcimi bodmi si môžete stiahnuť tlačivá a pokyny súvisiace s administratívnymi prácami v cirkevnom zbore.  

 

Koncoročná správa o živote cirkevného zboru
Štatistický výkaz
Rozpočet – účtová závierka
Všeobecný fond
Potvrdenie o právnej subjektivite
Voličský zoznam 

Udalosti ďalšie →